Går opp løypa for DIPS Arena

Kristin-Kopland_-3
TEKST: ODDNY J. JOHNSEN FOTO: RUNE STOLTZ BERTINUSSEN

Diakonhjemmet sykehus sammenlikner det å være sist ut med et IT-prosjekt som å gå i preparerte skiløyper. Med DIPS Arena er de helt først, og har tråkket løype. IT-lederen mener de har satt gode, historiske spor.

‒ Jeg må vel innrømme at jeg liker å tråkke løype, det gir bedre trening også. Samtidig forbereder du deg helt annerledes når du vet at du skal inn i et terreng som ingen har gått før deg!

Slik visualiserer Kristin Kopland, leder for IKT og e-helse ved Diakonhjemmet Sykehus, den reisen de har gjort sammen med DIPS det siste året.

‒ Vi har gått opp løypa for DIPS Arena nå. Kanskje vil Arena-innføring for noen bli et «trikkeskinneprosjekt» etter hvert. Uansett har dette vært veldig gøy og veldig lærerikt. Jeg håper det vi har erfart kan brukes av andre. Allerede har vi hatt mange på besøk fra andre sykehus, fortsetter hun.

 

Fjell og daler

Hvis Kopland i etterpåklokskapens lys skulle angre på noe, må det være at ikke alle sluttbrukerne ble like godt forberedt på hva denne løypetråkkingen kom til å innebære.

I desember 2018, startet Psykisk helsevern ved Diakonhjemmet opp med DIPS Arena: Som det aller første sykehuset i verden. I mars 2019 fulgte de somatiske avdelingene etter, og i juni i fjor ble behandlingsplan tatt i bruk.

For å fortsette skimetaforen, fikk de ansatte i Psykisk Helse oppleve en del motbakker når de skulle lage løype. Mens for somatikken har det vært både motbakker, kladdeføre og motvind.

‒ For å ta det negative først, så har mange måttet jobbe mye mer enn de hadde trodd på forhånd for å kompensere for barnesykdommer som kom med systemet. Prosjektet har vært krevende for klinikken: Det har ført til merarbeid og forsinkelser. Det har kommet kritikk fra klinikken, og det er en utålmodighet der. De hadde nok større forventninger til at ting skulle fungere godt mye raskere. Vi har involvert de så mye vi kunne, men prosjektet burde nok vært kommunisert på en mer nøktern måte. Vi fikk en forventningsbrist, og det er alltid vanskelig. Vi fra IKT som jobber tett på dette, vet jo at ting blir vanskelig. Så der er et råd å ta med seg: Ikke undervurder kompleksiteten i en så stor systemoppgradering, og ikke lag et glansbilde av det.

 

Må være tett på

Hun innser at det er en pedagogisk utfordring å innføre noe som gir muligheter ingen har hatt før, samtidig med å være først ut til å ta det i bruk.

‒ Ulike faggrupper har opplevd systemet ulikt. Vi har prøvd å skreddersy, men burde kanskje gjort enda mer rundt skreddersømmen. Det går ikke an å undervurdere hvor tett man bør være på med informasjon og tilgjengelighet når systemet treffer brukerne. Vi har sett eksempler på at enkeltbrukere som kan ha misforstått, selv om de har gått på opplæring. Og det hjelper ikke å kunne DIPS Classic, for det er så mange nye muligheter i Arena. En masterstudent som har fulgt innføringen påpekte at for mye informasjon i opplæringen lett kunne forvirre, at det var viktig å gå opp løypa litt etter litt. Det vil si fylle på med mer informasjon underveis, forteller Kopland.

‒ Vi kjørte et grundig forprosjekt før vi gikk i gang, og var klar over at vi kom til å «ta en for laget». At det var helt nødvendig å få testet DIPS Arena i drift i et sykehus. Det er viktig å ha i bakhodet at uansett hvor mye du tester, kan du aldri simulere hverdagsutfordringene i klinikk.

Kopland mener at Diakonhjemmet var godt rustet for oppgaven fordi de har dyktige DIPS-forvaltere, og lang erfaring med innføring av ulike IT-prosjekter.

« Det hjelper ikke å kunne DIPS Classic, for det er så mange nye muligheter i Arena. »
Kristin Kopland
Leder for IKT og e-helse, Diakonhjemmet

Godt samarbeid

‒ DIPS er en leverandør som vi kjenner godt, snakker godt med og kunne forberede oss godt sammen med. Vi visste dette kom til å bli en stafett med mange hinder, men det gjelder å være rigget for å takle dem og ikke være redd når hindrene kommer. Det alene er en veldig risikoreduserende faktor. Samtidig visste vi at DIPS kom til å stå på minst like mye som oss for å få ting til å fungere. Det så vi senest da vi sist oppgraderte til ny Arena-versjon, poengterer Kopland.

Diakonhjemmet gikk 28. november 2019 opp med DIPS Arena versjon 19.1.1.2, og tilbakemeldingene etter det tyder på at det går riktig vei.

‒ Løypemeldingene viser at denne versjonen oppleves noe bedre ute i klinikken.

‒ Hva har vært vanskeligst underveis?

‒ Ytelse og ustabilitet har vært de største problemene. Det har vi jobbet med å rette på, både vi, DIPS og EVRY som drifter systemene våre

‒ Og det beste?

‒ Det morsomste med prosessen har vært muligheten vi har til å påvirke fremtidens pasientjournalsystem! Jeg tenker også at vi i denne prosessen med alle endringene har fått vist fram hvor kreative, flinke og konstruktive folk som jobber her! Så har vi fått ny funksjonalitet som har blitt tatt godt imot. DIPS Arena behandlingsplan er et eksempel på dette. Sykepleierne ønsket seg så dette verktøyet, og det er et produkt som ser ut til å fungere godt i klinikken.

Arena-Diakonhjemmet-10-e1544789424837

Innovasjonsånd

‒ Du har tidligere sagt at Diakonhjemmet gjerne kan være «pilot for alt»?

‒ Vi har en administrerende direktør som har sett verdien i å være innovativ på enkelte områder, og som er veldig støttende i å teste ut nye ting. Det er mange spennende prosjekter som pågår rundt omkring, og vi hører om mye smart vi har lyst på. Så har vi ansatte som fungerer litt som Askeladden og de gode hjelperne. Folk strekker seg utrolig langt – og har stått på mye mer enn hva du kan forvente.

Selv har hun jobbet på sykehuset i ulike lederroller innenfor IKT i snart ni år.

‒ Og fortsatt er det veldig gøy. Jeg tror ikke alle har oppdaget hvor spennende IKT i helsesektoren er, sier løypetråkkeren entusiastisk.

‒ Det er krevende å jobbe med innføring av nye IKT-systemer i helsesektoren, men vi har et enormt potensial til å få til mye. Nå skal vi utnytte systemet vi har fått i hus. Det er mye innovasjon som ligger der!

Kristin-Kopland_-2

Diakonhjemmets leder for IKT og e-helse, Kristin Kopland, sammenlikner det å være først ut med DIPS Arena som å tråkke opp ny skiløype i skogen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon