Alle på DIPS Arena i Helse Vest

Bilde av to menn på et sykehus som smiler til kamera

Milepælen er nådd! Hele Helse Vest er nå over på DIPS Arena, og dermed i full gang med å forme fremtidens digitale hverdag. Avdelingsoverlege Henrik Sundt Moen ved Stavanger universitetssjukehus, gleder seg til å få fullt utbytte av Arena.

Publisert: 08.12.22 Tekst: Oddny J. Johnsen Foto: Krysspress

Den positive forventningen til DIPS Arena er stor i hele Stavanger universitetssjukehus (SUS), som var siste helseforetak ut i Helse Vest, da de den 28. november tok steget fra DIPS Classic og inn i fremtiden.


‒ Jeg sa det allerede mens jeg var på superbrukerkurs! Jeg ville begynne å bruke DIPS Arena med en gang, smiler Henrik Sundt Moen, mens han hilser på DIPS-direktør Kolbjørn Haarr. Sistnevnte har en demoversjon av Arena på mobiltelefonen sin. Sundt Moen får dermed se litt av funksjonaliteten som Helse Vest snart skal prøve ut hos utvalgte brukere i Helse Bergen. DIPS Arena åpner for en rekke nye muligheter, men aller først skal brukerne få tid til å gjøre seg godt kjent i desktop-versjonen.

 

Bilde av snorklippen på Stavanger Universitetssykehus i forbindelse med DIPS Arena innføringen Foto: Stavanger universitetssjukehus sin administrerende direktør, Helle Kristine Schøyen, fikk æren av å klippe snora som markerer at Helse Stavanger (HST), og dermed også hele Helse Vest, er oppe på DIPS Arena. Lokal prosjektleder Carsten-Wilhelm Tammen i HST (t.v.) og konsernsjef i Kernel (DIPS) Kolbjørn Haarr, holder snora

Mer effektiv dokumentasjon


‒ Når også Helse Sør-Øst er ferdig med sin Arena-innføring vil DIPS ha rundt 100.000 brukere! Vi vet at klinikere i dag bruker mellom 25 og 60 prosent av arbeidstiden sin foran PC-en. Hva om vi kan redusere denne tidsbruken med fem prosent for hver av de 100.000? I sum har vi da oppnådd en formidabel besparelse for hele helsetjenesten!

Og selvsagt er målet vårt mye høyere enn dette! Brukerens EPJ er vårt hovedfokus i DIPS. Vi ønsker å tilrettelegge med stadig mer funksjonalitet og få Arena opp på flere flater, slik at alle som skal dokumentere i journal får gjort dette enkelt, trygt og effektivt, sier Haarr.


Sundt Moen beskriver det han har sett av Arena så langt som intuitivt og moderne:
‒ DIPS Classic var krøkkete og utdatert. Absolutt alt er mye lettere i DIPS Arena! 
Sundt Moen mener innføringen av nytt pasientjournalsystem i Helse Stavanger har gått over all forventning. Dette bekrefter også Linda Thorbjørnsen, som er kontorfaglig konsulent og Arenahjelper på Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) ved SUS.

Bilde av en mann som sitter foran en PC og jobber med journalsystemet DIPS Arena - Henrik Sundt Moen
Foto: Snart kan Henrik Sundt Moen (t.v), som er seksjonsleder på Geriatrisk seksjon og avdelingsoverlege på medisin ved SUS, få med seg Arena på mobilen. Han får løsningen demonstrert fra konsernsjef Kolbjørn Haarr i Kernel/DIPS. 

 

Aldri opplevd maken


‒ Jeg har aldri opplevd maken! Alle er så positive – uansett hvem du snakker med: lege, psykolog, sosionom eller sekretær, og uansett om de er på sengepost eller poliklinikk! For eksempel har vi fått en søkefunksjon i dokumentlisten som er alfa og omega! Vi har brukerveiledninger som er fantastiske! Når alle har fått Arena mer i fingrene, tror jeg det første fem-prosent målet til Haarr om mer effektiv dokumentering, allerede er oppnådd, mener Thorbjørnsen. 


Superbrukerne bekrefter dermed suksessen som Helse Vest har oppnådd både lokalt og regionalt: Innføringsprosjektet i Stavanger har vært preget av dyktige ressurser på alle nivå, på tvers av alle fag, strukturer og foretak. De har jobbet som et felles lag, med samme mål og med masse positiv energi.

Bilde av en dame som smiler bredt i DIPS Arena t-skjorte - Linda Thorbjørnsen
Foto: Linda Thorbjørnsen er kontorfaglig konsulent ved BUP i Helse Stavanger, og en av Arena-hjelpene under oppstarten. Hun opplever at alle er veldig glade for å ha fått tilgang til DIPS Arena. 

 

‒ Hittil har det gått bra. Med så gode forberedelser er ikke det overraskende, men likevel gledelig. Når vi nå lærer oss å bruke systemene så godt at vi henter ut alle effekter, så har vi et godt grunnlag for å frigjøre tid. Akkurat det er vi helt avhengige av. Sju år fra nå vil vi ha flere innbyggere som er over 65 enn vi har innbyggere under 18 år i dette landet, sier sykehusdirektør Helle Kristine Schøyen, før hun får æren av å klippe snoren og erklære hele vår vestlige landsdel for Arena-region. 
Carsten og Helle

Regionale norgesmestere: 


‒ Vi har 500 dedikerte superbrukere på Arena i Stavanger universitetssjukehus. Over 90 prosent av sluttbrukerne ‒ i alt 6500 personer ‒ deltok på opplæring før oppstart. «Arenaskolen for ledere» har også hatt stor deltakelse.

Dette er starten på noe vi har virkelig tro på, og er resultatet av et fantastisk samarbeid mellom Regionalt prosjekt ODA, Helse Vest IKT, alle de ulike helseforetakene våre, og selvsagt også DIPS. Vi er en stor, felles Arena-familie! erklærer Gunn Synnøve Dahl, regional prosjektleder i ODA (overgang til DIPS Arena) i Helse Vest. 

 

Bilde av to menn og en dame som smiler etter innføring av nytt pasientjournalsystem på sykehuset
Foto: Et fantastisk samarbeid på tvers av fag og strukturer, og et resultat alle er stolte av. Kort oppsummert er det den felles konklusjonen fra Kolbjørn Haarr i DIPS, regional prosjektleder Gunn Synnøve Dahl i ODA, og lokal prosjektleder Carsten-Wilhelm Tammen. 


Hun forteller at hun kom til Stavanger med ganske lave skuldre. Trygg på at de også her klarte brasene med å «skifte flymotor i luften», som den komplekse prosessen med å bytte journalsystem på sykehus i full drift, ofte illustreres med.

ODA-lederen lover å unne alle et bittelite hvileskjær før optimaliseringen av Arena tar til. Også den i regional regi:


‒ Dette var første etappe, men vi har mer igjen! I løpet av 2023 skal vi gjennom to Arena-oppgraderinger. Så skal vi finne ut hvordan vi best videreutvikler Arena sammen med foretakene og DIPS. Vi skal basere oss på lokale ideer og initiativ, men ha regionale prosesser slik at nye og smarte løsninger fungerer for alle. ODA ble etablert i 2015, og siden vi slo DIPS-databasene sammen i 2016, er vi blitt så gode på å tenke regionale EPJ-løsninger, at jeg rett og slett utroper oss til Norgesmestere i regionalisering av EPJ! 

Fordel å være sist ut

Opprinnelig skulle SUS være først ut på Arena i Vest, men så innførte hele verden en pandemi istedenfor. 


‒ Fordelen med å nå komme sist, er at vi i stor grad kommer til dekket bord. Og ikke bare ett bord, men en hel buffet! Vi har nemlig også fått forsyne oss av lure ting de har lært i Helse Nord, smiler Carsten-Wilhelm Tammen. Og kunne kjapt legge til:
‒ Nå har vi vært oppe på Arena i 50 timer og 13 minutter. Det har gått 1107 dager siden vi begynte med kartlegging og med å planlegge opplæring. Og så har det gått 14 år siden vi første gang hørte om Arena ‒ mens vi den gang innførte Classic.


Kolbjørn Haarr, DIPS-direktør og nå også sjef i e-helsekonsernet Kernel som eier DIPS, startet i DIPS i 2019. Han kan selvsagt historien: 
‒ De aller første kodelinjene til DIPS Arena ble skrevet i 2011. Siden da har DIPS brukt omtrent 1,5 milliarder kroner på å utvikle DIPS Arena, og vi har skrevet flere millioner kodelinjer. DIPS Arena er nå på plass i to av tre helseregioner, og i Helse Sør-Øst er utrullingen i full gang. Og så er vi altså ikke i mål. Vi står på en startstrek for nye muligheter! 

Fakta om innføringen i Helse Vest:

  • Helse Vest har nå tatt i bruk DIPS Arena i hele regionen, ca. 20 000 brukere. 
  • Mellom 16. nov 2020 og 25. januar 2021 fikk i alt 4000 sluttbrukere i psykisk helsevern og rus i Helse Vest tilgang til ny elektronisk pasientjournal.
  • Helse Bergen var det første foretaket i Helse Vest som ga den somatiske delen av sykehuset tilgang til DIPS Arena. Cirka 10.000 brukere fikk tilgang 7. mars 2022. Helse Førde koblet seg på 2.mai 2022.
  • Helse Fonna og HSR (Revmatismesykehuset Haugesund) fikk ny elektronisk pasientjournal 23. mai i år.
  • Siste oppstart av DIPS Arena i Helse Vest var 28. november for Helse Stavanger. Dette var også det eneste foretaket som tok i bruk Arena for somatikk og psykisk helsevern og rus samtidig.

    Fakta om DIPS Arena: 

  • DIPS Arena er en norskutviklet elektronisk pasientjournal, bygget på en Open EHR-plattform, som gjør at alle som utvikler teknologi for helsetjenesten kan integrere den med data fra Arena, ved hjelp av internasjonale kodestandarder.
  • DIPS har brukt flere år og rundt 1,5 mrd kroner på å utvikle den moderne EPJ-plattformen. Gjennom e-helsekonsernet Kernel satses det nå videre på DIPS Arena, men også på en ny løsning for kommunesektoren gjennom selskapet Aidn, som vil revolusjonere måten å tenke pasientjournal på. Ikke minst vil den legge til rette for at hele helsetjenesten, pluss pasient og pårørende, kan samhandle for å behandle og forebygge sykdom.  
gunn synnøve-1
To menn som diskuterer
Henrik Sundt Moengang-1-1
kake av DIPS Arena

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon