Connectivity Suite

Message Broker er vårt integrasjonsgrensesnitt for asynkron meldingsutveksling mellom DIPS og andre systemer eller tjenesteytere/konsumenter basert på ulike meldingsprotokoller.

Konsulenter i DIPS

Gjennom flere år har DIPS støttet gjeldende standarder for utveksling av meldinger knyttet til integrasjoner knyttet til samhandlingsmønster samt internt på sykehus mellom EPJ/PAS og avdelingsvise kliniske informasjonssystemer. Ulike produkter i DIPS har historisk blitt benyttet til de ulike formål.

Vår siste generasjon integrasjonsplattform, Message Broker, er en moderne broker som gradvis har tatt over for disse produktene. Message Broker er generisk av natur og sammen med dens utstrakte konfigurerbarhet representerer den et enhetlig produkt for meldingsutveksling i helsevesenet.

Message Broker er vårt integrasjonsgrensesnitt for asynkron meldingsutveksling mellom DIPS og andre systemer eller tjenesteytere/konsumenter basert på ulike meldingsprotokoller.

I dag er det KITHs meldingsbatteri som dominerer meldingene som støttes i Message Broker. Inkludert her finner vi meldinger for samtlige disipliner innen medisinske tjenester, medikasjon, logistikkmeldinger/notifikasjoner, pasientadministrative meldinger/notifikasjoner og meldinger knyttet til kommunikasjon mellom spesialisthelsetjeneste og pleie- og omsorgssektoren i kommunene. Message Broker er rustet for framtiden slik at DIPS ved enkle grep kan bygge inn støtte for andre meldingsstandarder som HL7 v.2.x og HL7 v.3.

Kunder som benytter Message Broker vil oppleve en svært stabil integrasjonsplattform som enkelt kan tilpasses sykehusets behov gjennom konfigureringer. Message Brokers støtte for WMI gir kundene våre en enkel og omfangsrik mulighet for monitorering av produktet. Dette kan for øvrig også vises i Message Brokers brukergrensesnitt. Brukergrensesnittet gir kundene en enkel inngangsport til kontroll, oppsettskonfigurering og monitorering av Message Broker.

Message Broker vil sammen med DIPS Communicator tilby våre kunder en komplett løsning for sikker samhandling i helsesektoren. Disse to produktene kompletterer hverandre og gir en enhetlig og fullstendig datautvekslingskjede fra EPJ/PAS, via Norsk Helsenett og til samhandlingspartnere – og vica versa. Ved å legge til DIPS LAB og DIPS Interactor i dette bildet, kan DIPS også tilby en komplett ROS-løsning for spesialisthelsetjenesten.

DIPS Message Broker forutsetter DIPS EPJ/PAS 4.2 eller senere versjoner.

Suiten består blant annet av Message Broker, Service Broker, HL7-Connector og AR-Connector.

 

Relatert