På vei ut på arenaen

Anette-Sjøborg_-12
Publiseringsdato: 14.06.20. Tekst: Oddny J. Johnsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Mens kundene gjør seg stadig bedre kjent med DIPS Arena, så legger DIPS til rette for tett og åpen dialog, prioriterer endringsønsker og jobber for at Arena skal innta arenaen så smidig som mulig. Annette Hole Sjøborg koordinerer det hele.

– Arbeidet vårt dette året handler kort fortalt om å rulle ut Arena. I praksis betyr det å ta inn endringsønsker og få Arena i slik stand, kvalitets- og innholdsmessig, at den kan gå ut i produksjon i sykehusene. Den versjonen vi lanserer nå i juni, 17.2.2, vil sannsynligvis være den som de første sykehusene går i pilot med, forteller produktsjef Finn Harald Stokland i DIPS.

 

Endringsønsker

Etter hvert som de ulike helseregionene utforsker DIPS Arena, finner de ulike ting de vil ha endret på eller ha inn, før de tar programvaren ut i eget sykehusmiljø. Til nå har de tilgjengelige fullversjonene av Arena kun blitt kjørt i kundenes verifiserings- og testmiljø, mens DIPS har tatt for seg feilrettinger og endringsønsker.

Samarbeidet mellom DIPS og kundene er svært tett. Noe som er nødvendig for å kunne gjøre de riktige tilpasningene på programvaren, basert på de ulike behovene ute hos kundene.

– Vi har ulike kunder med ulike behov og ikke minst svært ulike tempo på prosessen. Vi forsøker å løse dette på en praktisk måte for alle parter, og har derfor dedikerte ressurser som følger opp både ute hos kunde og internt hos oss, forklarer Stokland.

Finn Harald Stokland er produktsjef i DIPS.

Anette-Sjøborg_-10

Egen prosjektleder


IDA-leder: Annette Hole Sjøborg har rollen som intern prosjektleder for Internprosjekt DIPS Arenaovergang (IDA).

I og med at mange ulike behov skal koordineres, har DIPS gittAnnette Hole Sjøborg rollen som intern prosjektleder for Internprosjekt DIPS Arenaovergang (IDA). I en halv stilling leder hun de ulike koordinatorene og løsningsarkitektene som er i direkte kontakt med kundene. Hennes viktigste oppgave er å koordinere og samordne de tilbakemeldingene som kommer fra de ulike overgangsprosjektene.

– Vi må koordinere vår innsats godt slik at vi tar de rette beslutningene og gjør de rette justeringene i løsningen vår, forklarer Sjøborg.

Den andre halvdelen av arbeidsdagen hennes er viet Diakonhjemmet Sykehus hvor hun leder medarbeiderne fra DIPS som deltar i overgangsprosjektet der.

– Det er viktig for oss å ikke endre noe på vegne av én kunde som gjør Arena mindre funksjonell for en annen. Derfor er vi opptatt av å få tilbakemeldinger på og koordinere de endringsønskene som kommer inn. Ved behov kan vi utvikle ulike endringer på vegne av ulike kunder, men så langt det er mulig ønsker vi selvsagt at de endringer vi gjør skal være funksjonelle for alle, forklarer Sjøborg. Hun er opprinnelig intensivsykepleier, og har de siste par årene arbeidet i Utviklingsavdelingen i DIPS.

– Det er en slik entusiasme i organisasjonen for å få ut Arena nå, noe som gir ekstra flotte dager på jobb, melder Sjøborg.

«Vi må koordinere vår innsats godt slik at vi tar de rette beslutningene og gjør de rette justeringene i løsningen vår.»
Annette Hole Sjøborg
Prosjektleder IDA i DIPS.

Endringsråd

– Fordi våre kunder er ulike, og trenger ulik funksjonalitet på plass til ulik tid, ønsker vi i løpet av året å etablere et eget endringsråd som består av ressurser både fra oss og fra kundene i de ulike regionene. Dermed blir det mer oversiktlig, ikke minst for kundene, å se hva slags problemstillinger som er på bordet. Det blir enklere for dem å koordinere eventuelle felles behov, og de kan være med på å gi innspill til hva slags endringer som skal prioriteres inn i ulike versjonene, forklarer Stokland.

En god del funksjonalitet som egentlig skulle komme i versjon 18.1 er flyttet fram til versjon 17.2.2, for å være sikker på at innholdet der er tilstrekkelig til at brukerne slipper å veksle mellom DIPS Classic og DIPS Arena etter å ha innført Arena. Blant annet vil Diakonhjemmet Sykehus og kanskje også Helse Vest gå i pilot med 17.2.2, og trengte derfor noe av funksjonaliteten som var planlagt inn i versjon 18.1, levert allerede nå i juni.

Mange av endringsønskene knytter seg nettopp til det å fjerne eventuelle innhopp i DIPS Classic.

– Nyhetene som kommer i versjon 18.1 er tilpasset Helse Nord, hvor vi vant innsjekk/utsjekk-anbudet i fjor. En del funksjonalitet tilknyttet dette, blant annet en kliniker- og er pasientapp lanseres som planlagt med denne versjonen, forklarer Stokland. Disse appene kan for øvrig tas i bruk umiddelbart, uten at sykehusene har innført DIPS Arena i bred skala.

Leveransene til DIPS Arena er ellers i rute. Versjon 17.2.0 ble levert som planlagt i januar. 17.2.1 kom i mars, 17.2.2 kommer i juni og versjon 18.1 kommer i september.

 

«Fordi våre kunder er ulike, og trenger ulik funksjonalitet på plass til ulik tid, ønsker vi i løpet av året å etablere et eget endringsråd.»
Finn Harald Stokland, produktsjef i DIPS

 

Migreringsalternativer

Internprosjekt DIPS Arenaovergang (IDA) er i gang med å lage en slags bruksanvisning for hvilke alternativer som finnes for migrering av funksjonalitet over fra Classic til Arena. For noen overganger må migreringen enten løses via ren konvertering av data i det man går opp med Arena-versjonen, eller så kan det hele løses med view’ere i Arena mot historiske data i Classic.

Migreringsstrategien skal gi konkrete råd for kundene når de lager sin prosedyre for innføring, enten de velger å kjøre inn alt med en gang, innføre Arena gradvis, eller om de starter med basisfunksjonalitet som er på plass i både DIPS Classic og DIPS Arena og deretter «skrur av» Classic.

– Det er veldig mange veier til mål, og felles for alle er jo at ingen har gjort dette før, sier produktsjefen. Derfor skisseres de ulike alternativene etter beste evne.

Stokland understreker at for noen funksjonsområder hvor det er en kompleksitet på dataene som gjør at flyttingen må foretas som ren konvertering, så skjer det automatisk gjennom et datascript natta før et sykehuset går opp på DIPS Arena.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon