Veien til DIPS Arena på mobilen

To sykepleiere med mobil i alleen på Ahus

DIPS Arena på mobil lar legene registrere eller sjekke opplysninger i pasientjournalen via mobiltelefonen ‒ uansett hvor de befinner seg. Veien til produktet som av leger blir omtalt som «paradigmeskifte», har vært spennende og lærerik.

Publisert: 01.10.22 Tekst: Oddny J. Johnsen Foto: Marthe Mølstre og DIPS

I dag er mobilappene i bruk i Helse-Nord, der de breddes ut fortløpende til flere brukere. I tillegg starter Helse-Vest en utprøvingsperiode nå i høst, mens Oslo universitetssykehus, og de private sykehusene Diakonhjemmet og Lovisenberg i Oslo jobber med planene for å starte utprøving av Arena på mobiltelefonen.


Ansvarlig for mobilutvikling i DIPS, Tore Mørkved, innrømmer at utviklerne har sterke følelser for produktet og den forskjellen de kan utgjøre for brukerne på sykehuset.
‒ I evalueringsmøte med klinikere fra Nordlandssykehuset fikk vi tilbakemeldinger som «paradigmeskifte for oss klinikere» og «mobilen med denne løsningen får dere ikke ta i fra oss». Det varmer et utviklerhjerte å få slike tilbakemeldinger, og motiverer til videre arbeid, sier Mørkved.

 

Tore Mørkved
Foto: Ansvarlig for mobilsatsningen i DIPS, Tore Mørkved. 

 

Med mobilappen på plass har DIPS Arena nå egne versjoner for tre flater: vanlig PC/skrivebord, tavle (DIPS Wall) og mobil (Arena Mobil)

 

Med DIPS på mobilen kan helsepersonell bruke mobilen til å gjøre oppslag i sengepost-listen, se og motta lab-svar og få tilgang til relevante data fra pasientjournalen.

Vil supplere PC-versjonen


Mobilappen er et selvstendig produkt som ikke skal erstatte, men supplere PC-versjonen av DIPS Arena.
‒ DIPS Arena på mobilen skal kun være en støtte for desktop-versjonen. Vi ser ikke for oss noe scenario hvor datamaskinen blir overflødig for behandlerne. En elektronisk pasientjournal er et veldig avansert verktøy som dekker veldig mange brukergrupper. En mobilapp vil aldri erstatte den dype oversikten og det utfyllende arbeidet som du får gjøre med PC-skjerm og -tastatur. Men mobile apper vil fjerne tidstyver og la behandlerne jobbe smartere, forklarer Mørkved. Han har ledet mobilapp-utviklingen i DIPS siden 2018.

‒ Mobilapp-utviklingen vår fikk en kickstart gjennom anbudet vi vant i Helse Nord. Vår nordligste helseregion hadde et ønske om mobile applikasjoner og løsninger for innsjekk/utsjekk, forteller Mørkved.

DIPS hadde tjuvstartet med apputvikling før dette. Allerede i 2017 hadde DIPS laget den første prototypen av det som senere skulle bli DIPS Visit. I de tidligste fasene var fokuset også nettbrett, men etter hvert ble det klart at sykehusene ville satse på lommeformatet telefon, som var enklere å ha med seg overalt.
‒ Når det er sagt så fungerer mobilappene våre nå like godt på nettbrett, presiserer Mørkved.
Lege AHUS

Start på Sri Lanka


I 2017 og 2018 pågikk fortsatt ferdigstillingen av DIPS Arena for fullt, og DIPS brukte alle sine ressurser på dette. For å ha kapasitet til å starte med apputvikling i tillegg, ble det nødvendig å tenke «utenfor boksen». Faktisk langt utenfor eget land og egen verdensdel. Løsningen ble å knytte kontakt med et fremoverlent miljø av utviklere på Sri Lanka. Det var da og er fortsatt vanlig for flere norske IT-selskap å sette ut oppdrag knyttet til digitalisering til andre land.


Mørkved jobbet i starten med å være brobygger mellom det som foregikk ved DIPS-kontorene i Norge, og utviklerteamet som befant seg i en annen verdensdel og tidssone. Tett samhandling var svært viktig, siden DIPS Arena er programvaren som leverer data til mobilappene. Samtidig var apputviklernes oppgave å gjøre brukergrensesnittet på mobilen så enkelt som mulig.

Teamet som jobber med DIPS Mobil på Sri Lanka
Foto: Slik så det ut i 2017 da DIPS hadde medarbeidere på Sri Lanka. I det første mobilteamet til DIPS deltok fra venstre: Prasad Sandamal, Chandu Ranwala, Sandun Weerasinghe, Lakmal Nanaykkara og Tharika Dahanayaka.

 

Flyttet til Trondheim

 

‒ Gradvis økte behovet for å flytte utviklingen tilbake til Norge. Dette hadde flere årsaker. For det første er det viktig med nærhet til utviklerne når det kommer til testing og kvalitetssikring, forklarer Mørkved.


Det lå helt enkelt en begrensning i hvor langt teamet på Sri Lanka kunne bistå i prosessen. Både rent praktisk i forhold til direkte kontakt med brukerne, men også i forhold til EU sin GDPR-forordning og tilgang på data.
‒ Våre kollegaer på Sri Lanka har helt klart vært viktige bidragsytere for å få opp farta på utviklingsprosessen av mobiler apper i DIPS, men vi flytter nå både utvikling og kvalitetssikring til vårt utviklerteam i Trondheim. Det å være tett på kunde og brukere, og ha solid kompetanse om norsk helsetjeneste, er helt avgjørende for å lykkes, mener Mørkved.


Samtidig har DIPS beholdt samarbeidet med utlandet, og ser fortsatt på mulighetene til å dra nytte av ekstra ressurser der. I Trondheim består det norske mobilteamet av en produktansvarlig, fem utviklere, to arkitekter, en kvalitetskonsulent og to ux-designere

Mobil teamet til DIPS i TrondheimFoto: Denne gjengen er de som har dykket inn i komplekse fagdomener forsøker å lage enkel funksjonalitet på en ny flate: mobiltelefonen. Foran fra venstre: Camilla Hjelen, Geir Smistad, Tore Mørkved, Håvard Moås og Sander Nicolausson. Bak fra venstre: Velte Finstad, Julie Amalie Karlsen, Eirik Hemstad, Erling Moxnes Kristiansen, Tor Erik Guin og Lisa Frodadottir Haugen

 

‒ Mobilteamet vårt har for eksempel samarbeidet tett med klinisk IKT-avdeling ved Nordlandssykehuset. De har gitt oss uvurderlige tilbakemeldinger, slik at den versjonen vi til slutt leverte som pilot fungerte og opplevdes nyttig for legene fra dag én.

Endringer i språk


Det har ikke bare vært tilgangen på personell som har medført at det tok tre år før DIPS fikk bestillingen, til de kunne gå i pilot med sin første mobilapp sommeren 2021. Det teknologiske landskapet forandrer seg hele tiden. Da apputviklingen startet for DIPS, måtte det for eksempel lages en separat versjon for Apple-, og en annen for Android-plattformen.


‒ Hos helseforetakene velges både Android og Apple som enheter, og vi innså ganske raskt at vi måtte gå over til en utviklingsplattform som støttet begge operativsystemer. Microsoft jobbet samtidig med støtte for dette med Xamarin Forms, et åpent rammeverk for utvikling av Android og iOS applikasjoner. Dette valget viste seg å være avgjørende for å effektivt utvikle og levere til begge plattformene samtidig, sier Tore Mørkved.

 

Ny funksjonalitet

 

Samtidig gir den kontinuerlige utviklingen av smarttelefonene stadig nye muligheter som app-utviklerne kan ta i bruk. For eksempel det å låse opp appene med ansiktsgjenkjenning eller fingeravtrykk, diktering og talegjenkjenning. I tillegg kan noe så enkelt som å ta et bilde med mobilkamera inne fra appen, gjøre det mulig å legge denne type dokumentasjon inn i pasientjournalen.


DIPS ønsker videre å utvikle flere produkter som utfyller desktop-produktet av DIPS Arena, slik at klinikerne får hjelp og positive opplevelser av effektivisering. Det har til nå vært en del fokus på at arbeidet med journalen gir behandleren mindre tid sammen med pasienten, fordi de må bruke mye tid på å strukturere og loggføre opplysninger.


‒ Slike apper vil ha som mål å fremheve det positive ved pasientjournalen som arbeidsverktøy, og være med på å løse det som har vært opplevd som tidheft. Vi har helt klart ambisjoner om flere mobilapper, og en mulig utvidelse av Arena på mobil med enda mer funksjonalitet, forteller Mørkved.
‒ Dette er kode med mening for meg!

 

- Dette er kode med mening for meg!

Tore Mørkved, leder for mobilutvikling 

Kort om DIPS Arena på mobilen:

 

• DIPS Arena på mobilen fjerner først og fremst de mange huskelappene på papir, som både sykepleiere og leger har gått med i lomma for å etter-registrere det de har fått av informasjon mens de var ute i sengeposten.

• Hovedmålgruppen er behandlere i sengepost, men flere kan dra nytte av appen Arena Mobil i ulik grad. Appen er for eksempel testet ut av leger som har bakvakt hjemme, og av akuttleger som jobber i ambulansehelikopter, som begge har stor nytte av den.

• Arena Mobil gir deg mulighet til å abonnere på pushvarsler på telefonen når det for eksempel kommer labsvar. Dermed slipper de å jevnlig logge seg på sykehusets systemer via en laptop for å følge med.

• Sykehusene bestemmer selv hvilke telefoner de vil installere Arena Mobil-appen på. Noen har jobbtelefoner som følger funksjoner i sykehuset, andre gir mobiltelefoner til alle ansatte som eget arbeidsverktøy.

• Appen har en sikker tunnel inn til pasientinformasjonen den henter fram, uansett fra hvor den åpnes.

• For at Arena Mobil skal kunne fungere må sykehuset ha installert en oppgradert database med DIPS Arena.

 

Les mer om Arena Mobil her

DIPS på mobilen

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon