Ny DIPS-hverdag i Helse Bergen

Bonde som jobber med DIPS hjemmefra
Publisert: Tekst: Oddny J. Johnsen. Foto: DIPS

Beredskapsperioden er over i Helse Bergen etter at psykisk helse og rusmedisin den 16. november byttet pasientjournalsystem til DIPS Arena. Det meste har gått over all forventning, rapporterer Gunn Anita Skjulhaug, som er prosjektleder for innføringen i helseforetaket.

beredskapsrommet_Møllendalsbakken

Her er de sentrale ODA-ressursene i Helse Bergen samlet i beredskapsrommet. Fra venstre: Helse Bergens ODA-leder - Gunn Anita Skjulhaug, prosjektleder fra DIPS - Annette Hole Sjøborg, Helse Vests ODA-leder - Gunn Synnøve Dahl og beredskapsleder Carina Kjelgaard Brustad fra Deloitte.

Etter å ha hatt ekstra beredskap for Overgangen til DIPS Arena (ODA) for 124 superbrukere og rundt 2500 sluttbrukere i perioden etter oppstart, ble denne tatt tilbake til mer normalisert tilstand bare 10 dager etter overgangen.

‒ Det meste har gått over all forventning. Noe har lugget litt og noe vil fortsette å lugge, men alt i alt har dette gått veldig bra, konkluderer Gunn-Anita Skjulhaug, som leder overgangen til nytt journalsystem i Helse Bergen og de fire private helseforetakene de samarbeider med. Valget av terminologien «nytt journalsystem» er helt bevisst, selv om det er overgang fra DIPS til DIPS. Skjulhaug uttrykker det best på ekte bergensk:

«Dette er grådig annerledes!» Gunn Anita Skjulhaug, prosjektleder ODA - Helse Bergen
 

For det er her de fleste nyhetene for brukerne dukker opp. De som inntil nylig hadde DIPS i fingrene, har det ikke lenger. Nye direktekommandoer må øves inn, skjermbilder er helt annerledes.

‒ Vi får meldinger om at de liker brukergrensesnittet – at det er intuitivt og moderne og at dette skal gå bra. Samtidig så er det veldig mye nytt, noe som kan virke litt overveldende nå i starten, sier Skjulhaug.

Bedre tilpasset opplæring

Så har da også ODA fått en tydelig tilbakemelding de tar veldig på alvor: Opplæringen til sluttbrukerne må spisses enda bedre.

‒ Vi ser det veldig tydelig i denne runden med forskjellen på Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og Voksenpsykiatrien og ikke minst rusbehandling. Nå etter oppstart har vi tilbudt fysisk tilstedeværelse og ekstra skypeundervisning, og vi ser det er viktig å være tett på for de som har slitt med overgangen. Det vi har lært inn mot overføringen til somatikken er å kartlegge enda bedre hvordan ulike grupper bruker journalsystemet, og gjøre opplæringen enda bedre tilrettelagt de ulike bruksområdene.

ODA fikk også bekreftet hvor viktig det er at de ansatte som kommer på Arena-kurs allerede har gjennomført e-læringskurset som gir kunnskap om basisfunksjonalitet. De som ikke hadde fulgt oppfordringen om å ta e-læringen før de tok fatt på øvrig undervisning, var de som fikk jobbe hardest for å henge med.

 

Fantastisk oppslutning

Når det er sagt ønsker prosjektlederen å skryte over medarbeiderne innen psykisk helse og rusmedisin i Helse Bergen: Både behandlerne, miljøpersonell og merkantilt personale. Mellom 83 og 87 prosent gjennomførte opplæring før 16. november, og hver eneste dag etter overgangen har antallet brukere i DIPS Arena økt. Erfaringene som disse 2500 pionerene bidrar med, er uvurderlig for resten av sluttbrukerne i hele Helse Vest.

Fortsatt er det mulig å bruke DIPS Classic for disse avdelingene i Helse Bergen.

‒ Vi valgte å gå opp med en versjon av DIPS Arena som fortsatt krever at enkelte ting utføres i DIPS Classic, men etter hvert som vi oppgraderer til ny Arena-versjon vil dette behovet forsvinne.

Samtidig gir dette de som eventuelt ikke har fått gjennomført opplæring ennå, litt ekstra tid til å få dette på plass.

Totalt er det 12.000 brukere som skal opp på DIPS Arena i Helse Bergen, og det jobbes nå med planer for å ta Arena i bruk i somatikken mot slutten av 2021.

 
 
hurtigtaster_hjelpemidler-1

Alle som har DIPS i fingrene, må få det inn i fingrene på nytt. Musematter med nye hurtigtastkommandoer for Arena er tilgjengelig.

 

Tett ODA-program

 

I uke 2 2021 skal Helse Førde ta opp sine 580 ansatte innen psykisk helse og rus på DIPS Arena. I uke 4 går Helse Fonna opp med sine 900 brukere innen psykisk helse og rus.

I Helse Stavanger tar de etter planen opp psykisk helse og rus i mars neste år, med ca 2000 brukere. Totalt i Helse Vest skal 23.000 ansatte overføres til DIPS Arena. Planlegging av Arena til de somatiske enhetene har begynt, og de ulike samarbeidspartnerne i prosjektet rapporterer at det er ønskelig å ta opp første foretak i slutten av 2021 og de tre andre i 2022.

‒ Men vi er nødt til å stille spørsmålet det var knyttet mest spenning rundt: Hvordan går det med ytelsen?

‒ Vi var veldig spent på ytelsen og forsøkte å styre ned forventningene knyttet til dette, men også her har det gått bra. Vi fikk inn en feilmelding første dag på en pasientliste som brukes mye. Det tok da 16 sekunder å hente den fram. To dager senere var feilen rettet og listen vises nå i løpet av 1 sekund.

Det betyr ikke at ODA slapper helt av på dette med ytelse, men det kjøres nå automatisk logging – på terminering, ytelse og feil, forteller Skjulhaug.

‒ Så langt har det vært få tekniske utfordringer i Arena, men noe ustabilitet er registrert og sakene følges tett opp i samarbeid med DIPS.

Prosjektlederen forteller at de allerede nå er begynt å komme endringsønsker, og at tingene som meldes gradvis blir mer komplekse.

‒ Så ser vi at vi har flotte ressurser der ute gjennom superbrukere og øvrig støttepersonell, som er hovedgrunnen til at dette i sum har fungert veldig bra, sier Gunn Anita Skjulhaug.

 
 
 
fjøset_dips_afr-1

Ved Floenkollektivet er de ivrige brukere av DIPS Arena. Her sitter gårdsleder Idar Åserud-Løvlid ved pc’en i Fjøset.


For å etablere et enda større virtuelt fellesskap under d:hack, ble plattformen Discord tatt i bruk for at kollegaene kontinuerlig kunne dele skjerm, bilder, video eller lyd med hverandre.

‒ Discord er stedet hvor gamere snakker mens de spiller dataspill sammen. Vi i DIPS brukte den når vi vant bedriftsligaen i Counter Strike nylig, forteller Bollvåg om møtestedet ‒ som likevel ikke var hjemmebane for absolutt alle.

‒ Ja, takk takk, kom det lattermildt fra hun som i sitt første møte med Discord «valgte» å livestreame kontinuerlig fra sitt hjemmekontor, uten å vite det. Selv om de store avsløringene uteble, landet hun likevel en solid tredjepris i fotokonkurransen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon