Modellering 

 

Å møte helsefagets behov 

 

Vil du samarbeide med oss rundt utvikling av nye kliniske løsninger? Vårt team kan bidra med å skreddersy nye løsninger for deg i helsetjenesten.

Gjennom tett samarbeid med helsepersonell skaper vårt team på modellerte produkter en knytning mellom helsetjenesten og teknologien.