Digitale pasienttjenester

 

Økende pasientvolum og færre helsepersonell gir behov for nyskapende tilnærminger.

Samtidig ønsker og forventer pasienter og pårørende i stadig større grad å være involvert både på den administrative og på den kliniske siden av å motta helsehjelp. De representerer en underutnyttet ressurs som kan bidra til effektivisering av helsetjenesten og forbedre kvalitet og opplevelse av behandlingen.

Regjeringen ønsker at det skal legges til rette for at pasienten kan være en aktiv deltaker i egen helse og behandling.

 

En designdrevet prosess

Designtenkning er en tilnærming til komplekse problemer som alltid fokuserer på brukerne av produktet og deres behov.

Det handler om å skaffe seg innsikt om brukerne og deres problemer langs tjenestereisen, generere flere løsninger som treffer disse behovene, og evaluere løsningene igjennom prototyping og testing med virkelige brukere.

Ta kontakt med Anne Lise

Ta kontakt med produktsjef Anne Lise Øiesvold for å høre mer om digital klinikk og mulighetene som ligger i dette spennende feltet.

Anne Lise Øiesvold