Stor interesse for kliniker-app

Naeem-Zahid_-3
Tekst og foto: Oddny J. Johnsen.

DIPS + Telenor = sant, og partnerskapet bærer allerede frukter i form av en app. Mange sykehus har meldt seg og vil teste kliniker-appen som lanseres til høsten. Tidligere kirurg, Naeem Zahid, er blant de som har ventet lenge på denne milepælen.

Forventning

– Klinikerne ser at dette er noe de vil ha nytte av. Da er det mye enklere å innføre et nytt system, sier Frafjord.85 prosent av klinikerne ved norske sykehus kan fra høsten få «DIPS i lomma». Appen gir deg mulighet til å slå opp i DIPS-journalen fra en smarttelefon og fungerer like godt mot DIPS Classic som DIPS Arena.

– Dette kommer til å bidra til en massiv forenkling av sykehushverdagen. Da jeg selv jobbet som lege i sykehus anslo jeg at jeg gikk bortimot 20.000 skritt på jobb hver dag, svært mange av dem mellom pasient og vaktrom for å hente informasjon fra journalen via stasjonære PC-er, forteller senior forretningsutvikler Naeem Zahid i Telenor. Han er tidligere lege og kirurg, han har en doktorgrad i folkehelse og i tillegg litt økonomifag fra det prestisjetunge franske universitetet INSEAD.

 

Verktøy som frigjør tid

Zahid er brennende opptatt av at leger og sykepleiere må få så gode elektroniske verktøy at de kan bruke mest mulig på pasienten. Det er derfor han er så entusiastisk for å være en del av laget som nå kan levere DIPS på mobilen. Har sykehuset DIPS-journal, så kan appen hente den fram.

– Skulle en pasient vise seg å ha et spørsmål til meg under visitten, hendte det rett som det var at jeg måtte gå tilbake til vaktrommet for å finne svar. Av og til hadde pasienten til og med oppfølgingsspørsmål – og jeg måtte tilbake igjen! Tenk deg noe så tungvint! utbryter han. Nå er han glad og stolt på Telenors og DIPS sine vegne fordi at appen er på plass. Han har allerede navigert seg rundt i dummy-versjonen og liker den godt.

– Den første versjonen vi legger ut nå i høst er en «read only»-versjon, påpeker markedssjef Karl Arne Jespersen i DIPS. I oppgraderingen som er planlagt over nyttår 2019, kan du ta i bruk resten av telefonen for å jobbe i journalen. Du kan diktere journalnotater direkte inn, lage et lite notat på ting du skal sjekke for en pasient, eller ta bilder med appen. For eksempel av sår eller hudforandringer hos pasienten, eller av medisinsk utstyr på sengekanten. Appen kan selv tolke bilder av medisinsk utstyr og registrerer inn for eksempel blodtrykk og puls i journalen.

Mest av alt gleder klinikerne seg til å slippe å registrere den samme informasjonen flere ganger. Enhetsleder i Akuttmottaket, Tord Kjesbu, forventer at pasientsikkerheten øker ved at journalsystemet er i stand til å gjenbruke og dele informasjon. Han gleder seg til å slippe å registrere samme informasjon flere ganger, slik tilfellet er i dag.

Tidsmessig er det planlagt at psykisk helse går opp på Arena i november i år. Somatikken følger i mars neste år. Behandlingsplan er det siste som tas inn for hele sykehuset samtidig. Det skjer i mai 2019.

– Jeg ser hvordan Arena-plattformen er bygget for fremtiden. Hvordan den er åpen i programmeringen og dermed skapt for kommunikasjon med andre systemer både internt på sykehuset og med de andre nivåene i helsetjenesten. Den største utfordringen og samtidig den største muligheten i Helse-Norge ligger i økt samhandling mellom de ulike nivåene, påpeker Frafjord.

– Det å tro at bare ett system eller én løsning skal gi denne samhandlingen, går ikke. Vi har veldig trua på dette konseptet.

«Det å kunne slå opp i journalen mens du er sammen med pasienten, vil forenkle noe enormt.»
Naeem Zahid
Telenor
Naeem-Zahid_-3

VIKTIG VERKTØY: Tidligere lege og kirurg Naeem Zahid jobber nå som forretningsutvikler i Telenor, og mener den nye DIPS-appen som gir tilgang til pasientjournalen fra en smarttelefon, vil bidra til en massiv forenkling av arbeidshverdagen på sykehusene.

Viktig start med lesetilgang

DIPS har likevel valgt å starte med en versjon som bare er et oppslagsverk, nettopp på grunn av det Zahid forteller. Behovet for et slikt praktisk verktøy ute i sykehushverdagen er skrikende.

– Bare det å kunne slå opp i journalen mens du er sammen med pasienten, vil forenkle noe enormt. Etter hvert når resten av funksjonaliteten som DIPS har utviklet er tilgjengelig, kan du i prinsippet nesten gjøre deg ferdig med «papirarbeidet» fortløpende under visitten. Det vil gjøre det raskere å gjennomføre papirarbeidet etter visitten, og vil også øke pasientsikkerheten, sier Zahid.

– Hvordan det?

– Det er alltid en risiko for å blande sammen informasjon eller at den blir unøyaktig når du skal oppsummere en hel runde med pasienter, kontra å kunne notere fortløpende for en og en, mener han.

Ellers når det gjelder sikkerhet er han overhodet ikke bekymret for at journalinformasjon blir tilgjengelig for uvedkommende gjennom appen.

– Sikkerhetsløsningene er de beste. Sammenliknet med hvordan det var da pasientjournalene lå på papir er det tatt kvantesprang for sikkerheten! mener Zahid.

Tilpasses kundene

Hvert sykehus kan være med på å regulere på hvilke telefoner og ikke minst når og hvor de ulike klinikerne skal kunne ha tilgang til DIPS-journalen. Zahid viser fram Telenors Smartansatt-app hvor DIPS-journalen skal inn i versjonen som tilbys sykehus. Her kan man gi ansatte ulike tilganger ut fra en samlet sikkerhetsvurdering.

– Tre forhold er avgjørende for informasjonssikkerheten i et sykehus. Det er at informasjonen er korrekt, at den er konfidensiell og at den er tilgjengelig. Tilgjengelighet til informasjon er ett av de store problemene. Det er et paradoks at vi ikke før har klart å utnytte det faktum at nær sagt samtlige av oss er nærmest limt til en liten datamaskin – smarttelefonen – nær sagt 24 timer i døgnet. Sykehuset er det siste stedet hvor vi ennå har liten nytte av en smarttelefon, men det blir å endre seg raskt nå, mener senior forretningsutvikleren.

DIPS-appen lanseres i forbindelse med at DIPS legger ut Arena versjon 18.1 i september 2018.

– Telenor ønsker å bidra til at leger og sykepleiere får mer tid med pasientene. Ved å ta i bruk mobile løsninger kan helsepersonell kunne dokumentere og gjøre oppslag fra mobilen. Vårt bidrag er å levere mobil infrastruktur, mobiltelefoner og legge til rette for sikker distribusjon av data, forteller Ove Fredheim, leder for Telenors bedriftsdivisjon.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon