Konsulentbistand

Av helsepersonell - for helsepersonell

Vi forstår behovene

Helsefaglig bakgrunn og erfaring gjør at våre konsulenter enkelt setter seg inn i kundenes behov

Sikker levering

Vi er stolte av vår historikk på levering innenfor tid og budsjett

Vi kan produktene

Vi hjelper gjerne våre kunder med å bygge kompetanse og optimalisere bruken av DIPS

For ethvert behov

Faglig dyktig og oppdatert helsepersonell er sykehusenes viktigste ressurs, og det er viktig at personellet kjenner til og kan håndtere de ulike behovene og tilpasningene på sitt eget helseforetak.

DIPS har gjennom våre mange kundeforhold etablert en unik og omfattende kompetanse på mange helsefaglige områder . Ingen andre leverandører kan vise til en tilsvarende erfaringsplattform i forhold til innføringsprosjekter, endringsledelse, konvertering og opplæring av ansatte ved innføring og bruk av EPJ.

Vi kan tilby bistand ifm nyinnføring av DIPS, ved innføring av nye produkter, eller dersom man ser behov for å gjøre endringer i dagens konfigurasjon eller bruken av produktet. Rydding i ulike kodeverk eller register kan vi også bistå med. I tillegg kan vi tilby kurs og workshops for våre kunder i deres lokaler, med et innhold som er tilpasset kundens behov. Har dere behov for gjennomgang av tilgjengelig funksjonalitet i hele eller deler av et produkt, eller hele eller deler av oppsett i DIPS Admin kan vi gi spesialsydd opplæring og støtte for det dere trenger å vite. Vi arrangerer fra tid til annen også ulike typer felleskurs som gjennomføres ved våre kontorer og er åpen for alle kunder.

 

DIPS AS og Deloitte AS har hatt et tett samarbeid siden 2002.

Sammen har DIPS og Deloitte levert implementeringstjenester ved innføringer i helseforetak i nord, sør, øst og vest. Gjennom Deloitte kan vi tilby utvidet bistand på områder som prosjektledelse, kommunikasjon, opplæring, test, forvaltning og gevinstrealisering

Portrettfoto Kari Svarttjernet

Kari SvarttjernetKonsulentdirektør

Ta kontakt for mer informasjon