Positiv Arena-start i Førde

To sykepleiere foran PC
Tekst: Oddny J. Johnsen. Foto: Helse Fonna/Marthe Mølstre

Fagområdene Psykisk helsevern og rus i Helse Førde har fått nytt datasystem. 11. januar gikk 16 seksjoner opp med DIPS Arena, og til nå har overgangen gått over all forventning

Tre damer har ledet innføringsprosjektet i Helse Førde

Her er de som har ledet innføringsprosjektet i Helse Førde. Fra venstre prosjektleder Arnhild Støylen, Ida Matilde Johnsen og Sønnøve Ramsfjell.

‒ Det har gått overraskende bra, sier lokal prosjektleder i DIPS Arena, Arnhild Støylen, når hun skal beskrive ukene etter oppstart.

‒ Postpersonell sier at dette går veldig greit – de liker det de ser. Også behandlerne er positive, men de ønsker å optimalisere arbeidsprosessene for å kunne jobbe smartere og mer effektivt – dele skjerm og så videre. Noen skal flytte i nybygg, og ikke alle har tilgang til dobbel skjerm ennå. I fokus nå er behandlingsplan i DIPS Arena, og hvordan bruke den. Jeg tenker at den er viktig for arbeidet framover, og det ligger også litt organisasjonsutvikling i den prosessen.

Store endringer

Helse Førde er det minste foretaket i Helse Vest. De tre fagområdene, Voksenpsykiatri, Barne- og ungdomspsykiatri og Rus som nå bruker DIPS Arena, består av 16 seksjoner fordelt på fem lokasjoner: Nordfjordeid, Sogndal, Tronvik, Florø og Førde. Totalt er det 480 rundt ansatte som har byttet datasystem.

‒ Samtidig pågår det en større omorganisering knyttet etablering av psykosepost og trygghetspost. Derfor er her flere ting som skal på plass samtidig ‒ slik det som regel alltid er, forteller prosjektlederen.

Hun forteller at de alle har hatt en positiv tilnærmelse til overgangen, men at det har vært en del usikkerhet før oppstart. Både på basisfunksjonalitet, men spesielt på den nye og digitale vedtaksmodulen.

‒ Vi kjenner DIPS Arena ganske godt, men vedtaksmodulen er ny for oss i Helse Vest også. Så vi har vært veldig spent på hvordan denne blir mottatt.

Ny arbeidsprosess

I oktober i fjor viste prosjektlederen den til en overlege for å få innspill. Responsen derfra var positiv.

‒ Vedkommende sa at dette kan bli veldig bra. Modulen er mer oversiktlig, og det er lettere å klikke seg inn i den. Den erfaringa står. Etter hvert som alle har blitt tryggere på de mer grunnleggende tingene i Arena, vil jeg tro at vi også får mer spørsmål knyttet til vedtaksmodulen. Utfordringer kommer gjerne når pasienter skal avsluttes, flyttes eller du må gjøre andre og mer kompliserte endringer i systemet.

Hastevedtak er utført og registrert i Classic tidligere av lege, men postpersonell har ikke registrert hastevedtak elektronisk tidligere. For disse kommer DIPS Arena dermed en helt ny arbeidsprosess.

‒ Vi har først bestemt oss for å først ta inn Arena, og så få hastevedtak med når de blir trygge på basisen. Det er viktig å ta ting i et tempo sånn at alle klarer å fordøye det, sier Støylen.

Antallet feilmeldinger er foreløpig ikke så stort, og noe av det som kommer er meldt tidligere fra ODA (hovedprosjektet Overgang til DIPS Arena i Helse Vest) og fra Helse Bergen som har vært i drift siden 16. november 2020.  Dette er allerede i retting, men det tikker selvsagt jevnt og trutt inn saker som oppdages underveis. Det kan være feil, endringsønsker eller innspill til opplæring. Det brukerne så langt har trengt mest hjelp til ved oppstart er tilganger.

«I tillegg ser vi hvor vesentlig det er at alle har tatt e-læringskurset vi ber dem om å ta FØR de kommer på webopplæring i DIPS Arena. »
Arnhild Støylen
Prosjektleder ODA i Helse Førde

På grunn av pandemien har hele innføringsprosjektet gått via web, og pandemien ga også en del ekstra utfordringer knyttet til beredskap og direkte støtte.

‒ Vi fikk lov å gå ut på akuttpost de første dagene etter oppstart, og fikk også støtte poliklinikk og serviceseksjonen med fysisk oppmøte. Ellers har vi kun fått bistå via videomøter, sier Støylen.

‒ Jeg må også få lov å skryte av superbrukernettverket! I august i fjor hadde vi ikke en eneste en. Halvannen måned senere satt vi med 43 som hadde meldt seg. Flere av dem er også superbrukere på andre systemer, og vet hva som skal til.

‒ Underveis har vi erfart at det er brukere som har noe begrenset dataerfaring og erfaring med bruk av digitale verktøy. I tillegg ser vi hvor vesentlig det er at alle har tatt e-læringskurset vi ber dem om å ta FØR de kommer på webopplæring i DIPS Arena. Kommer du på kurs uten å ha sett noe som helst av DIPS Arena fra før, da kan brukerene bli litt overvelda og man kan lett bli stresset under selve opplæringen, påpeker Støylen.

 
 
IMG_65661

God stemning i beredskapsrommet ved Helse Førde. Bak til venstre sitter lokal prosjektdeltaker Ida Matilde Johnsen, og på motsatt side DIPS-konsulentene Jan Lorentzen, Eivind Stormo og Wenche Vigorelli.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon