Milepælen er nådd

Tor-Arne9
TEKST: ODDNY J. JOHNSEN FOTO: MARTHE MØLSTRE

Det er 1,3 milliarder kroner og sju år siden DIPS begynte å utvikle DIPS Arena. Milepælen som ble nådd i januar i år er den største for det norske selskapet noensinne, og i EPJ-verdenen tåler hendelsen sammenlikning med lanseringen av smarttelefonen.

– Kundene må si om produktet er godt nok, men vi har i alle fall kommet så langt i DIPS Arena nå at vi har dekt de viktigste prosessene i et sykehus. Nå bruker vi tid på det som måtte være av feilrettinger, pluss endringsønsker som kunden har for å kunne starte opp med testing i et reelt brukermiljø. Når de første pilotene starter opp hos kundene, vet vi veldig mye mer og bedre hvor vi står, sier administrerende direktør Tor Arne Viksjø i DIPS AS. DIPS Arena 17.2.2 er den versjonen for eksempel Diakonhjemmet sykehus vil gå i pilot med.

 

Overgangen til moderne tid

DIPS Arena er først og fremst en evolusjon og det er det samme informasjonsgrunnlaget som ligger i bunn for den nye elektroniske pasientjournalen som den gamle.

– Det er sånn sett ikke en helt ny verden, men det blir et veldig mye mer moderne grensesnitt. Der hvor DIPS Classic blir oppfattet som tungvint og gammeldags, lar vi Arena bruke dagens teknologi for å forbedre og forenkle prosessene, sier Viksjø.

Spranget i funksjonalitet mellom DIPS Arena og DIPS Classic er derfor stort og tåler rent metaforisk sammenlikning med overgangen fra de gamle mobiltelefonene til en smarttelefon. Det er en annen likhet også. Da de første versjonene av smarttelefonen vekket begeistring, åpenbarte de umiddelbart en ny og mye større verden av funksjonalitet. Men det er stor forskjell på de første smarttelefonene på markedet og de oppgraderte versjonene vi har i hånda i dag.

«Der hvor DIPS Classic blir oppfattet som tungvint og gammeldags, lar vi Arena bruke dagens teknologi for å forbedre og forenkle prosessene.»
Tor Arne Viksjø
Adm. dir. DIPS AS

Hyppig oppgradering

Målet for DIPS er selvsagt at også Arena skal utvikle seg tilsvarende. At funksjonalitet vi ikke har tenkt på kan ligge i den elektroniske pasientjournalen i dag, vil være selvsagt å finne der få år fra nå.

Versjon 17.2.0 av DIPS Arena som kom i januar i år, er på mange den aller første prototypen av Arena, fra DIPS. Når vi skriver oktober vil DIPS Arena allerede være oppgradert for tredje gang, og høstversjonen vil ha betydelig mer funksjonalitet enn den som kom i januar.

Slik skal Arena fortsette å utvikle seg. Den vil med tiden få enda mer strukturert informasjon, beslutnings- og prosesstøtte, og vil bli enda enklere og mer tilgjengelig i bruk.

– Vi har sagt lenge at den første versjonen av DIPS Arena ikke er en mållinje, men en startstrek. Da har vi et system som vil fungere godt for sykehusene. Arena åpner muligheter for å fjerne dobbeltregistreringer og prosedyrer som oppleves tungvinte og unødvendige i dag. Vi har her rett og slett en elektronisk pasientjournal som er laget for fortløpende utvikling av ny funksjonalitet, basert på kundenes behov, sier Tor Arne Viksjø.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon