Vefsn kommune i spissen for digitalisering

boats, Lofoten islands, Norway
Publisert:

"Kjernejournal gir oss økt pasientsikkerhet og enklere informasjonsdeling. Vi får tilgang til oppdaterte opplysninger, medisinoversikt, oversikt over fastlege med mer."

Dette forteller Torolf Slettevoll som er systemansvarlig for CosDoc i Vefsn kommune. Kommunen har hatt Kjernejournal integrert i CosDoc siden vinteren 2021, og har gode erfaringer med denne integrasjonen. De ansatte i helse- og omsorgstjenesten får bedre oversikt og pasientene får en tryggere behandling, vinn-vinn!

 

Samarbeid er nøkkelen

Denne våren skal hele ni av våre CosDoc-kunder følge i Vefsn sine fotspor og ta i bruk Kjernejournal. Alle er kommuner i Nord Norge; Hemnes, Bø, Nesna, Sortland, Båtsfjord, Hattfjelldal, Grane, Træna, Lurøy.

Vi gleder oss stort over å få flere kommuner med i digitaliseringen. Via KS kompetansenettverk for e-helse, KS e-Komp, er Torolf sentral i dette arbeidet og bidrar svært godt i utbredelsen av kjernejournal. KS e-Komp er delt inn i 4 regioner og Vefsn kommune er leder for e-komp nord.

 

Alle må engasjere seg

KS har opprettet egne digitaliseringsnettverk i alle fylker, der e-Komp samarbeider tett på e-helseområdet med disse. Dette gir oss i e-Komp bedre forutsetninger og gir bedre tilgang til ressurspersoner i kommunal ledelse, slik at vi får mer tyngde i arbeidet.

Det kan til tider være krevende å få hele organisasjonen med på digitaliseringen, og da er det viktig å ha dette forankret i ledelsen. Vi må ha alle med på laget, forteller Torolf engasjert.

Torolf Slettevoll

Videre forteller han at det er mange kommuner i Helgelandsområdet som bruker CosDoc. Ved å være proaktiv og ta initiativ, har de fått til et godt og nært samarbeid på tvers av kommunene. Dette har sikret et godt kjennskap til hverandre og gjort det enklere å inspirere de som jobber med CosDoc til å være med på digitaliseringen.

«Jeg anbefaler alle å være i et nettverk i sin region hvor det samme systemet benyttes. Det at noen har et fulltidsengasjement på et system er en stor fordel. At noen er en krumtapp for andre å lene seg på, sammen med å lage en god delings-kultur, det er nøkkelen for å lykkes!»

 

Enkel tilgang til riktige opplysninger

Ved å integrere CosDoc med Kjernejournal vil du sikre at helsepersonell får rask og enkel tilgang til pasientopplysninger. Dette gir både økt pasientsikkerhet, men også en enklere og mer effektiv arbeidshverdag for de ansatte.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om Kjernejournal i CosDoc og hvordan dette kan forbedre arbeidet i din virksomhet.  

KS e-Komp

KS kompetansenettverk for e-helse hjelper kommunesektoren med å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger, et arbeid som tidligere ble ivaretatt av KomUT.

Les mer
Fersken-farge

Kjernejournal

Kjernejournal er en digital løsning for deling av pasientenes helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet.

Les mer
Fersken-farge
 

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med meg på e-post eller telefon, 930 38 187, om du vil ha mer informasjon om dette.

Staale Birkeland, kundeansvarlig DIPS CosDoc.

profilbildebest