Pasienttjenester

 

Våre løsninger inneholder funksjonalitet for å planlegge, gjennomføre og dokumentere ulike pasientforløp. Den primære brukeren av DIPS er naturlig nok helsepersonell, men data som lagres om pasienten tilgjengeliggjøres i økende grad også for pasienten selv.

Vil du vite mer?

Vi vil gjerne høre fra deg. Ta kontakt for å høre mer om løsningene vi leverer rundt pasienttjenester.

 

Kontakt oss i DIPS