DIPS Journalsystem

Brukerens journalsystem – bygget på morgendagens helseteknologi

 

100.000 helsepersonell

..bruker vår pasientjournal som sitt daglige arbeidsverktøy. Det tilsvarer over 80% av alt helsepersonell i Sykehus-Norge.

Journal for 4,3
millioner pasienter

Vi leverer løsninger til alle sykehusene i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst. Dette utgjør ca. 4,3 millioner av Norges innbyggere.

Designet for
Helse-Norge

Vårt journalsystem er spesialdesignet sammen med og for norsk helsepersonell, og tilpasset norske standarder og prosedyrer.

Brukervennlighet i fokus

Vi som selskap har lang fartstid i bransjen, og har mange tunge innføringsprosjekter bak oss. Løsningene våre har over flere tiår bidratt til en digital evolusjon for leger, sykepleiere, helsesekretærer og kontormedarbeidere, som stegvis har erstattet den gamle papirjournalen med digital informasjonsdeling og arbeidsflyt.  

Vi jobber hele tiden for å gjøre våre e-helseløsninger enda bedre for våre brukere, og de siste årene har det pågått store utviklingsløp med vårt tredje generasjon journalsystem, Arena, i tett samarbeid med våre kunder og brukere.

 

Hva er DIPS Arena?

Vårt tredje generasjons journalsystem, DIPS Arena, er bygget på en «åpen plattform». Det gir helt nye muligheter, samtidig som det ivaretar pasientsikkerheten, etter internasjonale standarder. Journalsystemet støtter avanserte og krevende pasientforløp gjennom bedre samhandling og informasjonsdeling, innsyn i journal på tvers og bedre innsikt for styring og prioritering.

Med vårt journalsystem i bunn kan behandlingsinstitusjonene ta i bruk alle tilgjengelige programvarer for helsesektoren – uavhengig av leverandør – effektivt og sømløst. Dette sikrer god informasjonsflyt, og tilrettelegger for at behandlingsinstitusjonene effektivt kan velge de beste løsningene for sitt virke.

I sum åpner dette opp for effektiv og smidig arbeidsflyt ​
gjennom hele pasientforløpet – i både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Kirurg med munnbind

Fordeler

monitor-heart-beat

Mindre tid i journalsystemet = mer tid til pasienten

hospital-bedroom-graph

Forbedret støtte til bedre pasientbehandling

database-2

Modernisert datastruktur og økt interoperabilitet

monitor-user

Økt fokus på pasientsikkerhet

Kirurger gjennom vinduet på operasjonsstuen

Vårt pasientjournalsystem inneholder mange funksjoner og tjenester for dokumentasjon og gjennomføring av medisinsk behandling. Se oversikt under for praktiske eksempler på ulik funksjonalitet, tilpasset det norske helsevesenet.

Vi ruller ut DIPS Arena 

 

Siden 2018 har det pågått store innføringsprosjekter, der ulike sykehus og helseforetak har implementert vårt tredje generasjons pasientjournalsystem – DIPS Arena.  Dette er en omfattende prosess og krever mye av både kunde og leverandør. Tusen takk for et meget godt samarbeid hittil – vi ser frem til fortsettelsen og til å høste gevinstene i form av bedre informasjonsflyt, smartere arbeidsverktøy og flere varme hender.

 

Jobb smartere i DIPS Arena

 

Vi har laget tre filmer med tips og triks i DIPS Arena, og som kan hjelpe deg jobbe enda smartere i journalsystsmet. 

 

Se tips & triks i DIPS Arena

To sykepleiere foran PC

Vil du vite mer om løsningen?

Har du spørsmål til løsningen, eller lurer på hva som skal til for å komme i gang?
Ta gjerne kontakt med oss!

 

Kontakt oss i DIPS