Evig offensiv

To sykepleiere foran PC 2-2
TEKST: ODDNY J. JOHNSEN FOTO: RUNE STOLTZ BERTINUSSEN

De står stadig fremst i DIPS-plogen som brøyter vei til en ny teknologisk virkelighet i Helse-Norge. Konsulentavdelingen i DIPS er med sin kombinasjon av klinisk og teknisk kompetanse, unike endringsagenter for helsetjenesten.

Sammen står DIPS-konsulentene i plogen som skal brøyte ny vei i Helse-Norge. Og aller fremst; konsulentdirektør, Evi Seljevoll.

Evi-og-konsulentene-1-e1570191061141

‒ Dette eventyret vil jeg være med på!

Det er Evi Seljevolls korte forklaring på hvorfor hun er blitt ny konsulentdirektør i DIPS. Hun vil bidra til paradigmeskiftet som selskapet, sammen med sine nye eiere, hennes egen gamle sjef – og ikke minst de mange DIPS-kundene, er i gang med å gjøre i norsk helsetjeneste. Seljevoll kommer i likhet med Kolbjørn Haarr fra Evry. Hun har de siste syv årene hatt ansvar for å lede store prosjekter innen e-helse.

‒ Den strategien helseregionene våre har nå, med å ta i bruk systemer som snakker sammen, er et sterkt fundament for DIPS slik at vi kan utvikle DIPS Arena og omkringliggende systemer videre. Og med eiere som AWilhelmsen, som tenker langsiktig med sin investering, har vi alle forutsetninger for å lykkes med dette, mener Seljevoll.

 

Solid erfaring

Hun har samlet samtlige av DIPS sine 50 konsulenter til kickoff i hovedstaden, for å bli bedre kjent og for å finne forbedringspunkt.

DIPS-konsulentene er vant til å stå fremst på plogskjæret for å brøyte opp hittil ukjente veier. De er selskapets spydspiss og det viktigste kontaktpunktet ute hos kunden. De er også kundens viktigste vei inn i DIPS. Cirka halvparten er funksjonelle konsulenter, som alle har bakgrunn som helsepersonell. Her er for eksempel tidligere leger, jordmødre, sykepleiere og fysioterapeuter. Resten av dem har teknisk bakgrunn og har kunnskapen som sørger for at alt «under panseret» fungerer som det skal.

Med en snittalder på 52 år er det ikke nødvendig å nevne hvor erfarne de er. Samtidig er ungt og relativt nyutdannet personell på vei inn i avdelingen. Slik sørger DIPS for at de har en oppdatert og unik kjennskap til klinikernes hverdag. I tillegg har de solid kompetanse på DIPS sine egne verktøy, og vet hvor i DIPS de eventuelt kan hente mer kunnskap.

‒ Det er ikke så mange andre konsulenter som har klinisk kompetanse og som forstår kompleksiteten i helsevesenet på samme måte som konsulentene i DIPS. Mitt mål er at våre konsulenter skal være de suverent beste på DIPS Arena, i tillegg til at de er gode endringsagenter for helsevesenet. Vi vet hva dette handler om, sier Seljevoll.

Kompetanse innenfra

Konsulentene i DIPS er opptatt av å etterleve DIPS sine kjerneverdier, og det er vanskelig å få dem til å skryte av seg selv siden kjerneverdien «ydmyk» virkelig kommer innenfra. De blir betydelig mer på offensiven når de utfordres på hva de har av mål: Sammen med resten av selskapet streber de etter å skape bedre arbeidsverktøy for helsetjenesten.

Siden så mange av dem gjorde et yrkesvalg i helsetjenesten basert på et ønske om å hjelpe andre, er det ikke overraskende at så mange dem nå motiveres av å gi gamle kollegaer en bedre arbeidshverdag. De er også opptatt av pasientene. Det er derfor de så samvittighetsfullt jobber for å nå de målene som kunden har satt, så effektivt som mulig.

‒ Vi har høykompetente kunder som i stor grad er i stand til å gjøre riktige vurderinger. Kundene våre har likevel en fordel når de sparrer med en DIPS-konsulent, siden våre folk har erfaring fra andre sykehus og lignende prosjekt. Konsulentene kan med hele DIPS i ryggen si hva som rent teknisk kan være mulig når, og i hvilken rekkefølge det vil være klokest å gjennomføre prosjektene, slik at både tid og kostnader kan spares, sier Seljevoll.

Hun trekker fram «track-recorden» som DIPS har, den krevende lista som selskapet har lagt for seg selv med å levere 99 prosent av sine innføringsprosjekt på riktig tid og til avtalt pris.

‒ Jeg vet ikke hvilke andre steder i det offentlige du har noen som kan vise til noe i nærheten av dette. Det er utrolig imponerende, og jeg må bare ta av meg hatten for hva denne gjengen og dette selskapet har fått til, skryter den nye konsulentdirektøren.

Store steg

Norges største programvarehus innen e-helse har brukt de siste seks årene på å utvikle en helt ny generasjon pasientjournal. DIPS Arena er akkurat nå verdens mest moderne pasientjournal, og er laget slik at den kan ta i bruk både eksisterende og nye teknologiske muligheter så langt frem det er mulig å se. Dette fordi den er utviklet for å samhandle, basert på en åpen plattform og laget med internasjonale kodestandarder. Den kan brukes til å levere beslutningsstøtte og behandlingsstøtte, og det myndighetene kaller «Én innbygger ‒ én journal».

Diakonhjemmet sykehus har i år, som det første sykehuset i landet, tatt programvaren i bruk i sin helhet. Samtidig jobber flere sykehus og helseregioner over hele landet med overgangen til DIPS Arena.

‒ Jeg får tilbakemelding fra kundene om at våre konsulenter er pragmatiske og gir alt for at kunden skal lykkes. Det gjør meg stolt og det er slik vi skal fortsette. Vi har en stolt historie å leve opp til, sier Evi offensivt.

‒ Snakk med oss! DIPS-konsulentene er opptatt av å stille de spørsmålene som driver oss framover i en helsetjeneste i konstant endring!