Rådgivning

Våre konsulenter er her for deg

Har du behov for å bygge kompetanse eller optimalisere bruken av journalsystemet? Vårt team består av konsulenter med helsefaglig bakgrunn, erfaring fra sykehus og bred teknisk utdannelse, og naturligvis domenekunnskap på vårt journalsystem.

Hvem kan vi bistå?


Det er i hovedsak spesialisthelsetjenesten som etterspør konsulenter fra DIPS, gjerne knyttet til prosjekter, men også til generell drift og forvaltning.

Vi tilpasser oss problemstilling og oppdrag, det være seg:

- Innføringsprosjekter hvor det er viktig med domenekunnskap
- Samhandling mellom systemer, hvor integrasjoner berøres
- Oppgraderinger for å sikre gjennomføring samt at ny funksjonalitet tas i bruk.
- Endringer i organisasjonen og etablering av nytt sykehus, hvor oppsett i journalsystemet må justeres
- Behov for å optimalisere bruken av DIPS Arena
Smilende mann i døråpning-1

Samhandling og integrasjon

Mer komplekse løsninger resulterer i et økende behov for å integrere fagsystemer tettere. Arbeidet med våre mange samhandlings- og integrasjonsløsninger har gitt oss mange års erfaring med tilpasninger i kundens miljø. E-helse er et krevende landskap å navigere i, hvor det i tillegg kommer endringer og nye krav fra myndighetene fortløpende. Vi kan bidra til bedre samhandling og gode integrasjoner samt sikre at pasientene får tilgang til sine helseopplysninger – på en sikker og god måte.

To sykepleiere i samtale i gang på sykehus

Optimaliser bruken av journalsystemet

Kontinuerlig forbedring og optimalisering av bruken etter at systemet er satt i drift, er en sentral oppgave for forvaltningen hos våre kunder.

Våre konsulenter kan gi verdifull bistand på:
- Vurdering av dagens produktportefølje og bruksmønster, med tilhørende forslag til tiltak
- Kartlegging og bistand til å ta i bruk nye produkter eller ny funksjonalitet
- Gjøre endringer i dagens bruksmønster
- Konfigurasjon for å optimalisere en prosess
- Opplæringsløp, enten i kundens lokaler med et behovstilpasset innhold, eller ulike typer standardiserte kurs i våre lokaler

To sykepleiere foran PC 2