Pasientombud - Det går fremover

TEKST: RUNE BRYNHILDSEN FOTO: ISTOCK / GETTY IMAGES

– Muligheten for innsyn er fortsatt for lite kjent i befolkningen, men denne undersøkelsen, og våre brukererfaringer, viser at det går riktig vei, sier pasient- og brukerombud Lisa Refsnes i Sogn og Fjordane.

Gjennom nettportalen vestlandspasienten.no var sykehuspasienter i Helse Vest de første i landet som i 2014 fikk oversikt over timeavtaler, kunne gjør endringer, avbestille og skrive meldinger til sykehuset. Regionens pasientombud rapporterer om positiv velkomst til digitaliseringen.

Ingen negative tilbakemeldinger

– Vi har ikke opplevd negative tilbakemeldinger på muligheten til å gjøre seg kjent med journal på nett. De fleste som kontakter ombudet ønsker vår bistand fordi de er misfornøyd med behandling, eller mener seg utsatt for svikt og urett. For disse pasientene er ofte enkel tilgang til informasjon om egen behandling viktig, sier pasient- og brukerombud Lisa Refsnes i Sogn og Fjordane.

– I forkant av at EPJ ble lansert, ble det uttalt bekymring for om mange pasienter ville kreve retting og sletting av journalopplysninger. Vi har ikke erfart at flere kontakter oss vedrørende feilføring av journal etter at de fikk tilgang til sykehusjournalen på nett, sier hun.

FLEST (4 AV 10) ER ENIG I AT BEHANDLINGSOPPLEGGET BLIR MER EFFEKTIVT.

Er du stort sett enig eller uenig i hver av følgende påstander?
Digitaliseringen av norsk helsevesen fører til at ...

Skjermbilde 2022-02-11 kl. 14.12.17

Pasienten kan overvåke tidsbruk

– Selv om vestlandspasienten.no fremdeles er for lite kjent, ser vi en økning i henvendelser der pasienter er kjent med verktøyet, og har benyttet dette. Dette er gledelig. De fleste henvendelsene til oss gjelder da misnøye med tidsbruken til sykehuset. Pasient melder at de har sjekket journal og at det fremdeles ikke er skrevet epikrise til fastlege, gjort vurdering av bildediagnostikk, eller lignende. Særlig pasienter med langvarig eller kronisk sykdom har gitt utrykk for at enkel tilgang til fortløpende innsyn i journal er viktig for dem, sier hun.

Ombudene har i lengre tid anbefalt at pasienter bør tilbys kopi av henvisninger, epikriser og prøvesvar.

– Jeg mener at vestlandspasienten.no er et godt steg i riktig retning. Og resultatene fra Norsk e-helsebarometer viser at det skjer en digital modning hos pasientene, sier hun.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon