Fagdager 2023

I år er det alle CosDoc-brukere sin tur!

Se tema på årets fagdager

Tema på årets fagdager


Klikk her for å se årets tema

Fagdager 2023

Bruk og oppfølging av hovedkort 

 • Informasjonen på hovedkortet danner grunnlag for blant annet tilgangsstyring, arbeidslister, rapportering, innhold i e-meldinger og fakturering. Med andre ord, her er det viktig å ha jevnlig vedlikehold. Vi vil se på hvilken informasjon som må vedlikeholdes, og hvordan dere enklest mulig kan kvalitetssikre og kontrollere denne.
Bruk og oppfølging av journal

 • Sikre god kvalitet på behandlingsplaner ved hjelp av veiledende planer og integrasjon mot prosedyrer. Vi gjennomgår også vedlikehold av funksjonsområder og standardtekst. 

  Avviksbehandling kan nå gjøres direkte i kvalitetssystem! Vi viser hvordan.  

  E-meldinger har fått enklere metode for oppfølging av sendte meldinger, direkte i journalen. Vi viser også anbefalt oppfølging av mottatt e-melding. 

  Er dere usikre på hvordan dokumentasjon av tvangsbruk bør gjøres? Vi gjennomgår hele prosessen for oppfølging av helsehjelp uten samtykkekompetanse. 
  Har dere behov for å tilpasse egne prøvegrupper, som NEWS eller vitale parameter i fane 5? Det er enkelt å legge til eller redigere prøver. Vi går også gjennom hvordan dere kobler til referanseverdier. 

  Legemiddeladministrasjon er et viktig område å sikre høy kvalitet på! Forenkle hverdagen med bruk av CosDoc+ for fortløpende dokumentasjon av gitt legemiddel.

 

Bruk og oppfølging av fakturamodulen
 

 • Riktig fakturagrunnlag krever både korrekt oppsett i bakgrunnsregister og at tjenestestedene legger inn riktige data knyttet til tjeneste og/eller oppdrag. Vi vil vise anbefalt vei til mål, og gjennomgå de vanligste feilårsakene.  

  Beregning av egenandel og etterberegning skaper ofte hodebry. Det kommer endringer i 2023 for innhenting av økonomiopplysninger fra Skatteetaten. Vi forklarer hva som kommer, og vil gi dere kunnskap om hvordan fakturagrunnlag for langtidsopphold følges opp. 

 
Bruk og oppfølging av arbeidsplan 

 • I en hektisk hverdag er arbeidslister et uvurderlig redskap for å holde oversikt og sikre god ressursfordeling! Vi guider dere rundt fallgruvene, og gir tips og informasjon til hvordan arbeidsoppdrag fungerer på CosDoc+, mot ulike integrasjon og mot innbygger via DigiHelse. 

Bruk og oppfølging av vedtaksbehandling 

 • Hvordan kan vi strømlinjeforme og forenkle saksbehandlingen, slik at innbyggerne har korrekte vedtak og innrapportering til KPR gir et riktig bilde av tjenesteleveransen i kommunen? Vi har erfaringer og tips vi vil dele med dere!  

  SvarUT kan spare kommunen for store ressurser. Denne løsningen kommer nå, og vi vil forklare hvordan denne fungerer. 

Årets kursholdere

Kristin Solås-Johansen og Tormod Førland er årets kursholdere. Møt oss på fagdagene!

 

MicrosoftTeams-image (120)tormod1

 

Bli med på fagdagene

Klikk her for å melde deg på

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon