Vil du komme i kontakt med oss? 

DIPS og DIPS Front er begge datterselskaper av Kernel-konsernet. Sammen jobber vi for å gi deg en bedre pasienthverdag.  

DIPS

Leverandør av e-helse til sykehus

Kontakt oss i DIPS

Akuttmottak og helsepersonell

DIPS Front

Leverandør av e-helse til kommune og private organisasjoner

Kontakt oss i DIPS Front

Sykepleier kommer gående med medisinsk apparat og mobil i hånden

Våre kontorer finner du her:

Øvrig kontaktinformasjon:

Design uten tittel (1)