Fremtiden møtte fremtiden

Arena-testing-4
Tekst: Oddny J. Johnsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Helse Nord har latt morgendagens helsesekretærer teste morgendagens elektroniske pasientjournal. De ble rett og slett begeistret.

Arena-testing-11

LIKTE ARENA: De to 19-åringene Eva Hilmarsen og Isabell Eliassen skal begge bli helsesekretærer, og trivdes veldig godt med å få teste ut oppgaveløsning i DIPS Arena.

 

– De er unge, teknologivante, og de tok dette helt utrolig kjapt, sier testleder Marit Hennie Henriksen fra FRESK-programmet i Helse Nord. En fredag midt i russetiden har de fått tak i ni elever fra avgangsklassen, 13HSA fra Ishavsbyen videregående skole i Tromsø. Etter en kort visning av funksjonalitet i cirka 50 minutter, blir elevene kastet ut i oppgaveløsning i DIPS Arena.

– Dette var artig å få være med på. Jeg plundra litt i starten, men da jeg skjønte systemet var det kjempeenkelt! Jeg har prøvd DIPS Classic før. Dette kan ikke sammenliknes. Visuelt var som å få tilgang til et nettbrett, det minnet veldig om det, forklarer Eva Hilmarsen (19).

Anne-Andersen_Arena-testing-3
INTUITIV TEST: Anne Pauline Anderssen, prosjektleder for Innføring av DIPS Arena i Helse Nord, sier at Helse Nord ønsker å bruke studenter til ulike profesjoner i helsevesenet til å teste hvor intuitiv DIPS Arena er.

Verktøy anno 2018

– DIPS Arena er virkelig en helt annen programvare enn den jeg fikk se da jeg hospiterte på sykehuset her i Tromsø. Arena er absolutt et dataverktøy anno 2018, mener Isabell Eliassen (19). Begge jentene mener at logikken i noen av de gamle systemene de har sett, gradvis vil bli mer utilgjengelig for nye generasjoner som vokser opp i dagens datahverdag. De håper de får mulighet til å jobbe i programvare som DIPS Arena når de kommer ut i jobb.

– Hvis du har jobbet litt i Windows10, så likner dette veldig, mener Hilmarsen.

Ved siden av og spesielt bak elevene sitter medarbeidere fra DUX-teamet til DIPS, og følger nøye med på hvordan fremtidens helsesekretær forholder seg til programvaren de har utviklet. DUX-teamet er de som har ansvar for utseendet og brukervennligheten til Arena. For dem er dette en spesielt spennende dag siden det å hente erfaringer fra brukere som fra før ikke er vant til arbeidsflyten i DIPS Classic, er sjeldent.

«Dette var artig å få være med på. Jeg plundra litt i starten, men da jeg skjønte systemet var det kjempeenkelt!»
Eva Hilmarsen
Helsesekretærelev
Arena-testing-4

TEST-GJENGEN: Noen av våre fremtidige helsesekretærer sammen med de som deltok fra Helse Nord og DIPS. Foran fra venstre: Eva Hilmarsen, Isabell Eliassen, Anne Pauline Anderssen, Line Ånderbakk Olsen, Mats B. Pettersen og Marit Hennie Henriksen. Bak fra venstre: Melissa Stangnes Kjeldsberg, Mathilde Jørgensen, Ida Henriksen og Aleksandra Castro Fredriksen.

Fikk gode innspill

– Vi er så takknemlige for at Helse Nord lot oss få være flue på veggen under testingen i dag. Vi tar med oss tilbake flere ting ut fra hvordan vi ser at disse ungdommene tenker når de navigerer i programvaren. For eksempel ser vi at de mer umiddelbart tyr til i «søk» når det er noe de ikke finner, sier UX-leder i DIPS, Line Ånderbakk Olsen.

Helse Nords idé til denne formen for test kom bare tre uker før testen ble gjennomført.

– Vi var på jakt etter gode måter å teste ut hvor intuitiv programvaren virker på nye brukere. Senere håper vi å kunne gjøre samme eksperiment med sykepleierstudenter og legestudenter. For oss er det verdifullt å se hvordan programvaren oppleves for dem som ikke har DIPS Classic i fingrene. Vi ser hva de får til enkelt, og hvor det eventuelt stopper opp, sier prosjektleder for Innføring av DIPS Arena i Helse Nord, Anne Pauline Anderssen.

Arena-testing-9

KONSENTRERT: Elevene jobbet konsentrert, fant fort ut av programvaren og ga nyttig innspill til både DIPS og Helse Nord. Her Aleksandra Castro Fredriksen i samtale med UX-leder Line Ånderbakk Olsen i DIPS.

 

Vinn-vinn

Hun er glad for at DIPS selv ville delta, og mener denne dagen er en vinn-vinn i arbeidet med å optimalisere DIPS Arena for brukerne.

– Mange av de som er vant til DIPS Classic henger seg opp i hvordan de arbeider med de ulike prosessene i dag, og hva forskjellene mellom Arena og Classic er. I denne testen får vi rett og slett sett programvaren med unge, friske øyne. Jeg tror DIPS tar med seg nyttige input i dag, blant annet med tanke på funksjonalitet for søk og navigering, sier Anderssen.

– Vi ser vi har enkelte ting vi må jobbe med, samtidig som vi også ser hvor raskt de forstår hvordan programmet virker – hvilket jo er bra, sier utvikler Mats B. Pettersen i DUX-teamet fra DIPS.

– Det har vært spennende å se programmet i hendene på personer som er oppvokst med data i nevene. Alt i alt ble dette en veldig spennende og nyttig dag, oppsummerer han.

Oppgavene elevene fikk var ordinære helsesekretær-oppgaver, som å sette opp polikliniske timer, oppfølgingstimer og det å ta oppgjør og skrive ut pasienter.

Arena-testing-20

Planlegger innføring

Angående innføringen av DIPS Arena i Helse Nord er det prosjektet foreløpig i en planleggingsfase. Akkurat nå pågår mye verifisering og testing av Arena-versjonen som foreligger nå, samtidig som det rulles ut mindre Arena-moduler.

– Vi har nylig innført selvinnsjekk og betalingsløsninger i Finnmarkssykehuset – også kalt DIPS Kiosk, men den store innføringen av DIPS Arena ser vi nok ikke for oss at vil starte før i 2019. Vi ser frem til at Diakonhjemmet nå skal gå fullstendig over på DIPS Arena i løpet av 2018/2019 og vil følge med der. Deres erfaringer vil hjelpe oss når vi skal gjøre vår innføring i stor skala, sier Anderssen.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon