Bedre tilgang gir økt modenhet

20131015-Christine-Bergland-8
TEKST: RUNE BRYNHILDSEN FOTO: RUNE STOLTZ BERTINUSSEN

Resultatene fra Norsk e-helsebarometer er spennende og hyggelige – men etterlater også noen interessante spørsmål, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse.

– For det første er det hyggelig å lese at kjennskapen til vår nasjonale nettportal helsenorge.no har økt såpass betydelig gjennom de tre årene som undersøkelsen er blitt gjennomført. Det skyldes åpenbart at alle pasienter over hele landet nå har fått sin digitale kjernejournal, og at stadig flere tar i bruk den økende mengden digitale tjenester som helseaktørene har utviklet, og som gjør hverdagen enklere for pasienter og helsepersonell, sier Christine Bergland.

– I løpet av 2018 vil tre av fire helseforetak gi innsyn i pasientjournalen, når Helse-Sør-Øst innfører dette fra høsten av. Da kan vi virkelig begynne å høste fruktene av at digitaliseringen av hele helse-Norge begynner å ta form, sier hun.

 

Mener vi ligger langt fremme

Den øverste lederen for myndighetsorganet som skal etablere standarder, og forvalte og realisere nasjonale e-helseløsninger, stusser imidlertid over at en tredjedel av befolkningen (34%) fortsatt mener at helsesektoren henger etter digitalt, mens andelen er enda høyere blant helsepersonell (37%).

– Jeg vil påstå vi ligger langt fremme. Norge var tidlig ute, og ligger langt fremme internasjonalt i bruken av digitale verktøy i pasientbehandling, for eksempel til kirurgi og operasjoner. På den annen side kan vi godt medgi at vi på det viktige området som gjelder informasjonsutveksling på tvers av sykehus og helseforetak fortsatt har en stor jobb å gjøre, sier Christine Bergland.

EN TREDJEDEL AV BEFOLKNINGEN I NORGE MENER HELSESEKTOREN HENGER ETTER DIGITALT
I mange deler av samfunnet er det en pågående omlegging til digital drift, der stadig flere oppgaver og funksjoner kan utføres over internett. Dette kalles ofte «digitalisering». Hvor oppfatter du at helsesektoren i Norge generelt, altså leger og sykehus, befinner seg i en slik digitaliseringsprosess? Ligger den foran eller bak andre samfunnsinstitusjoner det er naturlig å sammenligne den med?

Skjermbilde 2022-02-11 kl. 13.46.59

Overdreven frykt

Hun mener også at pasientenes frykt for at sensitiv informasjon skal komme på avveie, er overdrevet.

– Norge har faktisk ikke noen store utfordring knyttet til dette, og risikoen er lav, fordi vi hele tiden har satt strenge krav til sikkerhetsløsninger. Informasjonssikkerheten er god, med strenge sikkerhetstiltak – la det ikke være noen tvil om det. Men fremover bør vi også fokusere mer på at informasjonen om pasientene kan deles mellom behandlere der det er nødvendig, og sørge for at tilgjengeligheten blir minst like god som sikkerheten, sier Christine Bergland.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon