Innovasjonssamarbeid for bedre helseløsninger - bli kjent med KNIPS

Kirurg og sykepleier gjør undersøkelse på pasient_liten

For å få fart på utviklingen av teknologi som forenkler arbeidsdagen og forbedrer pasientopplevelsen, deltar Nordlandssykehuset og DIPS i et nytt samarbeid: KNIPS. Dette foregår i sykehusets nye e-helselab, «Linken».

Publisert: 30.01.23 Tekst: Oddny J. Johnsen Foto: Nordlandssykehuset

‒ Vi har innsett at det å skrive kravspesifikasjoner for det vi trenger, begynner å bli en noe gammeldags metode når vi skal anskaffe ny og brukertilpasset teknologi. Vi trenger å utvikle løsningene tettere på de som skal bruke dem i arbeidshverdagen. Når vi bruker kravspesifikasjon, må vi uansett beregne lang tid på å teste og justere løsninger, som ofte blir suboptimale. Vi tror det er en mer effektiv ressursbruk om vi tester og justerer undervegs i utviklingsprosessen, forklarer Beate Sørslett som er viseadministrerende direktør i Nordlandssykehuset (NLSH).

 

Medisinsk direktør Beate Sørslett
Foto: Beate Sørslett er viseadministrerende direktør ved Nordlandssykehuset. (Foto: NLSH)

Innovasjonssamarbeid

«Linken» ble etablert i september 2022, som en fysisk møteplass og e-helselab for både sykehuset, Bodø kommune og utviklere av systemer til helsetjenesten. Her kan teknologiselskaper la klinisk personell teste ut og komme med tilbakemelding på systemer de allerede har laget, og verktøy som er under utvikling.


‒ Samtidig trenger vi i sykehuset å få møte de i kommunen, og motsatt, slik at vi får en bedre forståelse av hvordan våre ulike løsninger påvirker hverandre. For eksempel vite hvordan informasjon som vi sender fra oss vises og oppfattes hos mottaker. Spesielt trenger vi å se konsekvensene hvis en av partene endrer på ting, sier Sørslett.
«Linken» er satt opp med tre arenaer: et sykehusrom, pasientens hjem og det digitale rommet. Teknologien kan testes ut hver for seg og samlet, både på langs og på tvers av helsetjenestenivåene. Slik at nye løsninger gjør det enklere å samhandle mellom spesialist, fastlege og øvrig primærhelsetjeneste.


‒ Det viktigste med «Linken» er den fysiske møteplassen. Sykehuset skal ikke utvikle noe. Vi skal kun beskrive hva som er vårt behov. Men vi har med vilje lagt «Linken» på sykehuset, slik at det skal være kort vei å hente klinikere dit. Helse Nord RHF er med på laget gjennom at de har bevilget innovasjonsmidler, og vi har også dialog med Helse Nord IKT. I tillegg kobler vi på de andre helseforetakene i regionen ved behov, sier Sørslett.

 

Hvorfor er ikke en slik lab opprettet tidligere?
‒ Det handler om modenhet, både hos oss som kunde, men også hos DIPS som leverandør. DIPS har lenge vært svært opptatt med å få ut Arena. I tillegg til denne modenheten, er det viktig å ha bygd opp tilstrekkelig med tillit og forståelse mellom partene slik vi har nå, sier direktøren. 

KNIPS samarbeid
Foto: Her fra den offisielle åpningen av «Linken». Fra venstre: «Åge» som spiller rollen som Linkens fiktive pasient, sykehusdirektør Siri Tau Ursin ved NLSH, ordfører Ida Pinnerød i Bodø kommune, adm.dir. i Helse Nord IKT Oddbjørn Schei, helseminister Ingvild Kjerkol og produktdirektør i DIPS Tore Dundas. (Foto: NLSH)

 

DIPS og "søster" som partner

Innovasjonssamarbeidet som sykehuset har etablert sammen med DIPS heter KNIPS, og har ‒ som navnet indikerer ‒ et tydelig mål om å få nye løsninger på plass raskere. KNIPS skal vise at det ikke trenger å gå så lang tid fra personalet i sykehuset melder fra om et problem eller mulighet, fram til løsningen er i bruk. 


DIPS er sentral i «Linken», siden de fleste av systemene som utvikles her vil være avhengig av å kommunisere med DIPS Arena. Nordlandssykehuset har allerede i drift en mobilløsning for å registrere NEWS-score, som er utviklet av en finsk leverandør i samarbeid med DIPS. Nylig leverte DIPS en ny applikasjon som kan kontrollere sykehusets DRG-koding, og enkelt sjekke om sykehuset har fått riktige inntekter for den aktiviteten som er utført.
DIPS sitt søsterselskap, Deep Insight, er også en av partnerne i «Linken» og er i ferd med å forbedre operasjonsplanleggingen ved sykehuset ved hjelp av kunstig intelligens. 

Helseminister besøker nordlandssykehuset
Foto: Vibeke Tellmann (t.v.) i Bodø kommune demonstrerer teknologi for Helseminister Ingvild Kjerkol på sykehusrommet i «Linken» sammen med Merete Johansen ved NLSH. Ordfører Ida Pinnerød i Bodø står bak (Foto: NLSH)

  

Logistikk og økonomi

‒ På grunn av situasjonen mange sykehus står i nå, er det naturlig at logistikk og økonomi står i fokus for flere av prosjektene som er igangsatt i «Linken», forteller Liv Bollvåg. Hun leder Forsknings- og innovasjonsavdelingen i DIPS. 
Noen av løsningene som sykehuset ønsker seg, er relativt enkle å få til. Andre oppgaver tar det lengre tid å få på plass. Fordelen for DIPS er at de kan utvikle og teste løsninger mot et sykehus i drift, og få direkte tilbakemeldinger underveis fra sluttbrukerne.


‒ Dette er designdrevet utvikling i praksis. Og for oss er på en måte ringen sluttet. Utviklingen av DIPS startet i kjelleren på Nordlandssykehuset for 36 år siden. Sammen med sykehusets kliniske IKT-avdeling og våre søsterselskaper i Kernel, er vi nå tilbake, smiler Bollvåg.

 

Hun opplyser at DIPS er med på å finansiere e-helselaben «Linken», gjennom sin innovasjonsavtale med Nordlandssykehuset. 
 

Åpning av linken 6 (2)
Foto: «Åge Linken» er fiktiv pasient, og i eHelselaben «Linken» er både hjemmet hans og det rommet han blir innlagt på ved sykehuset satt opp som arenaer hvor teknologien og samhandlingen med og rundt han skal fungere. (Foto: NLSH)

Bygger gode team

Sørslett bekrefter at sykehusene er utålmodige for å forenkle og effektivere arbeidsprosesser ved hjelp av teknologi.


‒ Nordlandsykehuset ønsker å være i front på området, og gjennom «Linken» bidra til at våre ansatte får gode e-helseløsninger raskere, sier hun. 

 

For å jobbe godt sammen er det viktig å forstå hverandres utgangspunkt. Derfor har ansatte fra Nordlandssykehuset for første gang deltatt på DIPS sitt «d:hack», som er en årlig «lekestue». Her får DIPS-ansatte to hele arbeidsdager til å utforske nye ideer de går med, eller til å lære seg noe nytt. Arrangementet har både en kreativ og en sosial dimensjon, og viste seg å være en effektiv arena for å bli bedre kjent med nye samarbeidspartnere. 


‒ Vi hadde cirka 20 deltakere fra Nordlandsykehuset på d:hack i desember. De deltok i til sammen syv grupper som jobbet på tvers av DIPS og andre Kernel-selskaper, med problemstillinger knyttet til sykehuset. Gruppene jobbet med alt fra fristbrudd, bedre sengepostlister, en ny sjekkliste, smartere koding og bedre samhandling med kommunen, til fremtidens Arena på web og skreddersydde pasientlister for PALBU. Deltakerne fra sykehuset var også med på foredrag om hvordan DIPS utvikler løsninger, de var på kodekurs, på «Damenes d:hack», og på VR-kurs og foredrag om hvordan Lego har revitalisert hele virksomheten sin med åpen innovasjon, forteller Liv Bollvåg. Totalt var det denne gangen 300 deltakere på d:hack. 

 

image002
Foto: Dette bildet er fra DIPS sitt "d:hack" i desember. Her fikk rundt 20 sykehusansatte delta sammen med de ansatte i DIPS og gjester fra øvrige selskaper i Kernel-gruppen. Fra venstre: Malin Winther Helders, Stine Kirkfjell, Lillian Charlotte Iversen og Ivar Andreas Svorkmo-Stemland.

 

‒ Samarbeidet vi er i ferd med å utvikle i «Linken» er rett og slett fantastisk! Det er så artig å gå fra en noe omstendelig kommunikasjon på avstand, til å nå bare lene seg mot hverandre og jobbe behovsprøvd. Slik kan vi løse store utfordringer så godt det går, og forhåpentligvis resulterer dette i at vi raskt utvikler verktøy som også andre sykehus kan ha nytte av, oppsummerer Bollvåg. 

 

d:hack 2022

Hvert år arrangeres det hackaton i DIPS, under navnet d:hack. Dette er et populært arrangement der målene i hovedsak handler om “Å lage noe, fikse noe eller lære seg noe”. Temaet for 2022 var ✨ åpenhet ✨ og over 20 deltakere fra Nordlandssykehuset deltok på årets hackaton.

 

Fakta om LINKEN og KNIPS:

  • KNIPS er et samarbeidsprosjekt for å skape bedre løsninger i og rundt DIPS for Nordlandssykehuset. KNIPS står for Kernel + Nordlandssykehuset = Innovasjon & Pasienten i Sentrum
  • «Linken» er en e-helselab tilknyttet avdeling for Klinisk IKT ved Nordlandssykehuset (NLSH). Den gjør det enklere for utviklere og klinikere ‒ på langs og tvers av helsetjenestenivå ‒ å samarbeide for å forbedre dataverktøy og arbeidsflyt. 
  • «Linken» kan brukes av alle som NLSH eller Bodø kommune inngår samarbeid med. For tiden er tre av Kernels datterselskaper involvert gjennom prosjektet KNIPS, både DIPS, Deep Insight og Aidn.
KNIPS workshop
Åpning av linken 5 (1)
Linken by Gundersons (2)
image004

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon