DIPS LAB

Strukturert fagsystem

Leverer data til Norsk diabetesregister

Basert på forskning

Vi omsetter helsefagkunnskap til gode teknologiske løsninger

Elektroniske fagsystemer tilbyr unike muligheter for beslutningsstøtte, kvalitetssikring og forskning. For å dra full nytte av dette potensialet er det viktig at systemene er tilpasset til de unike problemstillingene som dukker opp i hvert fagområde. Vi samarbeider med sluttbrukere for å utvikle intuitive løsninger spesialtilpasset deres rutiner og prioriteringer. Disse løsningene bygges på et felles strukturert rammeverk.

Noklus Diabetes

Noklus Diabetes er et strukturert fagsystem utviklet for diabetespoliklinikker. Det er spesielt tilrettelagt for å levere data til Norsk diabetesregister for voksne. Det er i bruk på 54 poliklinikker fra Kristiansand til Kirkenes.  

Det kan også utvides med en tilleggsmodul for generell endokrinologi.

Hørt fra kundene

Essential tool that improves hospital diabetes care

John Cooper Helse Stavanger

Je skjønne itte åssen vi greidde oss før vi fekk NOKLUS, je

Diabetessykepleier Sykehuset Innlandet

Jeg deler det profesjonelle livet mitt inn i før og etter at jeg fikk Noklus FastTrak.  

Overlege Kristian Løvås Helse Bergen
Portrett Magne Rekdal

Magne RekdalMedisinsk rådgiver

Ta kontakt for mer informasjon