Diabetesjournal

Et strukturert fagsystem med unike muligheter for beslutningsstøtte, kvalitetssikring og forskning.

Brukermanual for Noklus Diabetes

I vår brukermanual kan  du lese mer om oppsett av løsningen, nyttige tips og hvordan innføre systemet.

Se vår brukermanual om Noklus Diabetes.
 

 

 

Essential tool that improves hospital diabetes care
John-Cooper-38
John Cooper
Helse Stavanger
Jeg deler det profesjonelle livet mitt inn i før og etter at jeg fikk Noklus Fast Trak.
Kristian Løvås
Overlege, Helse Bergen
Je skjønne itte åssen vi greidde oss før vi fekk NOKLUS, je
Diabetessykepleier
Sykehuset innlandet

Vil du vite mer om løsningen?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

 

Kontakt oss i DIPS