Lanserer DIPS Front

201904056
Publisert: 1.4.2019 Tekst: Oddny J. Johnsen. Foto: DIPS

I dag, 1. april, får DIPS 30 nye ansatte med spisskompetanse på kommunesektoren. Det nye forretningsområdet heter DIPS Front, og er et av flere grep DIPS gjør for å utvikle løsninger som støtter visjonen «Én innbygger – én journal.»

– Det føles litt som å ha vunnet gullotto og jackpot samtidig, sier daglig leder Hanne Kolflaath i DIPS Front med et stort smil. Dagen, i det som fram til i dag het ACOS Levekår, markeres med felles frokost, mens de ansatte tildeles nye nøkkelkort og diverse DIPS-effekter.

 

Forener krefter

ACOS Levekår ble like før jul i fjor ble kjøpt av DIPS-konsernet, og det nye forretningsområdet har fått navnet DIPS Front.

Kolflaath kan vanskelig se for seg en bedre kjøper av de verdiene som har blitt skapt de siste 20 årene, enn nettopp DIPS. Hun forteller at samtlige ansatte er med på reisen videre.

Selv har hun takket ja til å lede utviklingen av det nye området i DIPS, etter å ha ledet ACOS Levekår siden 2011. Hun blir dermed også en del av ledergruppen i DIPS.

Kolflaath forteller at selskapene som nå forener krefter, har like verdier og filosofi. De har tenkt relativt likt i sin programvareutvikling, og har fokusert på å gjøre det enkelt å samhandle med andre systemer. Som i resten av DIPS, anser DIPS Front sine ansattes kompetanse som selskapets viktigste råvare.

– Vi har høyt utdannede medarbeidere både på IT-siden og fra de yrkene vi lager programvare for. Du finner for eksempel sykepleiere, barnevernspedagoger og sosionomer i vår stab. Flere har master i helseinformatikk i tillegg, forteller Kolflaath.

201904158

Her er de nye medarbeiderne i DIPS samlet på sin første arbeidsdag i selskapet. De har kontor på Straume like utenfor Bergen.

Integrerer DIPS og CosDoc

– DIPS har fra før et moderne system for beslutningsstøtte som brukes av alle legene i Bergen kommune. I tillegg har vi løsninger som gjør det mulig for fastleger og kommuneleger å rekvirere tjenester direkte på sykehuset, sømløst uten å bytte mellom systemer. På kort sikt tenker vi å integrere disse løsningene med journalsystemet til DIPS Front, CosDoc, og på den måten forbedre både brukeropplevelsen og ikke minst samhandlingen innen helsetjenesten, forteller administrerende direktør i DIPS, Kolbjørn Haarr.

Han er tydelig på at DIPS med dette kjøpet ønsker å signalisere at selskapet tar grep for å kunne konkurrere om et eventuelt fremtidig anbud i kommunehelsetjenesten.

– I tett samarbeid med både internasjonale og nasjonale aktører i e-helsemarkedet, er målet å komme opp med en pasientrettet, kostnadseffektiv og fremtidssikker løsning basert på en åpen plattform. På sikt skal vi, ved å hente ut synergier fra vår store investering i DIPS Arena, kunne levere en moderne og fremtidsrettet elektronisk pasientjournal for hele kommunehelsetjenesten som henger sømløst sammen med spesialisthelsetjenesten, sier Haarr.

201904158-kopi
Hanne Kolflaath har ledet ACOS Levekår siden 2011, og er DIPS Front sin nye daglige leder. Her sammen med administrerende direktør i DIPS, Kolbjørn Haarr, som er tydelig på at DIPS har som ambisjon å kunne utvikle journalsystem som samhandler sømløst i hele helsetjenesten.
 
 
FAKTA: DIPS FRONT
 
DIPS Front leverer EPJ sykehjem (PLO) og andre kommunale løsninger for helse/omsorg (barnevern og sosialtjeneste og individuell plan).
Hovedproduktet heter CosDoc og har 21 prosent markedsandel for elektronisk pasientjournal (EPJ) i kommunemarkedet, med Stavanger kommune som største kunde.
 
DIPS sin satsing på DIPS Front blir et viktig bidrag til at pasienten skal kunne få én journal på tvers av helsetjenestene.
 
Myndighetene har signalisert at Norsk e-helsenæring bør «samarbeide eller slå seg sammen». Dette er DIPS sitt svar på denne utfordringen. DIPS ønsker å bidra til at norsk e-helseindustri står rustet til å kunne levere på et så omfattende eventuelt fremtidig anbud som «Nasjonal løsning for kommunehelsetjenesten» kan bli.
 
DIPS Front AS er et datterselskap av DIPS Holding AS, og består av programvare, kundeportefølje og samtlige ansatte i det som tidligere var kjent som «ACOS Levekår».
201904080

Høye ambisjoner

DIPS Front leverer programvare for fire ulike fagområder i kommunal sektor: pleie- og omsorgstjenesten, sosialtjenesten og barnevernstjenesten, pluss en webløsning for individuell plan (IP).

De fleste av de nye DIPS-erne befinner seg på Straume, 16 kilometer fra Bergen sentrum. I tillegg flytter de som har kontor i Oslo, inn sammen med resten av DIPS i Barcode-rekka. Halvparten av de ansatte i DIPS Front jobber med produktutvikling som enten utviklere eller testere. Resten av gjengen jobber med å levere, implementere og supportere DIPS Front sine løsninger.

– Det å bli en del av et større helsenettverk er spennende, og vi har et ønske om å nå de nasjonale ambisjonene myndighetene har satt. For våre tidligere eiere var det viktig å selge til noen som ville satse videre på området. Det har de funnet med DIPS, sier Hanne Kolflaath.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon