Styrket tillit til e-helse:

Pasientene modnes digitalt

iStock-846388970
TEKST: RUNE BRYNHILDSEN FOTO: ISTOCK / GETTY IMAGES

Økt digital modenhet blant befolkningen, styrket tillit til helsevesen og behandlere, og økt kjennskap og bruk av digitale helsetjenester. Norsk e-helsebarometer 2018 er hyggelig lesning for alle som jobber med e-helse.

Gjennom tre tiår har DIPS vært lokomotivet i digitaliseringen av helse-Norge. Og de tre siste årene har selskapet med den landsomfattende spørreundersøkelsen Norsk e-helsebarometer, tatt pulsen på pasienter og helsepersonells holdninger til – og opplevelser av – et stadig mer gjennomdigitalisert helsevesen.

Årets utgave av Norsk e-helsebarometer – den tredje i rekken av det som er landets mest omfattende kartlegging av holdninger og erfaringer knyttet til pasientbehandling og e-helse i Norge – er stort sett hyggelig lesning for alle som er involvert i norsk helsevesens digitale paradigmeskifte.

«Årets undersøkelse gir et klart svar om at dette går i riktig retning, og at digitaliseringen nå setter tydelige og positive spor i befolkningen.»
Ola Gaute Aas Askheim
Senioranalytiker i Opinio

Høster fruktene

Vi kan trygt fastslå at det norske helsevesenet, og alle private og offentlige aktører som jobber med å utvikle digitale produkter, tjenester og brukervennlighet, nå kan begynne å høste fruktene av dette møysommelige arbeidet. Årets undersøkelse gir et klart svar om at dette går i riktig retning, og at digitaliseringen nå setter tydelige og positive spor i befolkningen. Også helsepersonell blir stadig mer positive, fastslår senioranalytiker Ola Gaute Aas Askheim i Opinion, som har gjennomført Norsk e-helsebarometer på oppdrag fra DIPS.

Her er noen høydepunkter fra undersøkelsen:

  • To av tre nordmenn (68%) har svært høy eller ganske høy tillit til norsk helsevesen. Bare hver tiende nordmann uttrykker lav tillit. Høyest andel med svært høy tillit finner vi i Helse Midt-Norge, og flere menn enn kvinner (13% vs. 9%) gir uttrykk for svært høy tillit.
  • Omkring halvparten (47 %) mener at helsesektoren nå ligger foran eller er på linje med andre offentlige sektorer i digitaliseringsprosessen. Denne andelen har økt siden 2016, mens andelen som mener helsesektoren ligger etter, har gått ned. Likevel; en tredjedel av befolkningen mener fortsatt at helsesektoren henger etter digitalt.
  • Helsepersonell er enda mer positive i synet på digital modenhet. Blant denne gruppen er andelen som mener helsesektoren ligger foran eller på nivå med andre sektorer har økt fra 38 prosent i 2016 til 55 prosent i 2018.
  • Befolkningens kjennskap til den nasjonale nettportalen helsenorge.no øker. Syv av 10 oppgir at de har logget seg inn, og blant disse gir åtte av 10 uttrykk for digital tilgang gjør det enklere å skaffe seg oversikt over egne helseopplysninger.
  • Blant helsepersonell er tre av fire positive til innføring av digitale løsninger. Verdt å merke seg er også at andelen som er ganske eller svært negative har gått ned, fra 14 prosent i 2017 til fem prosent i 2018.
  • To av tre (66 prosent) blant befolkningen ønsker mer digital kommunikasjon med helsevesenet. Menn er i overtall blant gruppen som ikke ønsker mer digital kommunikasjon, mens aldersgruppen 20-34 år er mer positive til økt kontakt via digitale kanaler, sammenlignet med de over 50 eller under 20 år.

DETTE ER NORSK E-HELSEBAROMETER

Norges første og største kartlegging av holdninger og erfaringer knyttet til digitalisering av helsesektoren, pasientinvolvering, og e-helse generelt.

Undersøkelsen ble for første gang gjennomført i 2016, og deretter i 2017, på oppdrag fra DIPS ASA.

Opinion as og Norstat as har i april gjennomført og analysert to separate, kvantitative webundersøkelser. Samlet utgjør disse rapporten «Norsk e-helsebarometer 2018».

Hovedundersøkelsen blant den norske befolkningen omfatter drøyt 2000 respondenter, over 16 år, jevnt fordelt på alle fylker.

Helseundersøkelsen er gjennomført blant 200 helsepersonell (leger, sykepleiere mv.) som jobber med pasientbehandling. Respondentene er jevnt fordelt på de fire helseregionene. Utvalget i helseundersøkelsen er trukket tilfeldig fra et landsrepresentativt panel fra panel.no, men samtlige respondenter jobber i helsesektoren.

Norsk e-helsebarometer offentliggjøres i forbindelse med DIPS Forum i Oslo, 4-6. juni 2018.

«Alle vi som har vært en del av dette langvarige teknologiskiftet, har all grunn til å være stolte.»
Tor Arne Viksjø
Adm. dir. DIPS

Grunn til å være stolte

– Dette er åpenbart positive og svært oppløftende resultater. Den felles troen på at vi skal lykkes med en effektiv digitalisering av helse-Norge er entydig. Og hovedtrendene, når vi leser Norsk e-helsebarometer over tid, sender faktisk et sterkere signal enn enkelttallene, kommenterer administrerende direktør Tor Arne Viksjø i DIPS.

– Det er gledelig at både befolkningen og helsepersonell synes tjenestene er blitt bedre. Flere bruker disse tjenestene, og pasientene føler seg tryggere og mer involvert når de får innsyn. Alle vi som har vært en del av dette langvarige teknologiskiftet, har all grunn til å være stolte, sier han.

– Undersøkelsen sender også underliggende ros til myndighetene og til våre kunder, og til de incentiver som de står bak for å lykkes med digitalisering av helsevesenet, sier Tor Arne Viksjø.

2 AV 3 ØNSKER MER DIGITAL KOMMUNIKASJON MED HELSEVESENET
Ønsker du i større grad enn i dag å ha kontakt med helsevesenet via digitale kanaler, for eksempel ved at du selv har tilgang til din egen pasientjournal?

Skjermbilde 2022-02-11 kl. 13.43.10

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon