Full oversikt med DIPS Wall

Stian Eliassen (2)

En enorm elektronisk tavle på møterommet gir sykepleiere og leger en rask oversikt over alle pasientene som er innlagt ved Infeksjonsmedisinsk sengepost på Universitetssykehuset Nord-Norge. DIPS Wall oppdateres automatisk når det gjøres endringer i pasientjournalen.

Publisert: 13.09.22 Tekst: Oddny J. Johnsen Foto: Rune Stoltz Bertinussen

‒ Før hadde vi alt på ei whiteboardtavle, som koordinatoren og sykepleierne måtte oppdatere manuelt flere ganger i løpet av hver vakt.

Vi sparer masse tid ved å ha fått tavla elektronisk. Hvert andre minutt gjennom hele døgnet henter den selv oppdatert informasjon fra DIPS Arena, istedenfor at vi står her og klusser med tusj, forteller Stian Eliassen, som er fagutviklingssykepleier og konstituert som en av lederne ved Infeksjonsmedisinsk sengepost. Han har også vært en av de ansvarlige for å anskaffe, pilotere og deretter få DIPS Wall inn i daglig drift på sengeposten.

 

Stian Eliassen demonstrerer hvordan Infeksjonsmedisinsk sengepost ved UNN bruker DIPS Wall i arbeidshverdagen.

Anonymisert informasjon


Tavla er anonymisert og ingen andre enn de som jobber på sengeposten forstår hvem den handler om. Men både sykepleiere, leger og farmasøyter henter kjapt vesentlig informasjon fra den.

Her er det listet opp hvor pasienten ligger, hvilken sykepleier som har ansvar for hvilke pasienter på ulike vakter, hvor stort pleiebehov pasienten har ‒ gradert med tall fra 1 til 5. Den forteller når en antibiotikakur ble startet og når den bør avsluttes, hvilken kommune pasienten skal skrives ut til ‒ i tillegg til en rekke kolonner som handler om pasientsikkerhet.

Alt som er ok hos pasienten får grønne symboler. Hvis det er risiko for fall, er fallsymbolet gult eller rødt. Hvis det ikke er foretatt legemiddelsamstemming er symbolet hvitt, og det blir grønt når samstemming er foretatt.

‒ De gule trekantene indikerer pasienter som er satt i isolasjon. I dag har vi kun tre på isolat, men normalt er antallet mye høyere, påpeker Eliassen.

‒ I tillegg har vi litt plass til å skrive fritekst med vesentlig informasjon som vi ikke har kolonner for. For eksempel er det her en som trenger tolk, og en annen hvor det står HLR minus. Det betyr at vedkommende ikke skal gjenopplives hvis det skjer noe, forklarer han.

DIPS Wall har mange flere kolonner tilgjengelig, men Eliassen mener det er viktig for brukerne å gjøre et riktig utvalg.
Fagutviklingssykepleieren presiserer at det er viktig å ikke ha for mye informasjon på tavla. Da blir skjermbildet komplisert, og informasjon kan «drukne» hvis det blir for mye å ta inn.
Nærbilde sykepleier

Enklere og tryggere


Tavla er interaktiv og viser hva de ansatte og pasientene ved sengeposten står i til enhver tid. Ved behov er det ifølge Eliassen enkelt å bytte ut kolonner.

‒ Skulle vi for eksempel bli så gode på å forebygge trykksår at vi ikke har slike her på posten vår lenger, kan vi fjerne kolonnen helt eller endre den til å rapportere på noe annet.
Fagutviklingssykepleieren forsikrer at arbeidshverdagen er blitt enklere og pasientsikkerheten bedre etter at DIPS Wall kom på plass.

‒ Først og fremst betyr DIPS Wall at tavla hele tiden er oppdatert og korrekt.

– På denne posten flytter vi veldig ofte på pasientene våre, og har mye koordinering på grunn av dette. Tidligere hadde tavla flere feilkilder. Fra det å ikke klare å tyde håndskriften til kollegaer, til å glemme å oppdatere tavla når en pasient var flyttet. Å vedlikeholde informasjonen på tavla var tidligere en ekstra jobb du måtte gjøre i tillegg til å ha dokumentert i journal. Vi forsøkte å være flinke, innimellom alle andre gjøremål, men ikke sjelden hadde vi tilfeller der leger gikk inn på feil rom og til feil pasient fordi tavla ikke var oppdatert.

 

Stian Eliassen (1)

Sparer tid hver dag


‒ Vår DIPS Wall gjør nå at alle sykepleierne, og spesielt koordinatoren, sparer tid gjennom hele arbeidsdagen sin på å slippe å oppdatere tavla manuelt. Koordinatoren kanskje så mye som en time hver dag! Vi blir aldri å bytte tilbake til ei whiteboardtavle igjen. Det er helt sikkert! Understreker Eliassen.

Sengeposten har brukt tavle aktivt siden 2010, og er de første ved UNN som har testet ut DIPS Wall. De bestilte en touchskjerm som er 98 tommer stor.

‒ Jeg var tilfeldigvis innom sentralforsyninga og fikk med meg bannskapen da den 150 kilo tunge og 2,5 meter brede flatskjermen ankom, flirer han.
Før han skryter hemningsløst over både de som satte den opp rent fysisk, og de som bisto fra Helse Nord med å få inn informasjon på tavla slik sengeposten ville ha den.
Stian Eliassen (3)

‒ Det tok en halvtime fra vi skrudde på skjermen til alt var slik vi ville ha det. Veldig enkelt, skryter han. Planleggingen av DIPS Wall-innføringen startet i oktober 2021, men det å ta den i bruk ble utsatt til 10. januar 2022.

‒ UNN gikk opp med DIPS Arena i november 2021 og vi ønsket at folk skulle ha fått Arena litt i fingrene før vi kom med enda mer nytt, sier han.

 

Rørt av å se resultatet


‒ Det er dette vi har ventet på og som viser mulighetene med Arena; det å kunne gi helsepersonellet i sykehusene våre gode hverdagsverktøy integrert i journalen. Den elektroniske tavlen er enkel å bruke og gir god oversikt over pasientene. Når både de som bruker tavlen i det daglige og ledelsen sier at dette gir bedre pasientsikkerhet, da er vi fornøyd. Det er slik vi ønsker det skal være, sier Heidi Johansen, som er Helse Nord sin prosjektleder for innføringen av DIPS Arena. Hun har selv sett tavlen i bruk på sengeposten.

‒ Jeg må innrømme at det var litt rørende og verdt alt arbeidet som ligger bak, når jeg kunne se at det fungerer så bra for dem. Jeg må også få skryte av Stian og hans kolleger på Infeksjonsposten, de imponerer!

Anbefalt størrelse


Årsaken til at flatskjermen er så stor, er at Helse Nord anbefalte UNN å øke størrelsen fra de tavlene som allerede var testet ut på Helgelandssykehuset.

‒ Vi er svært fornøyde med størrelsen på denne tavla. Her får vi plass til alle pasientene på ett skjermbilde og slipper å bla om til flere sider, noe som er ganske vesentlig. Skulle vi ha færre eller flere pasienter inne enn det vi har i dag, kan vi tilpasse bildet etter det, forklarer Eliassen. En avstemming blant de ansatte resulterte i at skjermen alltid står i nattmodus.

‒ Personlig synes jeg det er finere med lys bakgrunn, men jeg skjønner argumentene for at den mørke oppleves mer behagelig å se på.

 

Stian Eliassen (4)

 

Skjermen kan selvsagt også brukes til andre ting. I og med at det er touchskjerm kan man for eksempel skrive og tegne på den.

‒ I etterpåklokskapens lys ser vi at touch-skjerm ikke er nødvendig, så vi kunne spart noen kroner der. Vi trodde vi i mye større grad skulle redigere informasjon direkte på skjermen slik vi gjorde med den gamle tavla, kanskje spesielt i forbindelse med visitten. Men det viser seg jo at det er mye enklere å ta det via PC-en mens du dokumenterer i Arena. Fordelen er jo at du ikke engang trenger å være her på tavlerommet lenger for å oppdatere selve tavla!

De kan også vise bilder eller powerpoint eller diverse annet på tavla, om det skulle bli behov for det.

‒ Og kanskje litt Champions League eller Netflix?
Han flirer.
‒ Akkurat DET blir nok aldri å skje.

Et godt hverdagsverktøy integrert i journalen

 

Stian Eliassen er fagutviklingssykepleier, og har ledet innføringen av DIPS Wall ved Infeksjonsmedisinsk sengepost på Universitetssykehuset Nord-Norge. Han forsikrer at de aldri blir å hente fram den gamle whiteboardtavla igjen. Hverdagen er blitt enklere og pasientsikkerheten bedre på Infeksjonsmedisinsk sengepost etter at DIPS Wall kom på plass i januar 2022.

Prosjektleder for innføringen av DIPS Arena, Heidi Johansen, sier at det er akkurat slike muligheter Helse Nord var på jakt etter da de anskaffet Arena: Gode hverdagsverktøy integrert i journalen.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon