Fra utur til opptur

Superbrukeropplaering-pa-Valen-scaled
Tekst: Oddny J. Johnsen. Foto: Helse Fonna

To uheldige hendelser spilte Helse Fonna et puss da de rullet ut den røde løperen for DIPS Arena. Etter to korte dager var eksterne hindringer ryddet av veien, og foretak nummer tre i vest kunne klokke inn nok en suksess.

Velkommen2-e1615450165532

Foto:  Den røde løperen og bobler ble tatt i bruk for å ønske DIPS Arena velkommen inn i Helse Fonna. Helt til høyre i bildet prosjektleder for innføringen, Randi Rokstad Rolland.

I alt 900 brukere innen psykisk helsevern og rus ved helseforetaket lengst vest i Norge, har nå fått ta i bruk DIPS Arena. 25. januar var den magiske datoen for ODA – Overgang til DIPS Arena ‒ i det tredje helseforetaket i Helse Vest. Og det skulle bli en skikkelig heftig mandag. Tilfeldighetenes spill bestemte seg for å teste både prosjekt og brukere med noen ekstra stressfaktorer.

‒ Mandag formiddag var det tregheter i Arena og enkelte fikk problemer med å logge seg inn forteller den lokaleprosjektlederen, Randi Rokstad Rolland. Dette skyldtes en feil som ikke hadde sammenheng med DIPS Arena, men for de som fortvilet prøvde å logge seg på det nye systemet var det vanskelig å tro at dette skyldtes noe annet enn nykommeren.

Superbrukere med super innsats
Rundt lunsjtider mandag var feilen fikset og brukerne kunne logge seg på. Problemene var derimot ikke helt over.

‒ Andre dag var nettet nede, men da varte det mye kortere. Likevel var det ikke så lett for alle å forstå at dette ikke var relatert til Arena-oppstarten. Superbrukerne var flinke til å hente inn de som mistet tålmodigheten, og fra onsdagen var vi i gang normalt slik vi skulle, rapporterer Rolland med en lettet liten latter.

Helse Fonna har sitt hovedsete i Haugesund og tilbudet innen psykisk helsevern er fordelt med åtte avdelinger fordelt på like mange lokasjoner.

All opplæring i forkant av Arena-oppstarten har foregått på nett, men de ulike postene har fått delta sammen i kohortbasert nettundervisning. De fleste behandlere har fått opplæring på sine kontor med merkantil superbruker som støtte.

‒ Tilbakemeldingene her har vært at det er vanskelig å tilpasse behandleropplæringen fordi de har så mange ulike oppgaver. Superbrukere har vært flinke og positive, og kommet med nyttige innspill til hvordan opplæringen i neste runde kan gjøres litt annerledes, forteller Rolland.

«Jeg vil heller si at prestasjonsangsten bare har økt etter hvert som vi har sett hvor flinke de andre har vært! »
Randi Rokstad Rolland
Prosjektleder

94 prosent av brukerne i Helse Fonna hadde vært gjennom Arena-kurs før oppstart!

‒ Det tenker jeg blant annet skyldes den gode dialogen vi har hatt med klinikkdirektør og seksjonsledere. Lederne har hele tiden fått oversikt over hvem som har vært på kurs og ikke, og har rett og slett tatt ansvaret for å melde på sine og at det ble satt av nok tid. Vi opplevde at lederne lagde gode planer for opplæring i sin avdeling, og prosessen har vært preget av god stemning og godt samarbeid over hele linja, forteller Rolland. Opplæringen foregikk i uke 51 i fjor og i uke 1, 2 og 3 i år.

‒ Det at dere er tredje foretak ut i Helse Vest, og at de to første har gått så bra, gjør kanskje at dere har kunnet ha lave skuldre før oppstart?

Prosjektlederen ler hjertelig.

‒ Jeg vil heller si at prestasjonsangsten bare har økt etter hvert som vi har sett hvor flinke de andre har vært!

Hun er svært takknemlig for den gode dialogen som har vært underveis, både med det regionale ODA-prosjektet og ikke minst med de lokale prosjektlederne i Bergen, Førde og Stavanger.

‒ Det en stor fordel for oss at de som har tatt overgangen allerede. Så har vi fått kjempegod støtte både fra regionalt prosjekt og også det lokale EPJ-senteret her hos oss. I tillegg er det ikke så lenge siden vi innførte Meona (elektronisk kurve), og har tatt med oss nyttige momenter fra den prosessen.

 

Tungt inne i Behandlingsplan

‒ Helse Fonna er det foretaket som har gått mest ut med Behandlingsplan til nå. Jeg antar at vi kanskje vil avdekke ting og komme med innspill til den som ikke er meldt inn før, mener Rolland.

Hun forteller at alle poster ved Psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Fonna dokumenterer i behandlingsplan i større eller mindre grad. Akkurat nå er behandlingsplanen i bruk kun for postpersonell. På sikt skal også andre yrkesgrupper med pasientkontakt, dokumentere i behandlingsplanen.

‒ Å ta den elektroniske behandlingsplanen i Arena ordentlig i bruk krever en helt annen tenkemåte rundt dokumentasjon enn det vi har hatt tidligere. Derfor er det viktig at denne endringen er godt faglig forankret både i postene og avdelingene. Enkelt forklart kan du si at behandlingsplanen før hang på andre dokument i journalen. Nå dokumenterer du i direkte planen, og legger dermed til rette for mer strukturert dokumentasjon. Selve behandlingsplanen får en kjernerolle i prosessen og gir en bedre oversikt over dokumentasjonen rundt hver pasient, forklarer Rolland.

Som oppsummerer overgangen på følgende vis:

‒ Generelt er tilbakemeldingene at folk synes dette er kjekt.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon