Første heldigitale Arena-overgang

Lovisenberg-Diakonale-Sykehus-4-1
Tekst: Oddny J. Johnsen. Foto: Helse Nord

‒ Snu deg og se deg tilbake, svarer Anne Fiskaa til de som sier ting ikke går fort nok fram. Fagsjefen for Klinisk IKT ved Lovisenberg sykehus har jobbet med å utvikle nye verktøy for helsetjenesten nesten hele karrieren.

Anne Fiskaa

Med DIPS Arena i mål på Lovisenberg sykehus, har Anne Fiskaa vært med på alle oppgraderinger med DIPS helt tilbake til midten av 80-tallet.

Anne Fiskaa blir pensjonist i løpet av høsten 2021. Arena-innføring ved Lovisenberg Sykehus, er punktum i yrkeskarrieren. 9. mai er Lovisenberg Diakonale Sykehus oppe på DIPS Arena.

Med Arena i mål, har hun vært med på alle oppgraderinger med DIPS helt tilbake til midten av 80-tallet. Diakonhjemmet Sykehus var et av landets første til å ta programvaren i bruk, og her var Anne leder på kirurgisk avdeling. Sykepleieren har aldri vært redd for verken utvikling eller utfordringer og har brukt mye av karrieren på å forbedre helsetjenestene.

TIDLIGERE ROLLER: Anestesisykepleier intensiv Ullevål sykehus, leder Intensiv Diakonhjemmet sykehus, sjef kirurgisk avdeling Diakonhjemmet sykehus, Seniorkonsulent Deloitte, Seniorkonsulent OUS, samhandling

Anestesisykepleier
‒ Jeg bestemte meg tidlig for å bli sykepleier, fordi det var et praktisk yrke med stor aktivitet som ville kreve mye av meg!

Ved Ullevål sykehus i 1975 kunne hun ikle seg blå kjole, hvitt belte og hvit hette. Her tok hun også videreutdanning i anestesisykepleie.

‒ Jeg trivdes godt. Yrket var like fasinerende og spennende som jeg hadde drømt om.

Så fikk hun spørsmål fra Diakonhjemmet sykehus om hun ville være med på å bygge opp intensivavdelingen der, hvor hun også ble avdelingssykepleier.

‒ Dette er en av de mest morsomme jobbene jeg har hatt! Jeg fikk jobbe tett på medarbeiderne, og bidra til kvalitativ pasientbehandling i sykehuset og utvikle gode arbeidsprosesser for personalet. I dette lå også å implementere elektronisk pasientjournal i samarbeid med gode medarbeidere i DIPS. Et glimrende verktøy for å forbedre og effektivisere arbeidsprosesser!

Mens hun nå sammen med sine kolleger på Lovisenberg tilrettelegger Arenas nye operasjonsplanleggingsmodul for sykehuset, husker hun tilbake på hvordan hun allerede på 80-tallet deltok i å forbedre rutinene for operasjonsplanlegging.

Alltid utvikling

‒ Etter 18 år på Diakonhjemmet ville jeg lære noe annet, jeg ville ut i det private næringsliv og begynte å jobbe i Deloitte. Samtidig med dette gjorde DIPS og Deloitte sin avtale om samarbeid. Dermed fikk jeg jobbe med DIPS-prosjekter rundt i hele Norges land.

Hun husker hvordan den første store overgangen i DIPS handlet om endre plattform fra dos til Windows. Deretter handlet det om å få hentet papirjournalene fram fra arkivrom, -skap og behandlerskuffer, og gjøre de tilgjengelig elektronisk. Hun var med da Sykehuset Østfold, etter modell fra Arendal sykehus, startet med EPJ.

‒ Dette var en enorm overgang ‒ spesielt for psykiatrien, sier hun og minner om at DIPS har ført til stor utvikling gjennom mange år i helsevesenet. Protokoller, timebøker, permer med oppgjør og vedtaksoversikter på papir ble fjernet til stor angst for kontortjenesten. Nå var alt å finne i DIPS.

I Helse Vest fikk hun være med da de standardiserte bruken av DIPS, og samlet hele det regionale helseforetaket i én database. Hun har rett og slett vært «på riktig sted til riktig tid» gjennom hele DIPS-historien og har vært direkte involvert i noen av de mest vesentlige milepælene.

 
 

Lovisenberg sykehus har tatt i bruk DIPS Arena for ansatte innen Psykisk Helse. 9. mai skal alle de somatiske avdelingene få oppgradert pasientjournalsystem.

 

Mer samhandling

‒ Digitalisering betyr egentlig deling av informasjon. Det å være pasient er krevende i et helsevesen preget av «hull», hvor du selv er nødt til å bistå for å overføre korrekt og nødvendig informasjon fra ett sted til et annet. Vi i helsetjenesten er nødt til å gi hverandre informasjon på en enklere måte. Det er viktig for god pasientbehandling og for å oppnå gode pasientforløp.

For Anne Fiskaa er det blant annet dette DIPS Arena handler om. En ny plattform som inviterer til utstrakt samhandling mellom systemer som utveksler informasjon.

Når Anne Fiskaa setter ord på karrieren sin og den digitale utviklingen i helsetjenesten innser hun at hun har rukket over svært mye.

‒ Hva sier du til alle de som synes utviklingen går for sakte ­‒ nettopp i helsetjenesten?

‒ Snu deg og se ti år tilbake, sier jeg da. Men jeg er enig i at det har gått tregt, og det er fordi man ikke så nasjonale løsninger som viktig faktor da utviklingen startet. Først etter år 2000 så man hvor viktig det ble med nasjonale føringer for å se alt mer samlet, og for å gi et bedre tilbud til befolkningen. Så kan ikke det som skjer av teknologisk tempo i helsevesenet sammenliknes med vårt private liv, hvor utviklingen raser av sted. Med fokus på pasientsikkerhet og personvern, vil noen ting gå tregere i helsesektoren. Vi må være opptatt av sikkerhet

‒ Hvor er vi hvis du ser ti år fram i tid?

‒ Da har vi på plass integrasjoner og elektronisk samhandling og samspill. Etter hvert får vi flere innsynsløsninger og muligheter som gjør det enklere for brukere å finne en mer helhetlig informasjon.

Hun forventer at DIPS Arena klarer å møte en stadig raskere digital utvikling.

‒ Jo færre hovedsystem et sykehus trenger – jo bedre er det. DIPS må hele tiden jobbe for å gjøre tilgjengelig mest mulig informasjon via Arena, og skape smidige arbeidsflater. Jeg forventer også støtte for mer mobilitet i arbeidsprosessene.

 

Somatikken opp i mai

Lovisenberg startet sitt Arena-prosjekt sist høst og alle DIPS brukere ved Psykisk helse og rus tok i bruk DIPS Arena i vinter. 9. mai skal hele den somatiske delen av sykehuset ta systemet i bruk.

Totalt sett mener hun innføringen så langt har gått etter plan.

‒ Det har vært noen feil og litt ytelsestrøbbel, men ut fra vanlige erfaringer så vil jeg si at det i sum har gått bra, og at brukerne har tatt imot Arena på en god måte.

Hun mener det er naturlig at de som går i gang med DIPS Arena nå, finner ting som kan og bør forbedres, siden programvaren fortsatt har relativt få brukere.

‒ Når det er sagt var det mye mer krevende å ta inn DIPS Classic i sin tid. Nå er det tross alt den samme logikken vi jobber i, og siden vi ikke har gjort noe særlig konvertering er det færre feil i datagrunnlaget. Å gå opp på DIPS Arena må planlegges som et bytte av et system fordi det er så annerledes brukergrensesnitt, men vi slipper konverteringsfeil som du normalt har ved systembytter. I tillegg kan Classic benyttes som en «nødutgang» om ting går galt.

«Det er en kjempefordel for Lovisenberg sykehus at det er skapt engasjement hos så mange brukere. De kommer til å være viktige spydspisser i videre utviklingen av DIPS Arena ved sykehuset og også i samarbeid med DIPS.»

 

Anne Fiskaa

Lovisenberg har valgt å engasjere mange fra klinikken under planlegging, forberedelser og innføring. I det hele tatt klinger stor «brukerinvolvering» godt i ørene til den erfarne prosjektlederen. Det handler om å la dyktige fagfolk som jobber ved sykehuset selv definere hvordan DIPS Arena skal tilpasses og brukes her, disse lærer opp instruktører som igjen har lært opp brukere.

‒ Det er en kjempefordel for Lovisenberg sykehus at det er skapt engasjement hos så mange brukere. De kommer til å være viktige spydspisser i videre utviklingen av DIPS Arena ved sykehuset og også i samarbeid med DIPS.

Så har det vært en helt ny utfordring for alle å kjøre et slikt prosjekt under en pandemi. Anne synes det har gått overraskende greit, takket være dyktige prosjektdeltagere. Men savnet av den uformelle dialogen underveis som kan løse opp problemstillinger er stor. Slik har stikkordene faste milepæler, fleksibilitet og tilrettelegging vært viktigere denne gangen enn noen gang før.

‒ Du må ha gode planer, de trenger ikke være så detaljrike men det viktigste i dem er å holde alle større milepæler. Så er det viktig å tilrettelegge for de som skal gjøre jobben. At prosjektlokaler er tilgjengelig, og at riktige ressurser er på plass slik at prosjektmedarbeiderne får jobbet effektivt. Så må du følge opp og sikre at avklaringer blir gjort raskt. Og så må du være tilgjengelig, lyder rådene fra den erfarne prosjektlederen.

 

Forventer mer

‒ I de første prosjektene mine var det folk som ikke hadde brukt data før, og som plutselig skulle mestre IKT. Det var ikke bare enkelt. Folk valgte til og med å slutte i jobben sin istedenfor å lære seg data. Nå opplever jeg at brukerne er veldig fremoverlente. De vil gjerne ha tak i nye verktøy og introduseres for mer effektive arbeidsmetoder. Forventningsstyring har faktisk blitt en viktig faktor i dette prosjektet. Vi møter et mye mer krevende publikum enn før, både blant våre brukere og pasientene.

Brukerne må forberedes på at overgangen til Arena ikke vil gi mye ny funksjonalitet, men at systemet vil gi en grunnmur for videre utvikling for mobile løsninger, letter integrasjoner med andre systemer og videre digital utvikling. Å «flytte ut» av Classic kan beskrives som en stappfull enebolig der det heller ikke er mulig å lage flere påbygg. Med DIPS Arena har sykehuset fått verktøyet som skal kunne utvikle både sykehuset og helsetjenesten videre.

‒ Vi får ikke alt i dag. Vi må ta ting steg for steg. Det blir en spennende utvikling, konkluderer Anne Fiskaa.

 
 

Prosjektgrupper i gang med å tilrettelegge DIPS Arena for bruk ved Lovisenberg sykehus.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon