BIGDATA i DIPS

Publisert

Forskningsprojektet BIGMED har som mål att bidra till en effektivare och mer noggrann patientbehandling. DIPS deltar aktivt i projektet med förhoppningen om att snart kunna erbjuda läkarna bearbetad BIGDATA-information i DIPS-journalen – inklusive genetiska tester.

Forskningsprojektet BIGMED har som mål att bidra till en effektivare och mer noggrann patientbehandling. DIPS deltar aktivt i projektet med förhoppningen om att snart kunna erbjuda läkarna bearbetad BIGDATA-information i DIPS-journalen – inklusive genetiska tester.Illustration: ISTOCK/GETTY IMAGES

 

Big data MEDical (BIGMED) startades den 1 januari 2017 och forskningen kommer pågå i fyra år. Allt handlar om att använda stora datamängder, så mycket information om patienten och diagnosen som möjligt, filtrera och analysera datan elektroniskt och sedan presentera resultaten i DIPS, så att informationen hjälper läkaren att besluta om den bästa behandlingen.

Vi är ute efter en lösning snarare än ett forskningsresultat, berättar professor Erik Fosse vid Interventionscenter vid Oslo Universitetssjukhus.

 

Erik Fosse leder projektet med en total budget om 120 miljoner kronor varav 60 miljoner kommer från Norges forskningsråd. Han beskriver projektet som en blandning mellan forskning och affärsutveckling – med sjukhus, akademin och näringsliv som lika parter. Målet är att införa enkla verktyg som kan bidra till läkaren beslutsprocess redan om ett halvår.

 

Professor Erik Fosse på Interventionscenter vid Oslo Universitetssjukhus

 

Nödvändig strukturering

"Det handlar om hur vi i framtiden, med tillgång till den enorma mängd information vi äntligen får om patient och sjukdom, borde kunna fatta rätt beslut om behandling. Vi har redan mycket information och använder i allt högre grad genprovning för att lära oss mer om hur man använder mediciner. Vi måste automatisera och systematisera denna information. Inte för att det är spännande, men för att det är absolut nödvändigt”, förklarar Fosse.

- Om vi tar hela analysresultatet för en människa, ger detta en textfil på cirka 3 gigabyte. Vårt mål med forskningen är att vår DIPS-journal i framtiden kommer att innehålla strukturerad BIGDATA-information, som kompletterar den medicinska informationen tilllägger direktör Tomas N. Alme i DIPS ASA.

 

Gentest för användning

I hundratals år har patienter fått läkemedel för att bota olika sjukdomar, och kunskapen om hur dessa fungerar är i allmänhet bra. Gentester avslöjar ständigt fler preparat som inte fungerar alls eller som kan ge vissa patienter större biverkningar.

I fjol hade FDA (Food and Drug Administration i USA) 20 preparat på listan där man rekommenderar gentest innan användning. Idag har samma lista växt till 100 preparat. Ett gentest kan berätta om det finns någon mening med att ge dig just den här medicinen. Efter hand så kommer det både bli ett juridiskt och ett etiskt problem att inte göra ett gentest menar Fosse

 

Undvik felmedicinering

Fosse vet att i debatten om gentester för att bota sjukdomar ökar rädslan för kostnaden av medicin. Man fruktar att läkaren oftare rekommenderar dyrare alternativa mediciner. Det blir också mycket billigare för hälso-och sjukvården att sluta ge läkemedel som inte fungerar och i synnerhet undvika att behandla allvarliga sjukdomstillstånd som en konsekvens av felmedicinering.

Projektledaren för BIGMED anser också att den faktiska patientbehandlingen på sjukhus blir mer effektiv genom bättre tillgång till beslutsstöd från digitala verktyg.

 

Alla måste bidra lika mycket

"Det är viktigt för oss att alla fackområden är lika delaktiga i projektet. Det finns stor potential i BIGMED, men det hjälper inte om vi inte får hela bilden. Alla kompetensområden måste förstå att alla är lika viktiga för att projektet ska lyckas, anser Alme. I processen är det mer än bara ämnesområdena som ska vägas lika. Forskningen ska både lösa IT-tekniska problem, kliniska processer och få juridiska verktyg på plats för lösningen. Projektet är upprättat med en tidsram på tre år, men kan totalt använda fyra år.

 

BIGMED:

■ BIGMED MEDICAL-lösningen (BIGMED) ska lägga grunden för en IKT-plattform som tar bort de analytiska flaskhalsarna för precisionsmedicin och gör det möjligt att integrera stor dataanalys i klinisk behandling.

■ BIGMED-lösningen möjliggör behandling anpassad till varje patients individuella och unika egenskaper.

■ Tre villkor har valts i forskningsprojektet: rektal cancer med proliferation, plötslig hjärtdöd och ärftlig genetisk sjukdom.

■ BIGMED inkluderar patientorganisationer och akademiska och industriella partners, inklusive DIPS ASA.