Digitale kvantesprang med DIPS Arena operasjon- og prosedyrebestilling

Digitale kvantesprang med DIPS Arena operasjon- og prosedyrebestilling

Demo av Arena Operasjon 23.2

 

I demoen vil vi demonstrere et helt operasjonsforløp i Arena Operasjon 23.2, og trekke frem noen av de nye funksjonene vi leverer med versjonen.

Du vil få se:

 • Forsinkelse i gjennomføring av operasjon
  Det er laget en ny arkfane "Forsinkelse" i operasjonssiden og tilhørende rapporter.
  Arkfanen "Forsinkelser" brukes til å registrere forsinkelser i gjennomføring av operasjon. Forsinkelsene vises i aktuell operasjonssak, og i rapportene "Forsinkelse i gjennomføring statistikk" og "Forsinkelse i gjennomføring datagrunnlag" som kan benyttes til kvalitet- og forbedringsarbeid.

 • Endret visning for postoperative
  dokumenter

 • Endring i visning for operasjonsbeskrivelse i sak

 • Planleggingskommentar i Operasjon

  Det er gjort endringer i arbeidsflatene for Operasjonsaktiviteten, i pasientlisten "Venteliste operasjon" og i siden "Operasjonsoversikt. Feltet og kolonnene som tidligere het "Administrativ beskrivelse" har nå endret navn til "Planleggingskommentar". I tillegg vil verdien i arbeidsflaten "Opprett operasjon" (kontakt og aktivitet) vises med den tilsvarende verdien fra skjemaet "Operasjonsbestilling" (Ny operasjon).

  Tid: 4. januar kl. 12.00-13.00.


Bli med på demo om Arena Operasjon

Tenk om kapasitetsstyring og planlegging av en større operasjon var like enkelt som et par klikk på skjermen? 

Dette blir en realitet for flere sykehus når DIPS Arena Operasjon- og prosedyrebestilling nå videreutvikles. Den nye modulen videreutvikles i tett samarbeid med brukerne og har som mål å gi en enklere og bedre hverdag for helsepersonell.  

Den videreutviklede versjonen av DIPS Arena operasjon- og prosedyrebestilling, vil inkludere både enkeltprosedyrer og repeterende behandlinger. Den vil gjøre det enklere å styre kapasiteten ved operasjonsavdelingen, bedre pasientflyten og effektivisere arbeidet med bestilling, planlegging og gjennomføring av inngrep.  

Ved å velge oppsatt inngrep eller prosedyre i DIPS Arena kan den enkelte anestesilege, kirurg eller operasjonssykepleier få betydelig hjelp til dokumentasjon og rapportering. All standardinformasjon kan fylles raskt ut ved hjelp av utfyllingsmaler, og alle stadiene av inngrepet loggføres fortløpende i sanntid. 

All informasjon som hentes, lagres og deles i DIPS Arena sitt økosystem gir sømløse pasientforløp, mens leger og helsepersonell får muligheten til å fokusere på de viktige tingene: å skape gode, trygge rammer for pasientene. 

Kirurger gjennom vinduet på operasjonsstuen 1