DIPS Communicator

Publisert

DIPS Communicator er en komplett og moderne EDI-programvare for alle aktører i helsesektoren som ønsker å kommunisere pasientsensitiv informasjon på en sikker og effektiv måte.

Lege med nettbrett

DIPS Communicator er den ledende og mest utbredte kommunikasjonsløsningen innenfor helsesektoren i Norge. DIPS Communicator er utviklet i nært samarbeid med både helse- og IT-driftspersonell med tanke på brukervennlighet og praktisk bruk der tusenvis av meldinger sendes og mottas hver dag.

Programvaren oppfyller alle krav og retningslinjer definert av myndigheter og blir kontinuerlig videreutviklet i takt med de mulighetene som et moderne helsenett gir.

Relatert