BIGDATA inn i DIPS

Publisert

Forskningsprosjektet BIGMED har som mål å bidra til en mer effektiv og mer presis pasientbehandling. DIPS deltar tungt i prosjektet, med ønske om snart å kunne gi legene bearbeidet BIGDATA-informasjon i DIPS-journalen – inkludert gentester.

Forskningsprosjektet BIGMED har som mål å bidra til en mer effektiv og mer presis pasientbehandling. DIPS deltar tungt i prosjektet, med ønske om snart å kunne gi legene bearbeidet BIGDATA-informasjon i DIPS-journalen – inkludert gentester.

ILLUSTRATION: ISTOCK/GETTY IMAGES

 

BIG data MEDical (BIGMED) startet opp 1. januar 2017 og forskningen skal pågå i fire år. Alt handler om å bruke de store dataene – så mye informasjon om pasienten og diagnosen som mulig – filtrere og analysere alt elektronisk, og så gi en presentasjon av funnene i DIPS slik at informasjonen hjelper legen til å beslutte beste behandling.

Vi er ute etter en løsning mer enn et forskningsresultat, presiserer professor Erik Fosse ved Intervensjonssenteret på Oslo universitetssykehus.

Fosse leder prosjektet som ved hjelp av 60 millioner fra Norges Forskningsråd har et totalbudsjett på 120 millioner kroner. Han karakteriserer prosjektet som en blanding mellom forskning og næringsutvikling – med sykehus, akademia og næringsliv som like partnere. Målet er å få på plass enkle verktøy, som kan bidra i legenes beslutningsprosess, allerede om et halvt års tid.

Professor Erik Fosse ved Intervensjonssenteret på Oslo universitetssykehus

Nødvendig strukturering

– Det handler om hvordan vi i fremtiden, med tilgang til de enorme mengdene med informasjon som vi etter hvert får om pasient og sykdom, skal kunne ta riktig beslutning om behandling. Vi har allerede mye informasjon og bruker stadig oftere gentesting for å få vite mer om hvordan du nyttiggjør deg et medikament. Denne informasjonen må vi automatisere og systematisere. Ikke fordi det er spennende, men fordi det er helt nødvendig, forklarer Fosse.

– Hvis vi tar hele analyseresultatet for ett menneske gir dette en tekstfil på cirka 3 gigabyte. Vårt mål med forskningen er at vår DIPS-journal i fremtiden skal inneholde strukturert BIGDATA-informasjon, supplerer medisinsk direktør Tomas N. Alme i DIPS ASA.

Gentest før bruk

I hundrevis av år har pasienter fått medikamenter for å knekke ulike sykdommer, og kunnskapen om hvordan disse virker generelt er god. Men gentesting avslører stadig flere medikament som ikke virker på alle, eller som kan gi enkelte pasienter store bivirkninger.

– I fjor var FDA (Food and Drug Administration) sin liste i USA over medikamenter hvor man tilrår gentest før bruk på rundt 20. Akkurat nå er denne lista på over 100. En gentest kan avsløre om det er noen vits i å gi deg akkurat dette stoffet. Etter hvert kommer det til å bli et juridisk og etisk problem å ikke ta en gentest, mener Fosse.

Unngå feilmedisinering

Fosse vet at man i debatten om gentesting for å kurere sykdom, er redd for å øke medisinkostnadene. Man frykter at legen oftere tyr til dyrere og alternative medikament. Selv mener han det totalt sett blir mye billigere for helsevesenet å slutte å gi medisin som ikke virker, og ikke minst slippe å behandle alvorlig sykdom som konsekvens av feilmedisinering.

Prosjektlederen for BIGMED tror også at selve pasientbehandlingen i sykehus vil kunne skje mer effektivt ved bedre tilgang på beslutningsstøtte fra digitale verktøy.

Alle må bidra likt

– For oss er det viktig at alle de ulike fagfeltene er like godt med i prosjektet. Det er et stort potensiale i BIGMED, men det hjelper ikke hvis vi ikke får med hele bildet. Alle fagområdene må forstå at alle er like viktige for at prosjektet skal lykkes, mener Alme. I prosessen er det mer enn bare fagområdene som skal vektes likt. Forskingen skal både løse IT-teknologiske problem, kliniske prosesser, og få juridiske verktøy på plass for løsningen. Prosjektet er satt opp med tidsramme på tre år, men kan totalt sett bruke fire.

 

BIGMED:

■ BIG data MEDical-løsningen (BIGMED) skal legge grunnlaget for en IKT-plattform som fjerner de analytiske flaskehalsene for presisjonsmedisin, og går opp veien for integrasjon av «big data»- analyse i klinisk behandling.

■ BIGMED-løsningen muliggjør behandling tilpasset hver pasients individuelle og unike særtrekk.

■ Tre tilstander er valgt ut i forskningsprosjektet: Endetarmskreft med spredning, plutselig hjertedød og arvelig genetisk sykdom.

■ BIGMED inkluderer pasientorganisasjoner, og akademiske og industrielle partnere, deriblant DIPS ASA.

Relatert