Konsulenttjenester

Våre konsulenter er her for å bidra til at sluttbruker får en enda bedre arbeidshverdag


Vi kan bistå med alt fra hvordan hente ut nytteeffekter etter innføring av Arena til komplekse samhandlingsprosjekter og store endringsprosesser, hvor både vårt journalsystem og andre fagsystemer er vesentlige komponenter. I tillegg utvikler vi kliniske løsninger i tett samarbeid med helsepersonell og fagmiljøer.

Tilbakemeldinger fra kunder:

Konsulenter i DIPS har ekspertkompetanse i DIPS og vi hadde ikke kunnet gjennomføre prosjektene våre uten dem
Rådgivning fra konsulentene i mulighetene og valgene i DIPS-løsningen er nødvendig, og det er viktig at vi blir utfordret i måten vi jobber på
Konsulentene i DIPS er tilgjengelige og fleksible, og står sammen med oss for å nå målene
Når vi lager løsninger sammen med DIPS/Bifrost, opplever vi et stort engasjement hos legene og klinikerne