En smidigere mastodont

RSB4416
TEKST: ODDNY J. JOHNSEN FOTO: RUNE STOLTZ BERTINUSSEN

Den nye teknologidirektøren i Helse Sør-Øst ser betydelig mer smidig ut enn mastodonten han skal modernisere med digitale verktøy. Rune Simensens ambisjon er å klare to ting på en gang: Å lykkes med de store oppgavene hvor DIPS spiller hovedrollen, og samtidig levere små, smidige, innovative løsninger.

NAVN: Rune Simensen

ALDER: 47

STILLING: Direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst

SIVILSTAND: Gift, en sønn (17) og en datter (14)
RSB4502

Det er den uka Norge forbereder seg på sesongåpning på Beitostølen. Skistjernene skal teste formen i sesongens første renn. Helse Sør-Øst vet det kanskje ikke ennå, men også helseregionen vil kunne dra betydelig nytte av overgangen fra barmark til snø. Skulle deres nye teknologidirektør trenge litt ekstra overskudd er det få ting som gir han mer energi enn å få spenne på seg skiene hjemme i Nittedal, og så begi seg ut i Nordmarkas løypenett. Når han så kjenner at han finner rytmen kommer påfyllet han er på jakt etter, stavtak for stavtak.

– Jeg er avhengig av å holde meg i form for å kunne gjøre en god jobb, og jeg har alltid vært spesielt glad i langrenn.

 

Første gang i det offentlige

På fritiden er han langrennstrener for juniorlaget til Nittedal, og holder fast på det avbrekket det gir å prestere på en helt annen arena. Hva det kommer til å bety for 48-åringen at han nå har fått ansvar for de teknologiske verktøyene til Norges største landbaserte virksomhet, for at disse fungerer 24/7 for nesten 80.000 ansatte og for over halve Norges befolkning, virker det som han gradvis har tenkt å finne ut av. Han er i alle fall i gang med sin personlige konvertering. Han går over fra privat til offentlig virksomhet for første gang i karrieren. Sivilingeniøren i kybernetikk med MBA i teknologiledelse, startet karrieren som utvikler midt på 90-tallet, og har deltatt i digitaliseringen innen tele og bank før han nå sist har ledet IT i MøllerGruppen. Den nye teknologidirektøren er en høflig og vennlig mann, men er nødt å erkjenne at han nettopp har gjort en liten reise bakover i tid. Han har møtt en offentlig helsesektor som står på terskelen av så mye spennende – men som har gjort akkurat det fryktelig lenge nå. Ordene «komplekst» og «sammensatt» ledsager ofte omtalen av helsetjenesten, som en unnskyldning for at ting går så sakte. Den nye sjefen har likevel ambisjon om å forenkle.

RSB4416
Rune Simensen, den nye direktøren for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst, har en ambisjon om å forenkle.

Så vidt begynt…

– I forhold til å bruke mulighetene som digitalisering gir, har vi i helsesektoren nesten bare så vidt begynt. Det som er gjort til nå har forbedret veldig lite på prosess-siden, egentlig har vi bare satt strøm til papir og beholdt prosessene. I noen tilfeller har vi fått dårligere prosesser også, og har blitt mindre effektiv. Nå er min opplevelse at vi nå er kommet dit at vi begynner å se på arbeidsprosesser og ser på hvordan de kan forbedres for å gi bedre arbeidsdager og bedre pasientopplevelser. Det neste steget vi skal ta er det mest morsomme og det viktigste: Bygge tjenester for pasienten.

Simensen har brukt den første tiden til å se, lytte og lære, og blant annet studert den svære prosjektporteføljen han nå har ansvaret for.

– Blant annet tror jeg at vi må bli flinkere til å ta utgangspunkt i de reelle behovene hos helsearbeiderne. Vi har litt for lite fokus på dagens arbeidsprosesser, på hvordan vi kan bruke teknologi til å forbedre dem. Jeg ønsker at vi skal bruke mer tid på å forstå disse prosessene før vi hopper inn på valg av løsning og system. Vi skal være klar over at mye av prosjektene vi setter i gang med er store organisasjonsutviklingsprosjekter som krever ganske mye av de som skal ta teknologien i bruk. De fleste av prosjektene som kjøres er veldig gode midt i, men jeg tror altså vi fortsatt har en del å gå på i oppstarten og under innføring, for å få ting til å virke etter hensikten ute i organisasjonen.

 

RSB4462

Den nye direktøren har brukt de første månedene i jobben på å få oversikt over den store prosjektporteføljen til det regionale helseforetaket.

Imponert av kompetansen

Det å få muligheten til å flytte over til det offentlige og få begynne med helse-IKT var egentlig ingen plan, men en mulighet som kom forbi, og som tente såpass mange samtidige triggerpunkt at Simensen ikke klarte å skyve den fra seg.

Etter å ha kommet litt på plass innser han at dette trolig ikke er så uvanlig i HSØ.

– Det som kanskje har overrasket meg mest etter at jeg begynte, er det ekstremt høye kompetansen på fagfolkene våre. At vi har dedikerte og flinke leger og annet helsepersonell, og tilbyr verdens beste sykebehandling, visste jeg fra før. Men at sektoren tiltrekker seg så mange av de aller beste i andre roller – som IKT – var nytt for meg. Dette med å ta samfunnsansvar, er viktig for folk. Her er dedikerte mennesker så det holder! Det høres kanskje idealistisk ut, men jeg tror det er mange idealister i helsevesenet.

Sammen med gjengen håper han å skape gode resultater som kan bety noe for arbeidshverdagen og pasientopplevelsen til veldig mange mennesker, og ser på dette som noe langt mer tilfredsstillende enn å kun bidra til å øke utbyttet til private aksjeselskap.

RSB4481
I forhold til å bruke mulighetene som digitalisering gir, har vi i helsesektoren nesten bare så vidt begynt. mener den nye teknologidirektøren i Helse Sør-Øst.

Vil gjøre HSØ lettere på foten

Han er også noe overrasket over at fagfolkene innen helse er så fokuserte på sitt eget fag at de ofte oppfatter IKT som «støy».

– De jobber i fagmiljø, er sterke på sitt område, og har av den grunn kanskje ikke plass til å fokusere så mye på teknologi, spekulerer han. Derfor har vi kanskje mistet noe av drahjelpen for å raskere få på plass bedre teknologi.

Dette er definitivt i endring.

– Nå opplever jeg en stor utålmodighet for å få på plass systemer som de ser gir reell nytte i hverdagen.

Det er en utålmodighet han trives med, fordi han deler den selv. Han har som mål å gjøre Helse Sør Øst litt lettere på foten. Prosjekter som dokumentdeling og annet som gir reell nytteverdi i det sekundet det kommer ut, vil han forsøke å få ut raskt.

– Kunsten blir å både få de store systemene godt på plass samtidig med at vi klarer å levere mer innovative løsninger.

«Noe av det mest suksessfulle vi har gjort er faktisk DIPS-innføringene. De er kjørt på tid og til kost og det har gått så det griner etter.»

 

Tenke mer modulært

– Man har hele tiden tenkt felles system, men det behøver ikke være slik. Det er bedre å tenke modulært med flere ulike typer systemer, i ulike kategorier, og så lage en samhandlingsfunksjonalitet som kan dele informasjon mellom systemene. Jeg ser at man i denne sektoren har tenkt veldig mastodontisk rundt behovet for å dele informasjon. Her tror jeg vi har alt å tjene på å tenke mer modulært og dele informasjon på tvers av løsninger.

Han viser til prosjektet med dokumentdeling som Helse Sør-Øst er i gang med sammen med DIPS, og som stemmer veldig godt overens med tankegang han vil se mer av, og som han tror flere vil dra nytte av nasjonalt.

– DIPS er vår viktigste leverandør, og jeg ønsker at vi fortsetter å jobbe tett sammen med DIPS. Modellen vi bruker for dokumentdeling er veldig spennende. Jeg har veldig stor tro på den. Samme prinsipp som vi lager mellom helseforetakene kan brukes på tvers av alle regionene for å utveksle informasjon, så lenge man bruker standarden IHE XDS og bygger på det.

Metoden gir også mer fart. I helsesammenheng er det svært kort tid at det bare går to år fra man utvikler en idé om en løsning, før den går i pilot, slik tilfellet er med dokumentdeling og – søk i Helse Sør-Øst.

«Jeg følte at vi skulle inn i en tåkelagt skog på vei til et mål vi kunne skimte i det fjerne, men hvert eneste tre i den skogen har stått der og klappet og heiet prosjektet fram.»
Kjersti Sletteng
RSB4490

Spisser og stykker opp

– Det er en kjempeutfordring når prosjektene blir for store i omfang og tid. Å gjøre prosjektene mindre og mer konsentrerte er viktig, men samtidig så har vi 80.000 ansatte. Skal du gjøre noe for disse menneskene så blir det ofte et svært prosjekt. Vi må prøve å gjøre prosjektene våre mindre og mer spisset, men det er en tøff utfordring!

Den nye direktøren vil også ha på plass tydeligere veikart for Helse Sør-Øst.

– Regional utviklingsplan 2035 er veldig grov. Vi må definere opp veikart fra år til år, som er mer dynamiske, som lar seg kommunisere, og som vi kan styre etter. Så må vi ta en avsjekk hver gang vi runder nyttårsaften og se hva vi har gjort riktig og hva vi må endre på.

Han har snakket seg varm og avslører at han har ambisjoner om gode valg både ikke bare på prosjektstørrelsen, men også på tids- og pengebruk.

– Noe av det mest suksessfulle vi har gjort er faktisk DIPS-innføringene. De er kjørt på tid og til kost og det har gått så det griner etter. All kred til DIPS der. Nylig har vi også fullført det vi kaller DIPS standardisering. Et veldig bra prosjekt, som har tatt tid, men som har vært kjørt veldig bra. All honnør til alle som har bidratt i dette prosjektet!

«De som står og hakker for å forsøke å komme inn i systemene våre, er de beste i verden på sitt felt. Truslene er globale, vi spiller i Champions League hele tiden.»

 

Champions League

Simensens forgjenger måtte trekke seg etter at det ble avdekket sikkerhetshull i driften av systemene.

– Hvor utsatt i jobben sitter du?

– Jeg er ikke redd for egen posisjon, men det er et viktig perspektiv at det er en risiko med alt man gjør. Det vet en hjertekirurg. Du kan ikke regne med at ikke skjer noe. Med all virksomhet følger risiko, men det er en kalkulert risiko. Skal du ha null risiko må du legge ned butikken.

Den nye teknologidirektøren forsikrer at alle i Helse Sør-Øst kan være trygge på at informasjonen om dem beskyttes på best tenkelige vis.

– Men vi må være oppmerksom på at de som står og hakker for å forsøke å komme inn i systemene våre, er de beste i verden på sitt felt. Truslene er globale, vi spiller i Champions League hele tiden. Dette gjelder alle virksomheter, også helsetjenesten og andre offentlige systemer, og det gjelder hvert sekund. Hvis vi ikke hadde hatt god kontroll, ville vi fått problemer umiddelbart.

– Tror du de ansatte i Helse Sør-Øst vil merke at de har fått ny teknologidirektør?

– Nei. Såpass selvinnsikt har jeg! Men jeg har lyst til at de skal merke at de tekniske løsningene de får hjelper de i hverdagen, og at vi slik får større grad av positivitet om de nye løsningene vi kommer med.

Rune Simensen ser det som sitt ansvar å få på plass smarte løsninger slik at alle som jobber i helseregionen, og også pasientene, får en litt bedre hverdag.

– Det er nok litt tidlig for meg å få satt farge på ting ennå, men mye av det jeg skal bringe til bordet er endring. Det viktigste i min jobb er prosjektporteføljen. Jeg håper at jeg kan bruke erfaringen min på å få suksessraten til å gå opp på prosjekter vi driver med.

På vei dit er han altså ikke redd risiko og ikke redd for utfordringer. Og er forberedt på at det er umulig å være forberedt på alt.

Men det meste kommer garantert til å gli lettere med litt snø.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon