Kapellmester på premieren når DIPS Arena skal tas i bruk

Lovisenberg-Diakonale-Sykehus-4-1
Tekst: Oddny J. Johnsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Kristin Kulø Skomsøy leder an på vegne av sine kollegaer når sykehuset tar i bruk pakkeforløp for psykisk helse og rus i DIPS Arena den 1. november.

Kristin-Kulø-Skomsøy-4

Kristin Kulø Skomsøy leder en av de seks arbeidsgruppene med ansatte ved Lovisenberg Diakonale sykehus. Disse klargjør det nye elektroniske pasientjournalsystemet DIPS Arena for oppgavene ved sykehuset.

I praksis er det en ganske liten del av orkesteret som skal spille den første satsen av DIPS Arena ved Lovisenberg Diakonale sykehus. Cirka 350 av i alt 900 ansatte innen psykisk helse får fra og med 1. november et helt nytt skjermbilde å forholde seg til. Fra da har de kun tilgang til å logge seg på DIPS Arena.

 

Pakkeforløp

‒ Det er de som skal bruke modulen for pakkeforløp psykisk helse og rus (PPR) i det nye pasientjournalsystemet, som får tilgang til DIPS Arena nå. For alle andre funksjoner skal de fortsatt jobbe i DIPS Classic, men fra og med 1. november må de logge seg inn i DIPS Arena for å få tak i Classic, opplyser Skomsøy, som til daglig jobber i kontorfaglig enhet på klinikk for psykisk helsevern. Nå leder hun arbeidsgruppen som gjennomgår det spesifikke innholdet for psykiatri i DIPS Arena, før Lovisenberg skal ta det nye pasientjournalsystemet i bruk. I praksis betyr det at de gjennomgår og klargjør de to modulene pakkeforløp og tvangsvedtak. Totalt i prosjektet er det seks arbeidsgrupper i sving for å tilpasse DIPS Arena for bruk ved Lovisenberg. Alle innen psykisk helse skal opp på Arena den 7. februar, mens resten – det vil si den somatiske delen av sykehuset ‒ skal opp i mai neste år.

Siden august har de seks deltagerne i arbeidsgruppen til Skomsøy møttes en gang i uka for å tygge seg gjennom alt fra brukermanualer til testpasienter. Skomsøy er frikjøpt i 60 prosent av stillingen sin, de fem andre jobber i 20 prosent av arbeidstiden sin med å klikke seg gjennom DIPS Arena. De setter opp og tilpasser funksjoner som er vanlig å bruke ved Lovisenberg, og tester systemet med ting de tenker kollegaene vil kreve av det. Slik sørger de for at pasientjournalsystemet er best mulig tilpasset arbeidsmetodene ved Lovisenberg når det tas i bruk.

‒ Akkurat nå kjenner vi oss i rute, kanskje til og med litt foran, sier Skomsøy.

Viktig startskudd

‒ Helse Vest skal opp med 2500 brukere i psykisk helsevern den 16. november, og resten av Lovisenberg venter til februar med å ta alle i psykisk helse over på DIPS Arena. Derfor kaller mange denne oppstarten for en «generalprøve». Det er i og for seg riktig, men vi kjenner på presset likevel. Vi vil jo at alt skal gå på skinner. Vi er selve startskuddet for alt det som skal skje på Arena i år og neste år. Skulle vi støte på uforutsette problemer, vil det trolig påvirke flere enn bare oss som er her, sier Kirsti Alseth Fløtre som er DIPS sin prosjektleder inne på Lovisenberg.

‒ Vi hadde opprinnelig samme dato som Helse Vest for igangsetting. Grunnen til at vi valgte 1. november var for å kunne tilpasse litt og passe på at vi ikke går i beina på hverandre. Jeg tenker at det er nyttig for DIPS å kunne ha fokus på en lokasjon i gangen når vi logger oss på, forteller Kjersti Sletteng, som nok en gang er hentet inn som hovedprosjektleder. Hun kommer med stoisk ro og erfaring fra tilsvarende rolle fra innføringsprosjektet ved Diakonhjemmet sykehus i 2018 og 2019.

Gode brukeropplevelser

Skomsøy håper overgangen til nytt system vil gå så enkelt som mulig, og at den moderne brukeropplevelsen gir et løft. Pakkeforløpmodulen i DIPS Classic er komplisert, mens den i DIPS Arena medfører betydelig enklere registrering. I tillegg kommer den med bedre oversikt, informativ tidslinje og påminnelse om frister.

‒ Så langt har vi bare hørt gode tilbakemeldinger på funksjonaliteten, sier hun.

Selve innføringsprosjektet ved Lovisenberg startet i august. Opplæringen var i gang 14. oktober.

‒ På grunn av koronapandemien og hensynet til smittevernreglene har vi spilt inn opplæringen på video som en backup, men vi planlegger klasseromsundervisning på alle de tre lokasjonene hvor vi har ansatte som skal ta Arena i buk. I tillegg finnes det noen e-læringsprodukter, forklarer Skomsøy. En egen arbeidsgruppe og opplæringsansvarlig har hatt ansvaret for kursene.

‒ Gevinsten Lovisenberg forhåpentligvis får kjenne på når vi går ordentlig i gang, er at så mange brukere har vært direkte involvert i innføringsprosjektet. Det betyr at mange har DIPS Arena i fingrene og kan bistå rundt på huset etter hvert som kollegaene logger seg på, tror Sletteng.

 
 
Kirsti-Alseth-Fløtre-og-Kjersti-Sletteng-5

Stemningen er særdeles god i innføringsprosjektet like før oppstart. Her Kirsti Alseth Fløtre og Kjersti Sletteng (t.h.).

 

Tre kurs om dagen

Lovisenberg vil kjøre tre kurs per dag i to uker for å sørge for at alle de ca. 350 som er førstemann ut, har gode muligheter til å delta. De tilbyr sine ansatte å ta kurset både i og utenfor ordinær arbeidstid.

Lovisenberg Diakonale Sykehus er lokalsykehus i Oslo for bydelene St. Hanshaugen, Grünerløkka, Gamle Oslo og Sagene. I sistnevnte bydel bare for somatikk, ikke for psykisk helse. Sykehuset har ikke øyeblikkelig hjelp-funksjon innen kirurgi, men innen øvrige funksjoner.

Sykehuset har rundt 2000 ansatte og er sjeldent nok cirka like stort på psykisk helse som på somatikk, hvilket gjør at sykehuset er en betydelig aktør innen psykisk helsevern på landsbasis.

‒ Vi jobber for å sette pasienten i sentrum og se hele pasienten under ett. Derfor har vi flere parallellinnleggelser. Det betyr at pasienten kan være innlagt på psykisk helsevern, men også motta somatisk behandling ‒ og motsatt, forklarer Skomsøy.

Lovisenberg er også det sykehuset her til lands som gjør flest ortopediske ventelisteoperasjoner på hofte og knær. Den lave infeksjonsraten ved sykehuset er blant grunnene som får ventelistepasientene til å søke seg hit.

Ved siden av somatisk og psykiatrisk sykehus driver sykehuset to hospice; Lovisenberg Lindring og Livshjelp i Oslo, og Hospice Sangen på Hamar.

 

Lovisenberg-Diakonale-Sykehus-4-1Ansatte ved Lovisenberg som skal bruke DIPS Arena deltar i tilpasningen av brukermanualer og automatiske valg i programvaren, slik at den er best mulig tilpasset arbeidsmetodene ved sykehuset.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon