Utstillingsvinduet

20180427-Anders-Mohn-Frafjord-og-Tord-Kjesbu-1-kopi
Publiseringsdato: 14.06.20. Tekst og foto: Oddny J. Johnsen.

Innen mai 2019 vil Diakonhjemmet ha tatt i bruk DIPS Arena som pasientjournal over hele sykehuset. Både DIPS og sykehusdirektør Anders Mohn Frafjord håper å gjøre Diakonhjemmet Sykehus til et utstillingsvindu for fremtidens EPJ-løsning.

Anders-Mohn-Frafjord-1

PILOTSYKEHUS: Sykehusdirektør Anders Mohn Frafjord viser fram den japanske hagen som ligger midt i sykehuset. Om ett år fra nå skal hele sykehuset kunne være utstillingsvindu for morgendagens pasientjournalløsning: DIPS Arena.

 

I juni neste år vil det nye journalsystemet være i drift ved hele sykehuset, og både DIPS og Diakonhjemmet vil ha gjort seg noen erfaringer som vil være viktige for alle andre som på et eller annet tidspunkt oppgraderer fra DIPS Classic til DIPS Arena.

– Diakonhjemmet har stor tro på DIPS Arena?

– Ja, vi gjør ikke dette for å være grei med noen, humrer sykehusdirektør Anders Mohn Frafjord.

– Vel er vi ideelle og diakonale og skal ta oss av de som ikke har det så bra, men det er så avgjort IKKE årsaken til at vi går i gang med Arena! Det kan du sitere meg på! Sykehusdirektøren ler hjertelig. Forventningen til Arena er betydelig på hele sykehuset.

Gjennom sykehusets forprosjekt har mange fått et innblikk i hva den nye generasjonen pasientjournal kan by på. Det ryktes at en av klinikergruppene ble så begeistret at de nektet å forlate møterommet før de fikk mer konkrete løfter om når systemet kunne være på plass.

– Vi har hatt et grundig forprosjekt før vi fattet beslutning om å gå i gang. I den prosessen hadde vi 16 arbeidsmøter med klinikken, hvor vi fikk verdifulle tilbakemeldinger, forteller Frafjord.

20180427-Anders-Mohn-Frafjord-og-Tord-Kjesbu-1-kopi
FORENKLING: Anders Mohn Frafjord sammen med enhetsleder på Akuttmottaket Tord Kjesbu. Begge gleder seg til en sykehushverdag hvor EPJ-systemet forenkler og ikke kompliserer arbeidsflyten.

Deler risiko

Han er svært klar over risikoen ved å være førstemann ut.

– Vi har heldigvis et veldig godt og krevende styre, som ikke tok lett på denne beslutningen. Vi hadde et eget styremøte hvor styrets medlemmer måtte få kjenne på at dette var viktig for DIPS også.

Diakonhjemmet Sykehus og DIPS har derfor gjort en unik avtale.

– Vi deler på risiko, og vi deler på kostnadene. DIPS må forplikte seg på å komme inn med det beste de har og at risikoen er delt. Det betyr blant annet at vi ikke må ta hele støyten om alt skjærer seg. Dette er et så viktig prosjekt for begge parter at det er innlysende at vi gjør dette i fellesskap, sier Frafjord. Mye av det som utvikles i dette prosjektet, for eksempel brukermanualer, vil kunne gjenbrukes av andre.

Frafjord tror ikke det var vesentlig for avtalen at Diakonhjemmet fortsatt er en av eierne i DIPS.

– Nei, de hadde mange andre kandidater. DIPS har selv fremhevet den lange relasjonen til oss som bruker. Så er det to særskilte forhold som nok spiller inn. Det at vi har en egen DIPS-forvaltning som er veldig tett på brukerne og på DIPS, tror jeg var viktig for at DIPS også valgte oss. Dessuten har vi en størrelse som gjør det mulig å ta i bruk alt med en gang. De største helseforetakene i dag er veldig komplekse. Hos oss, som en mellomstor aktør, men samtidig med alle vesentlige funksjoner, kunne vi få inn både psykisk helse, somatikk og akuttmottak, og få rullet ut helheten i løsningen mye fortere.

«Vi har en størrelse som gjør det mulig å ta i bruk alt med en gang.»
Anders Mohn Frafjord
Adm. dir. Diakonhjemmet Sykehus
Diakonhjemmet-prosjektgruppe-2

PROSJEKTGRUPPE: Her er de ledende IKT-ressursene fra Diakonhjemmet og DIPS som sammen skal ta DIPS Arena inn på Diakonhjemmet Sykehus. Fra venstre: Lasse Andreassen (avdelingssjef fag, kvalitet og IKT), Siv Marie Lien (seniorrådgiver DIPS), Annette Hole Sjøborg (prosjektleder DIPS), Camilla Ruud (rådgiver klinisk IKT, DIPS-forvaltning), Anne Nørsett Groussard (rådgiver klinisk IKT, DIPS-forvaltning), Kristin Kopland (enhetsleder klinisk IKT) og Vibeke Dalberg (IKT-rådgiver).

20 kursdager

Rundt 1400 brukere skal læres opp. Den største endringen i DIPS Arena er brukergrensesnittet, og en del av Arena-modulene vil påvirke arbeidsprosessene i sykehuset. Derfor er det viktig for Diakonhjemmet at alle berørte ansatte tar de nødvendige kursene tilpasset sin funksjon i sykehuset.

Opplæringsbehovet vil variere ut fra hvilken rolle den enkelte har, men innføringsprosjektet setter opp i alt 69 korte kurs for ansatte i psykisk helse, og tilsvarende 121 korte kurs for de som jobber innen somatikken.

Opplæringsperioden er intensiv. Hver av kursseriene kjøres innenfor en tidslomme på 20 dager, og blir en kombinasjon av klasseromsundervisning, e-læring, auditorieforedrag, mobil helpdesk og testing/undervisning i faggrupper.

Diakonhjemmet_-1

Diakonhjemmet Sykehus har 1400 brukere som i løpet av ett år skal få DIPS Arena som nytt arbeidsverktøy.

 

Forventning

– Klinikerne ser at dette er noe de vil ha nytte av. Da er det mye enklere å innføre et nytt system, sier Frafjord.

Mest av alt gleder klinikerne seg til å slippe å registrere den samme informasjonen flere ganger. Enhetsleder i Akuttmottaket, Tord Kjesbu, forventer at pasientsikkerheten øker ved at journalsystemet er i stand til å gjenbruke og dele informasjon. Han gleder seg til å slippe å registrere samme informasjon flere ganger, slik tilfellet er i dag.

Tidsmessig er det planlagt at psykisk helse går opp på Arena i november i år. Somatikken følger i mars neste år. Behandlingsplan er det siste som tas inn for hele sykehuset samtidig. Det skjer i mai 2019.

– Jeg ser hvordan Arena-plattformen er bygget for fremtiden. Hvordan den er åpen i programmeringen og dermed skapt for kommunikasjon med andre systemer både internt på sykehuset og med de andre nivåene i helsetjenesten. Den største utfordringen og samtidig den største muligheten i Helse-Norge ligger i økt samhandling mellom de ulike nivåene, påpeker Frafjord.

– Det å tro at bare ett system eller én løsning skal gi denne samhandlingen, går ikke. Vi har veldig trua på dette konseptet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon