Omfavner innlogging i egen journal

Innlogging
TEKST: RUNE BRYNHILDSEN FOTO: HELSENORGE.NO

Seks av 10 nordmenn vet fortsatt ikke om de har tilgang til sin elektroniske pasientjournal (EPJ). Men blant de som har lest journalen sin, er tilfredsheten høy.

– Undersøkelsen viser en liten, men positiv fremgang på flere områder som gjelder EPJ. Andelen som føler seg tryggere etter å logget seg inn og lest journalen, har økt fra 28 til 33 prosent fra 2017 til 2018. Fire av ti (tre av 10 i 2017) svarer også at de følte seg mer involvert i behandlingen, forteller seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion, som har gjennomført Norsk e-helsebarometer på oppdrag for DIPS.

Her er noen flere pasienterfaringer med EPJ:

  • Tre av fire oppgir at det var enkelt å logge seg inn.
  • To av tre sier språket er enkelt og lett å forstå.
  • 56 prosent mener informasjonen de fikk var nyttig, og like mange sier det var lett å orientere seg i journalen.
  • 51 prosent fant de de lette etter.
  • Over 80 prosent svarer at det mest nyttige med EPJ er å lese behandlers vurdering, mens tre av fire mener det viktigste er å kunne gå igjennom egen journal og historikk.
  • Kjennskapen til digitale innsynsmuligheter i egen journal er høyest blant pasienter i Helse Nord.
Blant de som har logget seg inn, har 13 prosent lest journalen den siste måneden, mens over halvparten (52%) svarer at de har lest journalen i løpet av de siste 12 måneder.
DE SOM HAR LEST PASIENTJOURNALEN HAR GOD ERFARING MED TJENESTEN
Hvordan er din erfaring / opplevelse med den elektroniske pasientjournalen når det gjelder:

Skjermbilde 2022-02-11 kl. 13.57.44

Raskere diagnostisering

I den samme undersøkelsen sier fire av 10 seg enige i at digitalisering av helsevesenet har gjort behandlingsopplegget mer effektivt, slik at man blir raskere friske. 36 prosent opplever at diagnoser blir stilt raskere enn før.

Blant helsepersonell er man enda mer positive: 57 prosent er enige i påstanden om et mer effektivt behandlingsopplegg og raskere tilfriskning, mens halvparten av helsepersonellet opplever at diagnoser nå blir stilt raskere enn i papirjournalens tid.

FAKTA: EPJ

Elektronisk pasientjournal (EPJ) er en elektronisk samling av registrerte opplysninger om en pasient i forbindelse med helsehjelp.
EPJ skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold til lov.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon