Forenkler henvisning til radiologi

melbu
TEKST: ODDNY J. JOHNSEN FOTO: RUNE STOLTZ BERTINUSSEN

Ved Melbu legekontor tar de med begeistring i bruk mer teknologi for å gi bedre service til pasientene. Som DIPS Interactor for radiologi.

Tidligere måtte fastlegen selv holde oversikt over hvilket sykehus som var tilbyder av ulike tjenester innen radiologi, og så henvise pasienten på bakgrunn av dette.

Med DIPS Interactor for rekvirering av radiologi skriver legen først inn undersøkelsen som skal rekvireres, og får deretter automatisk opp en oversikt over tjenestetilbyderne. I tillegg kommer det opp estimert ventetid ved hvert sted. Dermed skal fastlegen enkelt kunne henvise pasienten dit ventetiden eller veien er kortest.

– Det ligger en slags prosesstøtte i dette, i og med at legen slipper å holde seg oppdatert over behandlingssteder og kapasitet selv. Tallene for ventetid som ligger i løsningen oppdateres hele tiden fra helsenorge.no, sier Majbrit Ris Kragh som er prosjektleder for innføringen av DIPS Interactor radiologi i Helse Nord. Hun ledet også den første utrullingen av Interactor i nord, som pågikk mellom 2014 og 2016. I løpet av første kvartal 2019 vil det også bli lagt inn tips, råd og veiledning, slik at det blir enklere for legene å holde seg oppdatert på de ulike undersøkelser.

 

Stor forenkling

– Vi er i all hovedsak meget fornøyd med programvaren og med at ventetider er tilgjengelig i løsningen, sier fastlege Johannes Stenberg ved Melbu legekontor. Han kan nå sammen med pasienten vurdere hva som er viktigst å prioritere: kort ventetid eller kortest mulig reiseavstand.

– Det eneste som kan bli bedre er at man slipper å gå via labmodulen for å rekvirere røntgenundersøkelser, da det blir et ekstra klikk, noe man generelt ikke ønsker, sier fastlegen.

Ni legekontor med tre ulike journalsystemer ble i høst rekruttert til å kjøre tester på radiologirekvirering i DIPS Interactor:

– Responsen fra legekontorene som testet løsningen var svært positiv, sier prosjektlederen i Helse Nord.

– Om DIPS Interactor er det kun en ting å si: Det er et utrolig stabilt og driftssikkert system, vi har nesten ikke hatt noen utfordringer. Løsningen har i praksis solgt seg selv, og flere etterspør utvidelser. Det fine med DIPS er at de hele tiden er interessert i å se hvordan Interactor kan gjøres enda bedre, sier Kragh.

Hun forteller hvordan DIPS Interactor kan forenkle og forbedre dialogen mellom fastlegene og spesialistene, og viser til et prosjekt i Helse Vest hvor de i samarbeid med fastlegene utviklet henvisningsråd som har hatt stor betydning for kvaliteten på henvisning.

– Det å få fastleger i tale for tilleggsinformasjon, er komplisert. Så ved å øke kvaliteten på henvisningene, kunne spesialistene bruke mye kortere tid per henvisning. Kragh forteller at

Helse Nord ønsker å få til noe liknende og planlegger et lite prosjekt i 2019. Det er viktig at dette gjøres i samarbeid mellom fastleger og spesialistene, slik at begge parter er omforent om løsningen, sier Kragh. Hun er trygg på at DIPS Interactor kan fungere som et av de små systemene som kan hjelpe helsetjenesten å ta store nye steg.

Den fulle utrullingen til legekontorene i helseregionen ble iverksatt ved årsskiftet.

Majbrit-Ris-Kragh-5-e1544792950974

Testet bruksanvisning

Melbu legekontor var et av kontorene som ble plukket ut til også å teste «ikke veiledet opplæring». Kragh ville se om det gikk an å få legene i gang med radiologirekvirering i DIPS Interactor kun ved hjelp av en skriftlig liten bruksanvisning, slik at hun slapp å ringe eller reise ut til hvert kontor. Et enkelt A4-ark med bilde og litt tekst på begge sider skulle være tilstrekkelig til å få legene i gang.

– Det gikk skikkelig dårlig, sier hun lattermildt. For bruksanvisningen hun sendte ut ble ikke brukt.

– Det trengs ingen spesiell opplæring, påpeker fastlege Stenberg. Men noen tips om hvor man finner hastegrad er fint å få før man begynner, for det er ikke helt logisk.

Kontorleder Katja Walle-Karlsen ved Melbu legekontor er glad for at innføringen av nye tjenester på DIPS Interactor gikk så enkelt:

– Legene som arbeider på Melbu legekontor har vært veldig flink til å ta i bruk nye teknologiske løsninger. De har for eksempel begynt med videokonsultasjoner. Det vil si at pasientene kan sitte hjemme å snakke med legen over videomøter, dette kan være alt fra små problemstillinger til oppfølgingssamtaler. Gevinsten for pasienten er at de slipper å måtte komme til legekontoret eller stå i telefonkø, om de har et enkelt spørsmål til fastlegen sin. Videomøtet får de ved å logge seg på en enkel link som de får tilsendt på SMS eller henter selv fra vår hjemmeside, forklarer kontorlederen.

 

Utnytte kapasiteten bedre

For å gjøre den nye funksjonaliteten i DIPS Interactor attraktiv for fastlegene har Helse Nord valgt å utforme bestillingsløsningen slik at legekontorene også har mulighet til å rekvirere undersøkelser hos private avtalespesialister.

I praksis betyr det at Aleris er gjort tilgjengelig for fastlegene i de største byene, ved siden av de ulike helseforetakene. Kragh tror dermed det blir enklere for fastlegene å velge ut fra tilbudet de ser tilgjengelig, og ikke av gammel vane.

– Legekontorene er selvstendig næringsdrivende, de går dit de får best service. Gjennom å vise ventetider ved sykehusene får vi forhåpentligvis utnyttet kapasiteten på radiologiske undersøkelser i den offentlige helsetjenesten enda bedre, samtidig som pasientene opplever bli enda bedre ivaretatt. Når vi i tillegg får inn veiledning, råd og tips håper vi legene blir enda mer fornøyde, sier Kragh.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon