Tilpasser DIPS Arena tett på brukeren

Sykepleiere ved skjerm_uskarp-1
Tekst: Oddny J. Johnsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Her er de som allerede får ta fatt på fremtidens utviklingsmuligheter i DIPS Arena. Konsulentavdelingen kan levere nyttige applikasjoner raskt, enkelt og uavhengig av Arena-versjon. For eksempel leverte de Covid-19-applikasjonen på 11 dager.

Bjørn Næss1

Bjørn Næss leder teamet Bifrost og den nye DIPS-satsingen. Denne seksjonen jobber utelukkende med modellering og utvikling av ulike typer applikasjoner i DIPS Arena, basert på hva sluttbrukeren melder inn av behov og ideer.

‒ Du kan godt kalle det for selve drømmejobben. Det er artig å få lov å by på alt det gode i DIPS Arena, erklærer Bjørn Næss, som siden april i år har vært seksjonsleder for Bifrost. En satsing DIPS nå gjør for å raskest mulig gi brukerne tilgang til all den nye funksjonaliteten som DIPS Arena fører med seg.

Det startet med Diakonhjemmet sykehus som var første sykehus som tok hele Arena i bruk, og så vil både teamet og oppgavene vokse etter hvert som den nye generasjonen pasientjournalsystem breddes ut. Bifrost er allerede i kontakt med både Helse Vest, Helse Nord, Oslo Universitetssykehus og Lovisenberg diakonale sykehus.

‒ Ønsket er å komme tettere på sluttbrukerne, og få snakke direkte med dem for å avdekke behov som kan omsettes til funksjonelle løsninger i DIPS Arena. Det handler om å lage muligheter i et kjørende system som kan tas i bruk umiddelbart, forklarer Næss.

 

Rask installasjon

Applikasjonene som lages, blir spesielt tilpasset kunden og sluttbrukeren, og en betydelig fordel er at de er versjonsuavhengige og kan installeres umiddelbart og uavhengig av oppgraderinger på hele DIPS Arena. Et eksempel på en slik applikasjon er den mye omtalte Covid-19-applikasjonen, som denne gjengen i DIPS fikk ideen til da Norge stengte. Applikasjonen var ferdig testet og i produksjon på Diakonhjemmet sykehus 11 dager senere.

Hele poenget med de nye applikasjonene er å forenkle arbeidsflyten ute hos kunden, og at de er egnet både til behandlingsstøtte, rapportering og gjenbruk.

«Vi kan ta informasjon som tidligere kun ble lagret som fritekst, strukturere den og lage funksjonalitet som forenkler arbeidet for klinikerne både når informasjon skal registreres og presenteres»

 

Bjørn Næss, DIPS

‒ Mange av de tingene vi lager vil kunne brukes hos mange ulike kunder, mens andre ting igjen vil være så spesifikke at de kun er nyttige for en spesifikk faggruppe hos en enkelt kunde, sier Bjørn Næss.

‒ For eksempel kan vi ta informasjon som tidligere kun ble lagret som fritekst, strukturere den og lage funksjonalitet som forenkler arbeidet for klinikerne både når informasjon skal registreres og presenteres, forklarer han.

 

Behandlingsstøtte og gjenbruk

Mulighetene for hva slags fagjournaler eller applikasjoner som kan utvikles i Arena er tilnærmet uendelige. Mange kunder har laget seg større og mindre verktøy utenfor den elektroniske pasientjournalen, som DIPS ser at de relativt enkelt kan lage gjennom Arena.

‒ DIPS Arena er utviklet for å være konfigurerbart, og det følger med en del verktøy for å gjøre dette. Når vi drar ut, ønsker vi å være veldig styrt av brukerens behov, og vi forsøker å bidra med å spre og dele kompetanse til kundene. Vi mener vi lykkes best når dialogen er så god at vi både gir og får kompetanse og ferdigheter. Vi har kalt teamet for Bifrost fordi vi ønsker å operere som en bro mellom brukere og DIPS. Vi i Bifrost har både klinisk og teknisk kompetanse, men det vi kanskje er aller best til er å kombinere denne kompetansen, slik at det blir enklere for kunden å bestille mer presist det brukerne trenger.

Næss forklarer at det å være ute, høre hva som er problemet og så forme en løsning sammen med sluttbrukeren ‒ modningstiden mellom meldt behov og idé til løsning ‒ er det som krever tid. Selve den praktiske jobben kan være alt fra bittesmå tilpasninger som er gjort på en halvtime, til ting som krever noen timer eller noen dagers arbeid.

‒ Hvis ting er så store at det tar lengre tid, går vi over til et vanlig produktutviklingsmodus, hvor vi kan hjelpe andre utviklerteam i DIPS til å bedre forstå hva akkurat denne kunden trenger, forklarer Næss. Selv har han utdanning både som fysioterapeut og sivilingeniør ved siden av en årrekke med erfaring gjennom DIPS. Hørthe jobbet som sykepleier før han begynte å tilrettelegge DIPS for klinikere.

‒ Nå er vi i en rekrutteringsfase for å utvide teamet både med interne og eksterne ressurser,

 
 
Dame foran PC med DIPS

Med DIPS Arena kommer muligheter til å lage nye applikasjoner tett på sluttbrukeren, som kan forenkle arbeidet. En egen seksjon i DIPS er opprettet for å lage slike raskt og enkelt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon