Mer digital - mindre pasienttid

Bilde av brua og to som snakker
Tekst: Oddny J. Johnsen.

Selv om den digitale modningen øker i hele Norge, har ikke den forventede gevinsten av digitaliseringen slått inn i helsetjenesten. Sykepleiere opplever ikke at de får mer tid til pasientene.

I denne videoen kan du se hele lanseringspresentasjonen av resultatene fra årets e-helsebarometer, presentert av Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

 

– Når historien skal skrives vil det første tiåret på 2000-tallet bli beskrevet som Den digitale revolusjon, erklærer Ola Gaute Aas Askheim i Opinion, i det han presenterer det ferske e-helsebarometeret som Opinion har laget på oppdrag fra DIPS.

Årets e-helsebarometer er det fjerde som DIPS har initiert, og det har som vanlig flere interessante funn. Her kan du laste ned årets e-helsebarometer i sin helhet.

Nytt av året er at DIPS har inngått samarbeid med Sykepleierforeningen slik at antallet helsepersonell som har svart på undersøkelsen har økt kraftig. E-helsebarometeret måler både vanlige folks oppfatning rundt utviklingen av e-helse, og speiler det med meningene til helsepersonell.

– Over 800 sykepleiere og leger med pasientkontakt har svart på årets barometer, og over 1000 vanlige innbyggere. Det gjør dette til et landsrepresentativt utvalg, og e-helsebarometeret fra DIPS til landets mest omfattende undersøkelse om e-helse, poengterer Askheim.

 

Flere brukere

I løpet av de fire årene som Opinion har målt kunnskap og meninger om e-helse, har det skjedd en stor modning. Både hva angår e-helsetilbud og kjennskap til disse. I 2015 hadde landets felles helseportal for helsetjenester, helsenorge.no, kun 1 million innlogginger. To år senere, i 2017, passerte de 7 millioner innlogginger. Bruksstatistikk d:mag har hentet inn fra nettstedet viser at antallet innlogginger i 2018 passerte 11,9 millioner.

– Rundt 70 prosent kjenner nå til at helsenorge.no finnes, og av disse har 9 av 10 – eller 88 prosent, logget seg inn, forteller Askheim.

«I årets undersøkelse svarer over halvparten av helsepersonellet at digitalisering ikke gir mer tid til pasientkontakt.»
Ola Gaute Aas Askheim
Opinion

To hovedfunn

Ifølge seniorrådgiverens fremlegg på DIPS-forum, er det to hovedfunn i årets undersøkelse. Det første er at befolkningens digitale modning øker. 

Likevel er bevisstheten om digitale helsetilbud fortsatt relativt lav. Kun en tredjedel svarer bekreftende på spørsmål om de har tilgang til egen pasientjournal. 7 av 10 i de to helseregionene som har gitt innbyggerne innsyn i egen sykehusjournal via internett, vet ikke at de har denne muligheten. 

– I Helse Midt-Norge svarer 11 prosent ja på at de har elektronisk tilgang til egen journal, men burde svart nei da dette ikke er tilfelle, forteller Askheim, slik at usikkerheten åpenbart er stor på dette feltet.

De fleste i befolkningen sliter fortsatt også med forskjellen på pasientjournal og kjernejournal. 

 

Ikke mer tid

Det andre hovedfunnet knytter seg til kost-nytte-forventningen til digitaliseringsprosessen. Nemlig at det vi er i gang med av prosesser vil betale seg i form av mer effektivitet i hverdagen, slik at det blir rom til andre oppgaver. For eksempel mer tid til pasientene.

– Der er vi ikke ennå. I årets undersøkelse svarer over halvparten av helsepersonellet (54 prosent) at digitalisering ikke gir mer tid til pasientkontakt. 9 av 10 av sykepleierne opplever at eldre er mindre kompetente på digitale løsninger og 50 prosent av dem opplever merarbeid som følge av dette, rapporterer Askheim.

I tillegg frykter 77 prosent av helsearbeiderne at pasienten ikke tas med på råd vedrørende egen helsetilstand, og 60 prosent av dem er redd befolkningen ikke får nok informasjon fra det offentlige om hvilke digitale løsninger som finnes.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon