Hva skjer under Arendalsuka 2022?

 

 

 

Vårt morselskap Kernel og søsterselskap Aidn forteller om fremtidens helsetjeneste.

Agenda

 

Under Arendalsuka 2022 er representanter fra vårt morselskap Kernel og søsterselskap Aidn på plass for å diskutere fremtidens helsetjeneste. 

Under viser vi til de ulike foredragene. Og for deg som er i Arendal håper vi du tar turen. 

Trenger vi en ny pandemi for å holde tempoet i teknologiadopteringen i helse?

 

Dag: Tirsdag 16. august
Tid: 15:00 - 15:50
Arrangør: EHIN

 

Pandemien gjorde at digitalisering i helsesektoren skjøt fart på mange måter. I dag ser vi at eksempelvis bruk av videokonsultasjoner faller igjen i helseforetakene, og en stor andel helsepersonell mangler digitale verktøy i arbeidshverdagen sin. PA Consulting fasiliterer en paneldebatt med sentrale aktører som representerer pasientene, kommunene og helseforetak, i tillegg til å bli utfordret fra finanssektoren hvor digitaliseringen har kommet lenger.

 

Se mer om eventet her

ehin

Samtale med helseminister Ingvild Kjerkhol

 

Dag: Onsdag 17. august
Tid: 13:00 - 13:50
Arrangør: EHIN

 

Snart har Ingvild Kjerkol sittet ett år som helseminister.

Digitalisering er et av de viktigste temaer fremover. Hvordan organiserer vi den? Hvordan skal den finansieres? Hvordan sprer vi gode løsninger raskt? Hvordan bruker vi helsedata? Hva er rollen til næringslivet og innovasjonsmiljøene?

Og kansje viktigst: hvordan beholder vi våre gode norske og nordiske helsetjenester i en heldigitalisert hverden?

EHiN med gjester i en samtale med statsråden om veien videre.

ehin

"Kan vi realisere èn digitalt sammenhengende helsetjeneste gjennom brukerdrevet innovasjonssamarbeid?"

 

Dag: Torsdag 18. august
Tid: 08:30 - 09:15
Arrangør: IKT-Norge og Aidn

Visjonen og målsetningene for èn innbygger - èn journal ble satt i 2012. I 10 år har vi utredet hvordan visjonen kan gjennomføres. IKT Norge inviterer til en diskusjon om det nå er på tide å forsøke en ny tilnærming. Leverandørene satser nå stort, spesielt mot kommunemarkedet. De har som ambisjon om å løse målsetningene i Én innbygger - én journal gjennom innovative nye løsninger  sammen  med helsetjenesten, uten å vente på anbud og utredninger. Da er det viktigste behovet å sette tjenesten og spesielt kommunene i stand til å kunne være gode bestillere med nødvendig økonomiske muskler. 

Les mer om arrangementet her

Sykepleier klargjør apparat