Helseteknologi for et av verdens mest avanserte helsevesen

Ledende leverandør av e-helse

DIPS konsernet er Norges ledende leverandør av e-helse til norske sykehus og en av de tre største aktørene i kommunehelsemarkedet. Sammen skaper vi en digital arbeidsflate for over 150 000 helsefaglige ansatte spredt over hele landet. Med hovedkontor i Bodø og satellittkontorer i Oslo, Bergen, Straume, Trondheim og Tromsø er vi totalt nærmere 360 ansatte.

Løsninger for Helse-Norge

 Vår klare målsetning er å realisere økt digital samhandling og effektiv informasjonsflyt i og mellom sykehus og kommune. Vi utvikler verktøy som virkelighetens helter bruker hver dag i kampen om bedre helse. Våre løsninger ivaretar behovene for administrasjon og dokumentasjon av pasientbehandling i spesialist- og i kommunehelsetjenesten, i tillegg til spesialistløsninger innenfor radiologi og til laboratorier. DIPS utvikler også løsninger for samhandling mellom helseforetak og samarbeidende virksomheter i Norge. To av tre norske legekontorer bruker samhandlingsløsninger fra DIPS. 

Effektivisering i praksis

Våre løsninger bidrar til at helsepersonell kan realisere effektiviseringsgevinster i sin drift, samtidig som de forbedrer kvaliteten i pasientbehandlingen og øker pasientsikkerheten. Den siste tiden har det pågått en omfattende videreutvikling av DIPS-systemet og utvikling av DIPS Arena. DIPS Arena gir klinikerne et bedre og mer slagkraftig arbeidsverktøy, og har et moderne brukergrensesnitt som enkelt kan tilpasses de ulike brukerne i klinikken. Som en del av arbeidet utvikles det støtte for kliniske prosesser og for strukturert informasjon. 

Vår visjon

ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE

 

I DIPS liker vi å tenke på at det produktet vi leverer faktisk kan bidra til å redde liv. Det gir mening i en travel hverdag. At det er nærmere 150 000 brukere av systemet vårt betyr mye. Det vi utvikler brukes av mange, og vi får kontinuerlig tilbakemeldinger som bidrar til at vi utvikler oss videre.

Har du lyst å være med oss inn i fremtiden? Sjekk ut karrieresiden vår for ledige stillinger.