DIPS Developer Days

Hvert år gjennomfører vi DIPS Developer Days, en intern konferanse med fokus på fagutvikling og sosial båndbredde.

Foredrag Developer Days

DIPS Developer Days er en intern konferanse med fokus på fagutvikling og sosial båndbredde i DIPS. Basert på ønsker fra våre utviklere ble konferansen satt sammen som en miks av eksterne foredragsholdere, fellessesjoner og parallellsesjoner med interne foredragsholdere.

DIPS Developer Days logo

Foredragene favner bredt fra tekniske dypdykk innen spesifikk teknologi til mykere emner som Conways Law: Hvordan bruke den til vår fordel?

Utenfra hentes det inn ulike foredragsholdere som bistår med faglig påfyll og inspirasjon. Eksempelvis fikk vi sist gang Mark Seeman, kjent for å ha skrevet boken Dependency injection in .NET, til å forsterke budskapet om Craftmanship og gi ansatte en liten smak av herlighetene med funksjonell programmering.

Mark Seemann holder foredrag på Developer Days

 

Vi har også stilt en knippe av våre utviklere et par spørsmål om betydningen av en slik konferanse. Hva synes du om DDD?

 

"DIPS Dev Days er et kjempebra arrangement som viser at DIPS tar kompetanseutvikling på alvor. I tillegg til eksterne foredragsholdere får de ansatte lov til å dele av sin kunnskap med kollegaer."

"Nyttig møtested for utviklere for lære og dele kunnskap. Noe som minsker distansen mellom utviklerne i DIPS."

"Generelt godt fornøyd med arrangementet. Det var bra organisert med flere parallelle løp så man fint kunne velge det man selv var interessert i."

 

Mingling Developer Days

Hvorfor er DDD viktig for våre utviklere?

"Jeg mener det er spesielt to aspekter som er viktig. Det første er den faglige biten hvor man kan lære mer om et fagfelt eller oppdage noe helt nytt. Det andre aspektet (som er minst like viktig) er muligheten til å møte kollegaer fra andre lokasjoner. Det er viktig for samarbeidet i en distribuert organisasjon som DIPS."

"Som utvikler, i et samfunn i stadig endring, er det viktig å utvide egen horisont. I vanlig arbeid er det lett at fokus havner på "feature" utvikling og ikke egenutvikling. Her er Dev Days en viktig bidragsyter for at vi som bedrift holder ansatte på topp, både innen kunnskap og kommunikasjon internt."

"IT bransjen beveger seg raskt framover, og det som var relevant for fire år siden er ikke nødvendigvis det lengre. Derfor er det viktig å følge med for å ha fart som firma. DIPS er en kompetansebedrift, hvor verdien ligger i hodene på sine utviklere. Å ha hyppig fagoppdatering er gull verdt for å holde seg relevant også i framtiden."

 

Mingling atrium

Har du blitt "kjent" med noen nye i vår organisasjon?

"Vi får snakke face-to-face med folk vi vanligvis når via Slack eller mail. Det har stor verdi."

"Blitt kjent med mange nye, og fått godt inntrykk av DIPS som en helhet."

"Har blitt kjent med flere nye og fått møtt fysisk mange av de jeg har pratet med digitalt. Det er veldig nyttig å skape relasjoner på tvers av lokasjonene slik at det er en lavere terskel for å ta kontakt."

Relatert