Nekter å gi fra seg DIPS på mobilen

B0171934

Du skjønner at du har truffet blink når legene som deltar i test av ny mobilapp, nekter å gi den fra seg når piloten er over. Nordlandssykehuset (NLSH) er i ferd med å gi samtlige leger ved sykehuset tilgang til journalen via mobilappen Arena Mobil.

DIPS Arena på mobilen er den første mobilappen som DIPS har utviklet selv. Den gir behandlerne rask og enkel tilgang til journalen via smarttelefonen. I utgangspunktet var tanken at den skulle forenkle visitten i en sengepost, men så lenge du har mobildekning kan du også bruke appen utenfor sykehuset. Ved NLSH pågår det for eksempel en test av Arena Mobil blant leger i ambulansefly og redningshelikoptre. Arena Mobil har også gjort livet enklere for leger som har hjemmevakt.

 

Et «før» og «etter»

 

– Anestesilegene som rykker ut har ikke hatt tilgang til journal før, men gjennom Arena Mobil kan de oppdatere seg i fart, bokstavelig talt, forteller Hege Tho Stokstad. Hun er overlege og spesialist i indremedisin og nyresykdommer ved Nyreavdelingen på Nordlandssykehuset, og har også en liten prosentstilling i DIPS. Dermed er hun blant de som har gitt tilbakemeldinger til utviklerne underveis for å gjøre appen best mulig tilpasset en sykehushverdag. Hun beskriver det som har skjedd etter at hun og kollegaene fikk teste appen på jobb som et tidsskille.

– Jeg ble kanskje mest overrasket over hvor viktig den er blitt for meg når jeg har hjemmevakt. Jeg har fått en helt ny hverdag rett og slett.

Arena Mobil gir henne oversikt over for eksempel sengepostbelegg, timeboka i poliklinikken og tilsynsanmodninger.


– Og så har den en uslåelig funksjon med varsel om prøvesvar! Av og til er prøvesvar svært viktig for den videre behandlingen. Hvis du er avhengig av å få dette svaret raskt, må du uten appen jevnlig inn på en desktop-maskin for å sjekke. Nå vet jeg at telefonen plinger når svaret kommer.

Stokstad forklarer at hun på grunn av appen klarer å fokusere mer på situasjonen hun står i. På sykehuset kan hun være lenger og mer til stede i samtalen med pasienten, istedenfor å stresse for å komme seg tilbake til PC-en fordi hun venter på et prøvesvar. I tillegg kan hun ved hjelp av telefonen gi helt eksakte tall og svar til pasienten, og enkelt se og vise trenden i prøvesvarene i en grafikk på mobilappen.

Kan velge hva som varsles

 

– Jeg trenger ikke være engstelig for å gå glipp av noe, eller bli en «propp» i systemet. Jeg kan også selv velge hvilke varsler jeg vil ha på telefonen slik at jeg kun får inn det som er relevant for mine oppgaver. Det høres kanskje banalt ut, men Arena Mobil har fått stor betydning for meg i hverdagen min. På hjemmevakt kan jeg nå ta meg en joggetur eller lufte hunden med god samvittighet, fordi jeg har med meg journalen i lomma. Ikke minst opplever ungene at de har fått en mentalt mer tilstedeværende mamma selv om jeg har vakt, smiler Stokstad.


Nordlandssykehuset er det første sykehuset her til lands som har pilotert DIPS sin mobilversjon av pasientjournalen. Produktet er i pilot på nyreavdelingen og på Sea King-helikoptrene stasjonert på 330-skvadronen i Bodø. Testene pågår på sett og vis fortsatt ‒ siden ingen av legene ville gi fra seg telefonen med appen etter å ha fått tak i den.


– Det er en viss utålmodighet i systemet for å få tak i appen, ja. Litt misunnelse i kantina når de andre ser hvor nyttig dette er, bekrefter Lars Harald Christensen, klinisk IKT-rådgiver og intensivsykepleier ved Nordlandssykehuset.


– Det var helt tilbake til 2017 at kravspesifikasjonen for et slikt verktøy ble satt fra Helse Nords side, så da er det kanskje ikke rart vi er litt utålmodige. Men tross den lange og trange fødselen, er det godt å oppleve at resultatet er blitt så bra at det ikke ble mulig å hente appen inn igjen fra de som hadde deltatt i piloten, forteller Christensen. Avdeling for klinisk IKT har vært tett involvert gjennom utviklingen. Nyreavdelingen og anestesilegene har nå hatt appen siden oppstart av piloten sommeren 2021.

B0171897

Viktig testkapasitet

 

– Også før vi startet piloten ble produktet testet av både av leger og sykepleiere her hos oss. Første versjon som kom var ikke så gjennomarbeidet som denne, og dette viser hvor viktig det er for sykehusene at det finnes kliniske IKT-avdelinger som ta imot og tilrettelegge nye verktøy. I en hektisk hverdag har ikke klinikken tid til å få inn nye ting som ikke fungerer etter hensikten. Uten vår gjennomgang kunne vi risikert å få en versjon som brukerne ikke ville ha eller ikke fikk til å fungere, mener Christensen, som har ansvaret for Arena Mobil i Nordlandssykehuset.

Etter piloten har DIPS gjort et par sentrale endringer. For eksempel laget en løsning hvor det kan være flere brukere på en mobil, slik at appen kan brukes på vaktmobiler eller sykepleiertelefoner.

Brukerne kan også legge inn relevant informasjon i journalen via appen, som for eksempel bilder og notater. For eksempel kan leger i helikoptrene nå fotografere et brudd på et skadested og legge det direkte inn i journalen slik at kirurgene er enda bedre forberedt på hva de får inn. Legene i helikoptrene har tidligere måtte hente alt av journalopplysninger om sine pasienter muntlig via AMK-sentralen.

 

 

 

 

 

 

Med DIPS på mobilen har
legene mulighet til å hente
ut eller legge inn livskritisk
journalinformasjon
direkte på skadestedet. 

Foto: Jan Andre Westlie

Til alle i 2022

 

Christensen sier at appen egentlig skulle vært rullet ut på hele Nordlandssykehuset før jul 2021, men nå i 2022 kommer den endelig.


– Vi måtte få på plass driftsavtale og gjøre ny risiko- og sårbarhetsanalyse fordi noen funksjoner skulle utvides i løsningen, forteller Christensen. Han opplyser at Nordlandssykehuset har valgt et system hvor det gis tilgang til appen på jobbtelefoner. Når Nordlandssykehuset har fått alt på plass vil appen ganske enkelt kunne breddes til tusenvis av brukere i hele Helse Nord.

– Legene som har fått tilgang til appen, har i sin oppsummering kalt dette både for paradigmeskifte og kvantesprang, forklarer Christensen.

– Arena Mobil er et veldig etterlengtet produkt og brukergrensesnittet er bra. Det er enkelt å bruke og nødvendige funksjoner er på plass. I tillegg er det helt trygt for pasienten at opplysningene deles via denne mobilappen.

For Nordlandssykehuset har det vært enkelt å ta appen i bruk siden de har en «personlig jobbtelefon» tilknyttet hver funksjon på sykehuset, og felles telefoner tilgjengelig på sengepostene.
– Vi var dermed klar til å ta imot en slik app i utgangspunktet. For de som ikke har slike jobb-telefoner vil det trolig ta litt lenger tid å få alt på plass, mener han.

B0171910

Diktering og chat

 

Overlege og DIPS-rådgiver Hege Tho Stokstad ønsker seg en chatfunksjon i appen slik at det er mulig å kommunisere enkelt og lovlig med kollegaer om pasienter. I tillegg venter hun på mulighet til å kunne bruke talegjenkjenning for å skrive notater via mobilen. Hun ønsker seg også mulighet til å se røntgenbilder og å kunne gjøre oppslag i kjernejournal via mobilen.


–  Det er flott å kunne skrive stikkord i et notat på mobiltelefonen mens man er inne på et pasientrom, for så å fullføre notatet på desktop etterpå. Skal man skrive mye eller ha full oversikt med mange vindu tilgjengelig, må du inn i desktop-versjonen av journalen uansett, sier hun.


Stokstad tror det blir spennende å se hvordan arbeidsflyten endrer seg på grunn av Arena Mobil.
– Du kan jo nå utnytte alle ufrivillige små hull i arbeidsdagen. Om et møte blir et par minutter forsinket kan du for eksempel gå inn på telefonen og signere prøvesvar. Arena Mobil er rett og slett en god og etterlengtet del av det økosystemet som utgjør pasientjournalen, konkluderer hun.

Les mer om DIPS på mobilen her

 
Arena Mobil
B0171938
B0171986
B0171904

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon

Publisert: 21.02.22