10.000 nye

brukere på DIPS Arena 

Arena bergen (8)
Foto: Rune Stoltz Bertinussen

7. mars ble en merkedag i Bergen. Operasjonen som sykehusene i byen nettopp har gjennomgått sammenliknes med det å bytte motor på et fly ‒ mens det er i lufta. 

Publisert: 10.03.22 Tekst; Oddny J. Johnsen

Mandag denne uken byttet Helse Bergen, Betanien og Haraldsplass Diakonale sykehus sitt mest sentrale system, pasientjournalen, fra DIPS Classic til DIPS Arena. Alle de somatiske sykehusene i Bergensområdet valgte å gjøre dette samtidig. De gjorde det også samtidig med at de tok imot pasienter, samtidig med at den daglige driften gikk som normalt og samtidig med at det fortsatt pågår en pandemi som akkurat nå utløser et sykefravær ved sykehusene på mellom 15 og 22 prosent!

 

2017-08-18_HeliFoto_Bergen_Sykehus_19_25 cm
Foto: Flyfoto over Bergen og Haukeland universitetssykehus / Helse Bergen

Begeistret markering

‒ Egentlig har det jo gått som en drøm, sier Helse Bergens administrerende direktør Eivind Hansen med et stort smil. Det er blitt onsdag, og etter tre hele dager på nytt system har helseforetaket «landet» den verste spenningen etter oppstart. Ytelsen er god og problemene som har oppstått er små og ganske få. Nå er direktøren på vei inn i et improvisert «TV-studio», for å lede et lite talkshow på sykehusets intranett. Med denne sendingen og en haug med godteposer og kaker til avdelingene, markeres overgangen til DIPS Arena på Haukeland, uten å blande folk fra ulike deler av det store sykehuset og slik hindre økt smittespredning.

 

Arena bergen (10)-1Foto: Administrerende direktør i Helse Bergen Eivind Hansen og Kolbjørn Haarr i DIPS  i studio med deltakere fra direktesendingen av oppstartsmarkeringen på Haukeland.


Med seg i studio har han administrerende direktør Kolbjørn Haarr i DIPS og den nytilsatte toppsjefen i Helse Vest IKT, Ole Jørgen Kirkeluten.
‒ Dette har vært en kjempesvær endring. Med opp under 9000 brukere som skal bytte til et system av svært høy kompleksitet. Dette er avansert software med omfattende tilgangsstyring, ramser Hansen opp. ‒ Ja, det er som å bytte motor på et fly ‒ mens man flyr, visualiserer Haarr.

 

‒ Egentlig har det jo gått som en drøm, sier Helse Bergens administrerende direktør Eivind Hansen

Treparts samarbeid

‒ Tenk, vi stengte ikke ned noe som helst i det vi gjorde denne store endringen! Det kom nye pasienter inn mens vi holdt på! Det er fordi vi har en svær flokk av høyt kompetente medarbeidere, at vi har fått dette til å skje. Vår flokk i Helse Bergen, den som er i Helse Vest IKT og ikke minst den fra DIPS. Alle fortjener skikkelig ros, erklærer Hansen.
‒ Sammen har vi klart helt utrolige ting, og det skal vi fortsette med, lovet Haarr som er flink til å påpeke at dette er en startstrek, ikke en målgang.
‒ Det er nå det blir gøy, og det vi har foran oss nå med den nye, åpne Arena-plattformen og bruk av internasjonal standard er som en hel godtepose av muligheter!

 

‒ Våre ansatte har gått løs på oppgaven med en positivitet og innsatsvilje som er helt utrolig. Alle fortjener skikkelig ros, skryter Eivind Hansen.

Eivind_Hansen_kvit_frakk_2021_1
Foto: Eivind Hansen, administrerende direktør i Helse Bergen / Katrine Sunde, Helse Bergen

Bruker foran system

Tidligere på dagen markerte Haraldsplass Diakonale Sykehus den historiske dagen med snorklipping og kake.
‒Vi har gledet oss i mange år til dette systemet, så dette er en stor dag. Tilbakemeldingene fra klinikerne så langt, er at DIPS Arena er et brukervennlig system med muligheter til å tilpasse arbeidsflaten til den enkelte, noe som gir mulighet for enklere arbeidsprosesser, sier viseadministrerende direktør Petter Thornam. Sykehuset har rundt 1000 DIPS-brukere. 

 

Arena Helse Bergen - mann som markerer med snorklippingFoto: Viseadministrerende direktør Petter Thornam ved Haraldsplass Diakonale sykehus klipper snora og markerer at DIPS Arena er på lufta. Prosjektleder for innføringen, Laila Karin Storesund og Terje Johannessen, direktør for innovasjon, teknologi og utvikling holder snora.


‒ Sykehus og helse-IKT er komplekst. Målet nå er å jobbe mer ut fra hvilke arbeidsoppgaver som løses i sykehuset, med et IT-system som tilpasser seg dette ‒ ikke motsatt, påpeker han.
Akkurat dette er Gunnar Husebø, leder for Klinisk fagråd for IKT i Helse Bergen, ekstremt opptatt av. Han tok Kolbjørn Haarr på ordet og inviterte umiddelbart utviklerne i DIPS til å flytte inn på lungeavdelingen hvor han er overlege.

‒ Når du får en bestilling i tekst ser du ikke hvilken oppgave den skal løse og hvordan arbeidsprosessen fungerer i en reell situasjon. Jeg ønsker å ha med utviklerne for å studere hva som skjer, og så utvikle, teste ut og justere en programvare til den støtter opp om denne prosessen. Slik at alt fungerer sikkert og raskt for de som skal bruke det.

 

Arena i Helse Bergen - Mann som snakker og vifter med hender engasjert
Foto: Gunnar Husebø er overlege ved Lungeavdelingen og leder Klinisk fagråd for IKT i Helse Bergen


Husebø tok rollen som kritisk korrektiv under feiringen, og begrunnet rollen sin meget saklig.
‒ Min jobb er å være kritisk til det vi får levert, det er kun slik du kan endre noe til det bedre. Google endrer og forbedrer seg hele tiden og vi legger ikke engang merke til det. Det er også slik et journalsystem bør fungere for sykehusene. At det hele tiden utvikler seg til det bedre. Og jeg vil mye heller ha et system som er under utvikling enn noe som påstås å være ferdig utviklet hyllevare, sier Husebø.

 

– Vi har gledet oss i mange år til å få DIPS Arena, så dette er en stor dag, sier Petter Thornam,
viseadministrerende direktør ved Haraldsplass
Diakonale Sykehus.

Helse Bergen - adm- dir for Haukeland sykehus og adm- dir i DIPS smiler

Foto: Viseadministrerende direktør Petter Thornam ved Haraldsplass og Kolbjørn Haarr i DIPS kan fornøyd konstatere at det å få opp 1000 nye Arena-brukere på Haraldsplass gikk helt etter planen.

Sliten, men fornøyd

Kollega Kathrine Sunde er fagutviklingssykepleier ved Lungepost 1, og samtidig en av de mellom 350 og 400 superbrukerne i Helse Bergen som har lært seg DIPS Arena ekstra godt for å kunne hjelpe andre nå under oppstarten.
‒ Jevnt over har denne overgangen gått veldig greit, selv om vi har hatt høyt belegg i avdelingen samtidig med alt dette andre. Vi har stor pågang av pasienter både med covid og andre sykdommer. Faktisk har vi måttet bemanne opp for at folk kunne prioritere å gjennomføre sine kurs etter kompetanseplanen, uten at det gikk ut over pasientene. Vi er slitne, men har klart oss bra, sier hun.

 

Arena bergen (13)

Foto: Kathrine Sunde er fagutviklingssykepleier ved Lungeavdelingens post 1. Hun er også superbruker og har bistått kollegaer under oppstarten av DIPS Arena

 

Regional prosjektleder Gunn Synnøve Dahl er også sliten, men først og fremst lettet og glad over hvordan overgangen faktisk har gått.
‒ Til tross for at vi oppgraderte til ny versjon like før, oppdaget nye feil så sent som fredag og ikke hadde alle serverne oppe å gå før søndag kveld, så vil jeg gi oppstarten åtte, hvis ikke ni av ti mulige poeng. Alle har gjort en formidabel innsats for at dette skal gå bra.
Både hun og lokal prosjektleder Ole Morten Holmøy i Helse Bergen, trekker fram den store viljen blant de ansatte til å gjennomføre og mestre utfordringen med å gå opp på et nytt journalsystem samtidig med alt det andre som de har måttet stå i.

 

_RSB3726
Foto: Lokal prosjektleder i Helse Bergen Ole Morten Holmøy og regional prosjektleder i Helse Vest Gunn Synnøve Dahl samarbeider om å klippe snora ved markeringen i prosjektlokalet.

 

Lokal prosjektleder Laila Karin Storesund ved Haraldsplass konkluderer slik:
‒ Etter oppstart har det vært 100 prosent positive tilbakemeldinger fra sluttbrukerne. De er fornøyde, og de yngste legene mener det nye systemet er så intuitivt at de betegner det som «piece of cake».
Så da var det bare å starte kakefesten.

Oda i Helse Vest


  • - I Helse Vest har nesten alle helseforetak tatt i bruk DIPS Arena for ansatte innen Psykisk helse og rusfeltet.
  • - Mellom 16. nov 2020 og 25. januar 2021 fikk i alt 4000 sluttbrukere tilgang til ny elektronisk pasientjournal.
  • - Helse Bergen er det første foretaket i Helse Vest som gir den somatiske delen av sykehuset tilgang til DIPS Arena. Cirka 10.000 brukere fikk tilgang 7. mars 2022.
  • - Helse Førde får ny elektronisk pasientjournal 2. mai i år. Datoene for oppstart på DIPS Arena i Helse Fonna er 23. mai og 28. november for Helse Stavanger.

Foto: Prosjektet ODA - overgang til DIPS Arena - hadde en egen feiring i beredskapsrommet hvor de gir støtte både via telefon og gjennom å sende ut superbrukere til ulike avdelinger. 

Til høyre i bildet Helse Bergens prosjektleder: Ole Morten Holmøy.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon