E-helse

Helseteknologi for et av verdens mest avanserte helsevesen

Hva e-helse betyr for oss

Vector_heart
Pasienten i sentrum - frigjør mer tid til behandling og direkte pasientkontakt
Vector_heart
Digital arbeidsflyt erstatter papirstabler og effektiviserer arbeidsprosesser
Vector_heart
Sikkerhet og kontroll for deg som pasient - du kan nå bli en del av behandlingsteamet
Vector_heart
Effektiv drift og saksbehandling, som frigir ressurser til andre viktige oppgaverVector_heart
Livreddende teknologi som gir helsepersonell best mulig forutsetninger for viktige avgjørelser
Vector_heart
En strukturert journal, som gir tilgang til kritisk informasjon, der og da – når man trenger det

E-helse er viktigere enn noen gang

Hva er e-helse?

E-helse er definert som bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å forbedre effektivitet, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgssektoren.