Bli med og test tilgang til din pasientjournal via nett

Publisert

Helse Nord og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) søker 500 pasienter for å teste en helt ny tjeneste: Tilgang til pasientjournalen via internett.

Sykepleiere foran journalsystem

Helse Nord og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) søker 500 pasienter for å teste en helt ny tjeneste: Tilgang til pasientjournalen via internett.

Helse Nord arbeider for at pasienter i regionen skal få elektronisk tilgang til sin pasientjournal via internett. Det er et nasjonalt mål at pasienter skal ha tilgang til informasjon om egen helse og bli en aktiv partner for å ivareta egen helse. Bedre informasjon både for behandler og pasient, mener vi vil bidra til en enda bedre helsetjeneste. Les mer om prosjektet her: www.helse-nord.no/pasientjournal

 

Tjenesten som skal testes

Det er en tidlig versjon av elektronisk innsyn i egen pasientjournal som nå er klar til testing. For å få en så god tjeneste som mulig, er det viktig at tjenesten testes av reelle pasienter.

Sikkerheten i tjenesten er satt opp slik at ikke noe av din pasientjournal legges igjen som spor på internett. Opplysningene om deg er bare synlig mens du er pålogget. Vi har lagt svært stor vekt på sikkerhet ved utvikling av denne tjenesten.

Innholdet i tjenesten er under arbeid, og du vil se at ikke alt ved tjenesten er løst på en optimal måte. Du vil få tilgang til journaldokumenter som epikriser, ventelistebrev, journalnotater, mens noen typer dokumenter (røntgenbilder, labsvar) ikke kan vises i denne versjonen.

Hvem står bak prosjektet?

Prosjektet eies av Helse Nord. Deltakere er Helsedirektoratet, DIPS ASA, Helse Nord IKT, Universitetssykehuset Nord-Norge og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.

Gi din mening

UNN ønsker tilbakemelding fra alle som tester tjenesten og vil be deg om å fylle ut et evalueringsskjema når du har testet tjenesten (det tar 8–10 min.). De ønsker også å kontakte noen deltakere per telefon.

Les mer på UNNs sider om hvordan du kan registrere deg og komme i gang med testingen.

Relatert