DIPS E-læring Innleggelse

I dette kurset får du gjennomgang av både funksjonene øyeblikkelig hjelp-innleggelser og planlagte innleggelser som hentes fra Oppmøtelisten.

Pasient i korridor med sykepleier

Det er egne øvelser for innleggelse til psykiatrisk avdeling, hvor du må håndtere vedtak, GAF-registrering og registrering av MBDS-data. Du får gjennomgang av Sengepostlista og de funksjoner som finnes på den.

Du får også en god trening i de vanligste Sengepostrutinene som å registrere seng og team, registrere og levere ut eiendeler, registrere permisjon og annet fravær, registrere at pasienten er utskrivningsklar, registrere ledsager, overflytte og skrive ut pasienter, se og kvittere for lab.- og røntgensvar, og henvise internt til røntgen og andre avdelinger. Du får se hvordan du kan få oversikt over pasientens innleggelser og hvordan informasjon om en innleggelse kan redigeres i ettertid.

 

Relatert